Sri Krishna Stotras – श्री कृष्ण स्तोत्राणि


श्री कृष्ण स्तोत्राणि

श्री अच्युताष्टकम् – 1

श्री अच्युताष्टकम् – 2

एकश्लोकी भागवतम्

एकश्लोकी भारतम्

श्री कृष्ण अक्षरमालिका स्तोत्रम्

श्री कृष्ण कवचम् – 1 (त्रैलोक्य मङ्गल कवचम्)

श्री कृष्ण कवचम् – 2

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे

श्री कृष्णचन्द्राष्टकम्

श्री कृष्ण जननम् (श्रीमद्भागवतम्)

श्री कृष्ण ताण्डव स्तोत्रम्

श्री कृष्ण द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री कृष्णलहरी स्तोत्रम्

श्री कृष्ण शरणाष्टकम् – 1

श्री कृष्ण शरणाष्टकम् – 2

श्री कृष्ण स्तवराजः – 1

श्री कृष्ण स्तवराजः – 2

श्री कृष्ण स्तुतिः (अकॄर कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (इन्द्र कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (बाल कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (ब्रह्म कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (मोहिनी कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (नारद कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (वसुदेव कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (विप्रपत्नी कृतम्)

श्री कृष्णाश्रय स्तोत्रम्

श्री कृष्णाष्टकम् – 1

श्री कृष्णाष्टकम् – 2

श्री कृष्णाष्टकम् – 3

श्री कृष्णाष्टकम् – 4

गर्भ स्तुति (देव कृतम्)

श्री गिरिधार्यष्टकम्

श्री गिरिराजधार्यष्टकम्

श्री गोकुलाष्टकम्

श्री गोकुलेशाष्टकम्

श्री गोपाल विम्शति

श्री गोपाल स्तवः

श्री गोपाल स्तोत्रम्

श्री गोपालाष्टकम्

गोपी गीतम् (गोपिका गीतम्)

श्री गोपीजनवल्लभाष्टकम् – 1

श्री गोपीजनवल्लभाष्टकम् – 2

श्री गोवर्धनाष्टकम्

गोवर्धनधराष्टकम्

श्री गोविन्द दामोदर स्तोत्रम्

श्री गोविन्दाष्टकम्

चतुश्श्लोकी भागवतम्

चतुःश्लोकी स्तोत्रम्

जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते

ज्वरहर स्तोत्रम्

त्रैलोक्यमङ्गल कवचम्

श्री दामोदर स्तोत्रम्

दामोदराष्टकम्

दैन्याष्टकम्

नारायणीयम्

श्री नन्दकुमाराष्टकम्

श्री नन्दनन्दनाष्टकम्

श्री पञ्चाक्षरमन्त्रगर्भ स्तोत्रम्

श्री पराङ्कुशाष्टकम्

श्री पाण्डुरङ्गाष्टकम्

ब्रह्म संहिता

श्री बालकृष्णाष्टकम् – 1

श्री बालकृष्णाष्टकम् – 2

श्री बालरक्षा स्तोत्रम् (गोपी कृतम्)

श्री बालमुकुन्दाष्टकम्

भगवन्मानसपूजा

भुजङ्गप्रयाताष्टकम्

मधुराष्टकम्

मुकुन्दमालास्तोत्रम्

मुरारि पञ्चरत्नम्

श्री राधा कवचम्

श्री राधाकृष्णाष्टकम्

श्री वल्लभभावाष्टकम् – 1

श्री वल्लभभावाष्टकम् – 2

वासुदेव स्तोत्रम् (महाभारते)

श्री विठ्ठल कवचम्

श्री विठ्ठल स्तवराजः

श्री वेणुगोपालाष्टकम्

सप्तश्लोकी भगवद्गीता

सन्तान गोपाल स्तोत्रम्

हरे कृष्ण मन्त्रम्

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री कृष्ण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री कृष्ण अष्टोत्तरशतनामावली

श्री दामोदर अष्टोत्तरशतनामावली

श्री राधा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री रामकृष्ण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

सहस्रनामानि

श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम्


सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed