Category: Puja Vidhi – पूजा विधि

Puja Vidhanam (Poorvangam) – पूजा विधि – पूर्वाङ्गम्

श्री महागणाधिपतये नमः । श्री गुरुभ्यो नमः । हरिः ओं । शुचिः – अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः...

error: Not allowed