Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – श्री सुब्रह्मण्य मङ्गलाष्टकम्

शिवयोस्तनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने ।
शिखिवर्यतुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम् ॥ १

भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवरोगविनाशिने ।
राजधिराजावन्द्याय रणधीराय मङ्गलम् ॥ २

शूरपद्मादि दैतेय तमिस्रकुलभानवे ।
तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम् ॥ ३

वल्लीवदनराजीव मधुपाय महात्मने ।
उल्लसन्मणि कोटीर भासुरायास्तु मङ्गलम् ॥ ४

कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने ।
कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गलम् ॥ ५

मुक्ताहारलसत्कण्ठ राजये मुक्तिदायिने ।
देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गलम् ॥ ६

कनकाम्बरसंशोभि कटये कलिहारिणे ।
कमलापतिवन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गलम् ॥ ७

शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने ।
शीतभानुसमाश्राय शरण्यायास्तु मङ्गलम् ॥ ८

मङ्गलाष्टकमेतन्ये महासेनस्यमानवाः ।
पठन्ती प्रत्यहं भक्त्याप्राप्नुयुस्ते परां श्रियम् ॥ ९

इति सुब्रह्मण्य मङ्गलाष्टकम् ।

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: