Sri Subrahmanya Stotras – श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्राणि


श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्राणि

श्री कार्तिकेय करावलम्ब स्तोत्रम्

श्री कार्तिकेय पञ्चकम्

श्री कार्तिकेय स्तोत्रम्

श्री कार्तिकेयाष्टकम्

श्री कुमार कवचम्

श्री कुमार स्तुतिः (देव कृतम्)

श्री कुमार स्तुतिः (विप्र कृतम्)

कंदर् षष्ठि कवचं (तमिळं)

गुह पञ्चरत्नम्

श्री दण्डपाणि पञ्चरत्नम्

श्री दण्डायुधपाण्यष्टकम्

प्रज्ञाविवर्धन कार्तिकेय स्तोत्रम्

शरवणभव मन्त्राक्षर षट्कम्

षडानन स्तुतिः

श्री षण्मुख दण्डकम्

श्री षण्मुख पञ्चरत्न स्तुतिः

श्री षण्मुख भुजङ्ग स्तुतिः

श्री षण्मुख षट्कम्

श्री षण्मुख षट्पदी स्तवः

श्री षण्मुख स्तोत्रम्

श्री षष्ठी देवि स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य अपराधक्षमापण स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम् (करावलम्ब स्तोत्रम्)

श्री सुब्रह्मण्याक्षरमालिका स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य कवच स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य गद्यम्

श्री सुब्रह्मण्य दण्डकम्

श्री सुब्रह्मण्य पञ्चरत्नम्

श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्गम्

श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् – 1

श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् – 2

श्री सुब्रह्मण्य मालामन्त्रः

श्री सुब्रह्मण्य मूलमन्त्र स्तवः

श्री सुब्रह्मण्य मङ्गलाष्टकम्

श्री सुब्रह्मण्य वज्रपञ्जर कवचम्

श्री सुब्रह्मण्य शरणागति गद्यम्

श्री स्कन्द षट्कम्

श्री सुब्रह्मण्य षोडशनाम स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य हृदय स्तोत्रम्

स्कन्दलहरी

श्री स्कन्द स्तोत्रम् (महाभारते)

स्कन्द वेदपाद स्तवः

श्री स्कन्द षट्कम्

श्री स्कन्द स्तवम्

स्कन्दोत्पत्ति (रामायण बालकाण्डे)

श्री स्वामिनाथ पञ्चकम्

श्री सुब्रह्मण्य, वल्ली, देवसेना कल्याण प्रवर

उपनिषत्

कुमारोपनिषत्

स्कन्दोपनिषत्

अष्टोत्तरशतनामानि

षडक्षराष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

षडक्षराष्टोत्तरशतनामावली

श्री सुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली

श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली

श्री देवसेनाष्टोत्तरशतनामावली (पाठान्तरम्)

श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली

श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली (पाठान्तरम्)

त्रिशती

श्री सुब्रह्मण्य त्रिशती स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य त्रिशती नामावली

श्री सुब्रह्मण्य मन्त्रसम्मेलन त्रिशती

सहस्रनामानि

श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावली

पूजा विधि

श्री सुब्रह्मण्येश्वर षोडशोपचार पूजा


सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed