Category: Lakshmi

1.Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री आदिलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं आदिलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं अकारायै नमः । ओं श्रीं अव्ययायै नमः । ओं श्रीं अच्युतायै नमः । ओं श्रीं आनन्दायै नमः...

2.Sri Dhanyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धान्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं क्लीं धान्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं आनन्दाकृत्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं अनिन्दितायै नमः । ओं श्रीं क्लीं आद्यायै नमः ।...

3.Sri Dhairyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धैर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं धैर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अपूर्वायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनाद्यायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

4.Sri Gajalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री गजलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनन्तशक्त्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अज्ञेयायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

5.Sri Santanalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री सन्तानलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सन्तानलक्ष्म्यै नमः । ओं ह्रीं श्रीं क्लीं असुरघ्न्यै नमः । ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अर्चितायै नमः । ओं ह्रीं श्रीं...

6.Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री विजयलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं क्लीं ओं विजयलक्ष्म्यै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बिकायै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बालिकायै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बुधिशयनायै नमः ।...

7.Sri Vidyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं ऐं ओं विद्यालक्ष्म्यै नमः । ओं ऐं ओं वाग्देव्यै नमः । ओं ऐं ओं परदेव्यै नमः । ओं ऐं ओं निरवद्यायै नमः ।...

8.Sri Aishwaryalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अनघायै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अलिराज्यै नमः ।...

Sri Lakshmi Kavacham – श्री लक्ष्मी कवचम्

शुकं प्रति ब्रह्मोवाच – महालक्ष्म्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम् । सर्वपापप्रशमनं दुष्टव्याधिविनाशनम् ॥ १ ॥ ग्रहपीडाप्रशमनं ग्रहारिष्टप्रभञ्जनम् । दुष्टमृत्युप्रशमनं दुष्टदारिद्र्यनाशनम् ॥ २ ॥ पुत्रपौत्रप्रजननं विवाहप्रदमिष्टदम्...

Sri Siddhi Lakshmi Stuti – श्री सिद्धिलक्ष्मी स्तुतिः

आकारब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययम् । सिद्धिलक्ष्मी महालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते ॥ याः श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते...

error: Download Stotra Nidhi mobile app