Dakaradi Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram – ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ದತ್ತಂ ವಂದೇ ದಶಾತೀತಂ ದಯಾಬ್ಧಿ ದಹನಂ ದಮಮ್ |
ದಕ್ಷಂ ದರಘ್ನಂ ದಸ್ಯುಘ್ನಂ ದರ್ಶಂ ದರ್ಪಹರಂ ದವಮ್ || ೧ ||

ದಾತಾರಂ ದಾರುಣಂ ದಾಂತಂ ದಾಸ್ಯಾದಂ ದಾನತೋಷಣಮ್ |
ದಾನಂ ದಾನಪ್ರಿಯಂ ದಾವಂ ದಾಸತ್ರಂ ದಾರವರ್ಜಿತಮ್ || ೨ ||

ದಿಕ್ಪಂ ದಿವಸಪಂ ದಿಕ್ಸ್ಥಂ ದಿವ್ಯಯೋಗಂ ದಿಗಂಬರಮ್ |
ದಿವ್ಯಂ ದಿಷ್ಟಂ ದಿನಂ ದಿಶ್ಯಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಂ ದಿತಿಜಾರ್ಚಿತಮ್ || ೩ ||

ದೀನಪಂ ದೀಧಿತಿಂ ದೀಪ್ತಂ ದೀರ್ಘಂ ದೀಪಂ ಚ ದೀಪ್ತಗುಮ್ |
ದೀನಸೇವ್ಯಂ ದೀನಬಂಧುಂ ದೀಕ್ಷಾದಂ ದೀಕ್ಷಿತೋತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ದುರ್ಜ್ಞೇಯಂ ದುರ್ಗ್ರಹಂ ದುರ್ಗಂ ದುರ್ಗೇಶಂ ದುಃಖಭಂಜನಮ್ |
ದುಷ್ಟಘ್ನಂ ದುಗ್ಧಪಂ ದುಃಖಂ ದುರ್ವಾಸೋಽಗ್ರ್ಯಂ ದುರಾಸದಮ್ || ೫ ||

ದೂತಂ ದೂತಪ್ರಿಯಂ ದೂಷ್ಯಂ ದೂಷ್ಯತ್ರಂ ದೂರದರ್ಶಿಪಮ್ |
ದೂರಂ ದೂರತಮಂ ದೂರ್ವಾಭಂ ದೂರಾಂಗಂ ಚ ದೂರಗಮ್ || ೬ ||

ದೇವಾರ್ಚ್ಯಂ ದೇವಪಂ ದೇವಂ ದೇಯಜ್ಞಂ ದೇವತೋತ್ತಮಮ್ |
ದೇವಜ್ಞಂ ದೇಹಿನಂ ದೇಶಂ ದೇಶಿಕಂ ದೇಹಿಜೀವನಮ್ || ೭ ||

ದೈನ್ಯಂ ದೈನ್ಯಹರಂ ದೈವಂ ದೈನ್ಯದಂ ದೈವಿಕಾಂತಕಮ್ |
ದೈತ್ಯಘ್ನಂ ದೈವತಂ ದೈರ್ಘ್ಯಂ ದೈವಜ್ಞಂ ದೈಹಿಕಾರ್ತಿದಮ್ || ೮ ||

ದೋಷಘ್ನಂ ದೋಷದಂ ದೋಷಂ ದೋಷಿತ್ರಂ ದೋರ್ದ್ವಯಾನ್ವಿತಮ್ |
ದೋಷಜ್ಞಂ ದೋಹಪಂ ದೋಷೇಡ್ಬಂಧುಂ ದೋರ್ಜ್ಞಂ ಚ ದೋಹದಮ್ || ೯ ||

ದೌರಾತ್ಮ್ಯಘ್ನಂ ದೌರ್ಮನಸ್ಯಹರಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಮೋಚನಮ್ |
ದೌಷ್ಟತ್ರ್ಯಂ ದೌಷ್ಕುಲ್ಯದೋಷಹರಂ ದೌರ್ಹೃದ್ಯಭಂಜನಮ್ || ೧೦ ||

ದಂಡಜ್ಞಂ ದಂಡಿನಂ ದಂಡಂ ದಂಭಘ್ನಂ ದಂಭಿಶಾಸನಮ್ |
ದಂತ್ಯಾಸ್ಯಂ ದಂತುರಂ ದಂಶಿಘ್ನಂ ದಂಡ್ಯಜ್ಞಂ ಚ ದಂಡದಮ್ || ೧೧ ||

ಅನಂತಾನಂತನಾಮಾನಿ ಸಂತಿ ತೇಽನಂತವಿಕ್ರಮ |
ವೇದೋಽಪಿ ಚಕಿತೋ ಯತ್ರ ನೃರ್ವಾಗ್ ಹೃದ್ದೂರ ಕಾ ಕಥಾ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ದಕಾರಾದಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: