Category: Durga Saptasati

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – अपराधक्षमापण स्तोत्रम्

ओं अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् । यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ १ ॥ सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके । इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा...

Devi Kavacham – देवी कवचम्

श्री गुरुभ्यो नमः । अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः , अनुष्टुप् छन्दः , चामुण्डा देवता , अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् , दिग्बन्धदेवतास्तत्वम् , श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।...

Kilaka Stotram in Hindi – कीलक स्तोत्रम्

ओं अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्री महासरस्वती देवता, श्री जगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥ ओं नमश्चण्डिकायै । मार्कण्डेय उवाच । ओं विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे...

Durga Saptasati – Argala Stotram – अर्गला स्तोत्रम्

ओं अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमहामन्त्रस्य विष्णुरृषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्री महालक्ष्मीर्देवता, श्री जगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥ ओं नमश्चण्डिकायै । मार्कण्डेय उवाच । ओं जय त्वं...

error: Not allowed