Sri Vishnu Stotras – श्री विष्णु स्तोत्राणि


श्री विष्णु स्तोत्राणि

दशावतार स्तोत्राणि >>

श्री अनन्तपद्मनाभ मङ्गल स्तोत्रम्

अपामार्जन स्तोत्रम्

अमृतसञ्जीवन धन्वन्तरि स्तोत्रम्

श्री आदिशेष स्तवम्

आर्तत्राणपरायणाष्टकम्

एक श्लोकी भागवतम्

एक श्लोकी भारतम्

श्री कमलापत्यष्टकम्

केवलाष्टकम्

गजेन्द्र मोक्षः (श्रीमद्भागवतम्)

श्री गदाधर स्तोत्रम् (वराह पुराणे)

गरुड

श्री गरुड कवचम्

श्री गरुड दण्डकम्

श्री गरुड द्वादशनाम स्तोत्रम्

चतुश्श्लोकी भागवतम्

श्री जगन्नाथ पञ्चकम्

श्री जगन्नाथाष्टकम्

तिरुप्पावै

दया शतकम्

दामोदर

श्री दामोदर स्तोत्रम्

श्री दामोदराष्टकम्

दीनबन्ध्वष्टकम्

श्री देवराजाष्टकम्

धन्वन्तरी

अमृतसञ्जीवन धन्वन्तरि स्तोत्रम्

श्री धन्वन्तरी महामन्त्रम्

ध्रुव कृत भगवत् स्तुति

नारायण

श्री नारायण कवचम्

श्री नारायण स्तोत्रम् – 1

श्री नारायण स्तोत्रम् – 2

श्री नारायण स्तोत्रम् – 3 (महाभारते)

श्री नारायण स्तोत्रम् – 4 (मृगशृङ्ग कृतम्)

श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्

श्री नारायणाष्टाक्षरी स्तुतिः

नारायणीयम्

न्यास दशकम्

श्री पुरुषोत्तम स्तुतिः (प्रह्लाद कृतम्)

पञ्चायुध स्तोत्रम्

श्री पाण्डुरङ्गाष्टकम्

श्री पुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्

बालग्रहरक्षा स्तोत्रम्

भगवत्प्रातस्स्मरण स्तोत्रम्

भगवत् स्तुतिः (भीष्म कृतम्)

भगवत् स्तुतिः (ध्रुव कृतम्)

भगवन्मानसपूजा

भज गोविन्दम्

श्री महाविष्णु स्तोत्रम् (गरुडगमन तव)

मुक्तकमङ्गलम्

मोहमुद्गरम् (भज गोविन्दम्)

श्री रमापत्यष्टकम्

रङ्गनाथ

श्री रङ्गनाथ गद्यम्

श्री रङ्गनाथाष्टकम् – 1

श्री रङ्गनाथाष्टकम् – 2

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम्

श्री वरदराज स्तोत्रम्

वाक्यवृत्तिः

श्री विष्ण्वष्टकम्

श्री विष्णुः अष्टाविम्शतिनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु कवच स्तोत्रम्

श्री विष्णु पञ्जर स्तोत्रम्

श्री विष्णु पादादिकेशान्त वर्णन स्तोत्रम्

श्री विष्णु भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

श्री विष्णु महिम्नः स्तोत्रम्

श्री विष्णु षट्पदी स्तोत्रम्

श्री विष्णु षोडशनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु स्तवनम्

श्री विष्णु स्तवराजः

श्री विष्णु स्तुतिः (ध्रुव कृत भगवत् स्तुति)

श्री विष्णु स्तुतिः (विप्र कृतम्)

श्री विष्णु हृदय स्तोत्रम्

श्री विष्णोर्दिव्यस्थल स्तोत्रम्

श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्राणि  >>

श्री वैकुण्ठ गद्यम्

शरणागति गद्यम्

शालग्राम स्तोत्रम्

श्री शिवकेशव स्तुतिः (यम कृतम्)

श्रीनिवास विद्या मन्त्राः

षोडशायुध स्तोत्रम्

श्री सुदर्शन स्तोत्राणि >>

सुपर्ण स्तोत्रम्

सङ्कष्टनाशन विष्णु स्तोत्रम्

हयग्रीव

श्री लक्ष्मी हयग्रीव पञ्चरत्नम्

श्री हयग्रीव कवचम्

श्री हयग्रीव स्तोत्रम्

हरि

श्री हर्यष्टकम्

श्री हरि नाममाला स्तोत्रम्

श्री हरि नमाष्टकम्

श्री हरि शरणाष्टकम्

श्री हरि स्तुतिः (हरिमीडे स्तोत्रम्)

श्री हरि स्तोत्रम्

वेदसूक्त

नारायणोपनिषत्

नारायण सूक्तम्

पुरुष सूक्तम्

महानारायणोपनिषत्

मन्त्रपुष्पम्

विष्णु सूक्तम्

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री अनन्तपद्मनाभ अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री गरुडाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री धन्वन्तर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री धन्वन्तर्यष्टोत्तरशतनामावली

श्री नारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री दामोदर अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री महाविष्णु अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री रङ्गनाथाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री रङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावली

श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनामावली

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री वराहाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली – 1

श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली – 2

श्री हयग्रीव अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री हयग्रीव अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

श्री हरिहर अष्टोत्तरशतनामावली

सहस्रनामानि

श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम्  – पूर्वपीठिक

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र – उत्तरपीठिक

श्री विष्णु सहस्रनामावली

पूजा विधि

श्री लक्ष्मी नारायण षोडशोपचार पूजा

श्री कार्तीक दामोदर षोडशोपचार पूजा

व्रतकल्पम्

श्री सत्यनारायण व्रतकल्पम्

श्री अनन्तपद्मनाभ व्रतकल्पम्


सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed