Sri Dattatreya Stotras – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾವಸುಧಾರಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಘೋರ ಕಷ್ಟೋದ್ಧಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕರುಣಾ ತ್ರಿಪದಿ (ಮರಾಠೀ ಕೀರ್ತನ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಜ್ರಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕಂ

ಸಿದ್ಧಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ

 

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 2

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: