Sri Kalika Stotras – ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಂ)

ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಸಂಜೀವನ ಗದ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಅರ್ಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಏಕಾಕ್ಷರೀ (ಚಿಂತಾಮಣಿ)

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕವಚಂ (ಜಗನ್ಮಂಗಳಂ)

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ)

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಕವಚಂ (ವೈರಿನಾಶಕರಂ)

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕ್ರಮ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರೀ

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಸ್ತವನಂ (ಶಾಕಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಸ್ತುತಿಃ (ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಗುಹ್ಯಕಾಳೀ ವಜ್ರ ಕವಚಂ (ವಿಶ್ವಮಂಗಳಂ)

ಶ್ರೀ ಗುಹ್ಯಕಾಳೀ ಸುಧಾಧಾರಾ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಕವಚಂ  – 1

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಕವಚಂ 2

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿಕಾ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ -1 (ಮಹಾಕೌತೂಹಲಂ)

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿಕಾ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಷ್ಟಕಂ – 2

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕವಚಂ – 1

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕವಚಂ – 2 (ಜಗನ್ಮಂಗಳಂ)

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪರಶುರಾಮ ಕೃತಂ)

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಆದ್ಯಾ ಕಾಳಿಕಾ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಬೃಹನ್ನೀಲತಂತ್ರೇ)

ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed