Tagged: Chatushloki – चतुःश्लोकी

Chatusloki Stotram – चतुःश्लोकी स्तोत्रम्

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः । स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन ॥ १ ॥ एवं सदास्मत्कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति । प्रभुस्सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिंततां व्रजेत्...

error: Not allowed