Sri Vishnu Stotras – श्री विष्णु स्तोत्राणि

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

श्री विष्णु स्तोत्राणि

दशावतार

श्री अनन्तपद्मनाभ मङ्गल स्तोत्रम्

अपामार्जन स्तोत्रम्

श्री आदिशेष स्तवम्

आर्तत्राणपरायणाष्टकम्

एक श्लोकी भागवतम्

एक श्लोकी भारतम्

कमलापत्यष्टकम्

केवलाष्टकम्

गजेन्द्र मोक्षः (श्रीमद्भागवतम्) १

श्री गदाधर स्तोत्रम् (वराह पुराणे)

गरुड

चतुश्श्लोकी भागवतम्

श्री जगन्नाथाष्टकम्

दयाशतकम्

दामोदर

दीनबन्ध्वष्टकम्

श्री देवराजाष्टकम्

श्री धन्वन्तरी महामन्त्रम्

नारायण

नारायणीयम्

न्यास दशकम्

पञ्चायुध स्तोत्रम्

श्री पुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्

बालग्रहरक्षा स्तोत्रम्

भगवत्प्रातस्स्मरण स्तोत्रम्

भगवन्मानसपूजा

श्री महाविष्णु स्तोत्रम् (गरुडगमन तव)

मोहमुद्गरम् (भज गोविन्दम्)

श्री रमापत्यष्टकम्

रङ्गनाथ

श्री वरदराज स्तोत्रम्

वाक्यवृत्तिः

श्री विष्णुः अष्टाविम्शतिनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु कवच स्तोत्रम्

श्री विष्णु पञ्जर स्तोत्रम्

श्री विष्णु पादादिकेशान्त वर्णन स्तोत्रम्

श्री विष्णु भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

श्री विष्णु महिम्नः स्तोत्रम्

श्री विष्णु षट्पदी स्तोत्रम्

श्री विष्णु षोडशनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु स्तवराजः

श्री विष्णु स्तुतिः (ध्रुव कृत भगवत् स्तुति)

श्री विष्णु हृदय स्तोत्रम्

श्री विष्णोर्दिव्यस्थल स्तोत्रम्

श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्राणि  >>

शालग्राम स्तोत्रम्

षोडशायुध स्तोत्रम्

सुदर्शन

सुपर्ण स्तोत्रम्

हयग्रीव

हरि

वेदसूक्त

नारायण सूक्तम्

नारायणोपनिषत्

पुरुष सूक्तम्

महानारायणोपनिषत्

मन्त्रपुष्पम्

विष्णु सूक्तम्

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री अनन्तपद्मनाभ अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री गरुडाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री दामोदर अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री महाविष्णु अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री रङ्गनाथाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री रङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावली

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनामावली

श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली – 1

श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली – 2

श्री हयग्रीव अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री हयग्रीव अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

श्री हरिहर अष्टोत्तरशतनामावली

सहस्रनामानि

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु सहस्रनामावली

पूजा विधि

श्री लक्ष्मी नारायण षोडशोपचार पूजा

श्री कार्तीक दामोदर षोडशोपचार पूजा

 

व्रतकल्पम्

श्री सत्यनारायण व्रतकल्पम्

श्री अनन्तपद्मनाभ व्रतकल्पम्


सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: