Sri Hanuman Stotras – ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದಂಡಕಂ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರಂ

ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ

ಬಜರಂಗ್ ಬಾಣ್

ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಹನುಮತ್ (ಪ್ರಾಣದೇವರು) ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ಶ್ರೀ ಹನುಮದಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಹನುಮನ್ನಮಸ್ಕಾರಃ

ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾಲ್ಲಾಂಗೂಲಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

 

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

 

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: