Sri Kalika Stotras – श्री कालिका स्तोत्राणि


श्री कालिका स्तोत्राणि

श्री कामकलाकाली कवचम् (त्रैलोक्यमोहनम्)

श्री कामकलाकाली भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

श्री कामकलाकाली सञ्जीवन गद्य स्तोत्रम्

श्री काली अपराधक्षमापण स्तोत्रम्

श्री कालिका अर्गल स्तोत्रम्

श्री काली एकाक्षरी (चिन्तामणि)

श्री काली कवचम् (जगन्मङ्गलम्)

श्री काली कवचम् (त्रैलोक्यविजयम्)

श्री कालिका कवचम् (वैरिनाशकरम्)

श्री काली कर्पूर स्तोत्रम्

श्री काली क्रम स्तवः

श्री कालिका कीलक स्तोत्रम्

श्री कालिकाष्टकम्

श्री काली ताण्डव स्तोत्रम्

श्री काली प्रातः स्मरण स्तोत्रम्

श्री काली शान्ति स्तोत्रम्

श्री काली सहस्राक्षरी

श्री काली स्तवनम् (शाकिनी स्तोत्रम्)

श्री काली स्तुतिः (ब्रह्म कृतम्)

श्री कालिका स्तोत्रम् – १

श्री कालिका स्तोत्रम् – २

श्री कालिका स्वरूप स्तुतिः

श्री गुह्यकाली वज्र कवचम् (विश्वमङ्गलम्)

श्री गुह्यकाली सुधाधारा स्तवः

श्री दक्षिणकाली कवचम् – १

श्री दक्षिणकाली कवचम् – २

श्री दक्षिणकालिका खड्गमाला स्तोत्रम्

श्री दक्षिणकाली हृदय स्तोत्रम् – 1 (महाकौतूहलम्)

श्री दक्षिणकालिका हृदय स्तोत्रम् – २

श्री भद्रकाल्यष्टकम् – १

श्री भद्रकाल्यष्टकम् – २

श्री भद्रकाली कवचम् – १

श्री भद्रकाली कवचम् – २ (जगन्मङ्गलम्)

श्री भद्रकाली स्तुतिः

श्री महाकाली स्तोत्रम्

श्री महाकाली स्तोत्रम् (परशुराम कृतम्)

– —

श्री आद्या कालिका शतनाम स्तोत्रम्

ककरादि श्री काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ककारादि श्री काली अष्टोत्तरशतनामावली

श्री काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री भद्रकाली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री भद्रकाली अष्टोत्तरशतनामावली

श्री महाकाली शतनाम स्तोत्रम् (बृहन्नीलतन्त्रे)

– —

ककारादि श्री काली सहस्रनाम स्तोत्रम्

ककारादि श्री काली सहस्रनामावली

श्री कामकलाकाली सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री कालिका सहस्रनाम स्तोत्रम्

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: