Sri Bhadrakali Stuti – ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಸ್ತುತಿಃ


ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಊಚತುಃ |
ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೀಂ ಪರೇಶೀಂ
ನಿತ್ಯಾಮಾದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನರೂಪಾಮ್ |
ವಾಚಾತೀತಾಂ ನಿರ್ಗುಣಾಂ ಚಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ
ಜ್ಞಾನಾತೀತಾಂ ಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಮ್ || ೧ ||

ಪೂರ್ಣಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ಸುರೂಪಾಂ
ದೇವೀಂ ವಂದ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಮಪಿ ತ್ವಾಮ್ |
ಸರ್ವಾಂತಃಸ್ಥಾಮುತ್ತಮಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾ-
-ಮೀಡೇ ಕಾಳೀಂ ವಿಶ್ವಸಂಪಾಲಯಿತ್ರೀಮ್ || ೨ ||

ಮಾಯಾತೀತಾಂ ಮಾಯಿನೀಂ ವಾಪಿ ಮಾಯಾಂ
ಭೀಮಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಂ ಭೀಮನೇತ್ರಾಂ ಸುರೇಶೀಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಾ-
-ಮೀಡೇ ಕಾಳೀಂ ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೀಮ್ || ೩ ||

ನೋ ತೇ ರೂಪಂ ವೇತ್ತಿ ಶೀಲಂ ನ ಧಾಮ
ನೋ ವಾ ಧ್ಯಾನಂ ನಾಪಿ ಮಂತ್ರಂ ಮಹೇಶಿ |
ಸತ್ತಾರೂಪೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣ್ಯೇ
ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಹೇತುಮ್ || ೪ ||

ದ್ಯೌಸ್ತೇ ಶೀರ್ಷಂ ನಾಭಿದೇಶೋ ನಭಶ್ಚ
ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ತೇ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾನಲಾಸ್ತೇ |
ಉನ್ಮೇಷಾಸ್ತೇ ಸುಪ್ರಬೋಧೋ ದಿವಾ ಚ
ರಾತ್ರಿರ್ಮಾತಶ್ಚಕ್ಷುಷೋಸ್ತೇ ನಿಮೇಷಮ್ || ೫ ||

ವಾಕ್ಯಂ ದೇವಾ ಭೂಮಿರೇಷಾ ನಿತಂಬಂ
ಪಾದೌ ಗುಲ್ಫಂ ಜಾನುಜಂಘಸ್ತ್ವಧಸ್ತೇ |
ಪ್ರೀತಿರ್ಧರ್ಮೋಽಧರ್ಮಕಾರ್ಯಂ ಹಿ ಕೋಪಃ
ಸೃಷ್ಟಿರ್ಬೋಧಃ ಸಂಹೃತಿಸ್ತೇ ತು ನಿದ್ರಾ || ೬ ||

ಅಗ್ನಿರ್ಜಿಹ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇ ಮುಖಾಬ್ಜಂ
ಸಂಧ್ಯೇ ದ್ವೇ ತೇ ಭ್ರೂಯುಗಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಃ |
ಶ್ವಾಸೋ ವಾಯುರ್ಬಾಹವೋ ಲೋಕಪಾಲಾಃ
ಕ್ರೀಡಾ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ಸಂಹೃತಿಸ್ತೇ || ೭ ||

ಏವಂಭೂತಾಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾಂ ತ್ವಾಂ
ಕಾಳೀಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾಮ್ |
ಮಾತಃ ಪೂರ್ಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೇ
ದುರ್ಗೇಽಪಾರೇ ಸಾರರೂಪೇ ಪ್ರಸೀದ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಕೃತಾ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed