Tagged: Sahasranamavali – सहस्रनामावली

Sri Lakshmi Sahasranamavali – श्री लक्ष्मी सहस्रनामावलिः

ओं नित्यागतायै नमः । ओं अनन्तनित्यायै नमः । ओं नन्दिन्यै नमः । ओं जनरञ्जन्यै नमः । ओं नित्यप्रकाशिन्यै नमः । ओं स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ।...

error: Not allowed