Devi Narayaniyam – देवी नारायणीयम्


(धन्यवादः – श्री पालेलि नारायणन् नम्बूदिरि महोदयः)

१. प्रथम दशकम् – देवी महिमा

२. द्वितीय दशकम् – हयग्रीव कथा

३. तृतीय दशकम् – महाकाल्यवतारम्

४. चतुर्थ दशकम् – मधुकैटभ वधः

५. पञ्चम दशकम् – सुद्युम्न कथा

६. षष्ठ दशकम् – व्यास नारद समागमम्

७. सप्तम दशकम् – शुकोत्पत्तिः

८. अष्टम दशकम् – परमज्ञानोपदेशम्

९. नवम दशकम् – भुवनेश्वरी दर्शनम्

१०. दशम दशकम् – शक्तिप्रदानम्

११. एकादश दशकम् – ब्रह्म नारद संवादम्

१२. द्वादश दशकम् – उतथ्य जननम्

१३. त्रयोदश दशकम् – उतथ्य महिमा

१४. चतुर्दश दशकम् – सुदर्शन कथा-भरद्वाजाश्रम प्रवेशम्

१५. पञ्चदश दशकम् – सुदर्शनकथा-देवी दर्शनम्

१६. षोडश दशकम् – सुदर्शन विवाहम्

१७. सप्तदश दशकम् – सुदर्शन कोसल प्राप्तिः

१८. अष्टादश दशकम् – राम कथा

१९. एकोनविंश दशकम् – भूम्याः दुःखम्

२०. विंश दशकम् – देवकी पुत्र वधम्

२१. एकविंश दशकम् – नन्दसुतावतारः

२२. द्वाविंश दशकम् – कृष्ण कथा

२३. त्रयोविंश दशकम् – महालक्ष्म्यवतारम्

२४. चतुर्विंश दशकम् – महिषासुर वधम् – देवी स्तुतिः

२५. पञ्चविंश दशकम् – महासरस्वत्यवतारम्

२६. षड्विंश दशकम् – सुरथ कथा

२७. सप्तविंश दशकम् – शताक्ष्यवतारम्

२८. अष्टाविंश दशकम् – शक्त्यवमानदोषम्

२९. एकोनत्रिंश दशकम् – देवी पीठोत्पत्तिः

३०. त्रिंश दशकम् – श्रीपार्वत्यवतारम्

३१. एकत्रिंश दशकम् – भ्रामर्यवतारम्

३२. द्वात्रिंश दशकम् – यक्ष कथा

३३. त्रयस्त्रिंश दशकम् – गौतम कथा

३४. चतुस्त्रिंश दशकम् – गौतम शापम्

३५. पञ्चत्रिंश दशकम् – अनुग्रहवैचित्र्यम्

३६. षट्त्रिंश दशकम् – मूलप्रकृति महिमा

३७. सप्तत्रिंश दशकम् – विष्णुमहत्त्वम्

३८. अष्टात्रिंश दशकम् – चित्तशुद्धिप्राधान्यम्

३९. एकोनचत्वारिंश दशकम् – मणिद्वीप निवासिनी

४०. चत्वारिंश दशकम् – प्रार्थना

४१. एकचत्वारिंश दशकम् – प्रणामम्


इतर देवी स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed