Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕವಚಸ್ಯ, ವಿಭೀಷಣ ಋಷಿಃ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ, ಸರ್ವಾಪದುದ್ಧಾರಕ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಮಮ ಸರ್ವಾಪನ್ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥೇ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾನುಕೂಲ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ |
ವಾಮೇ ಕರೇ ವೈರಿಭಿದಂ ವಹನ್ತಂ
ಶೈಲಂ ಪರೇ ಶೃಂಖಲಹಾರಿಟಂಕಮ್ |
ದಧಾನಮಚ್ಛಚ್ಛವಿಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ
ಭಜೇ ಜ್ವಲತ್ಕುಂಡಲಮಾಂಜನೇಯಮ್ || ೧ ||

ಸಂವೀತಕೌಪೀನ ಮುದಂಚಿತಾಂಗುಳಿಂ
ಸಮುಜ್ಜ್ವಲನ್ಮೌಂಜಿಮಥೋಪವೀತಿನಮ್ |
ಸಕುಂಡಲಂ ಲಂಬಿಶಿಖಾಸಮಾವೃತಂ
ತಮಾಂಜನೇಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨ ||

ಆಪನ್ನಾಖಿಲಲೋಕಾರ್ತಿಹಾರಿಣೇ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ |
ಅಕಸ್ಮಾದಾಗತೋತ್ಪಾತ ನಾಶನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಸೀತಾವಿಯುಕ್ತಶ್ರೀರಾಮಶೋಕದುಃಖಭಯಾಪಹ |
ತಾಪತ್ರಿತಯಸಂಹಾರಿನ್ ಆಂಜನೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ಮಹಾಮಾರೀ ಗ್ರಹಪೀಡಾಪಹಾರಿಣೇ |
ಪ್ರಾಣಾಪಹರ್ತ್ರೇದೈತ್ಯಾನಾಂ ರಾಮಪ್ರಾಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೫ ||

ಸಂಸಾರಸಾಗರಾವರ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಭ್ರಾನ್ತಚೇತಸಾಮ್ |
ಶರಣಾಗತಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯಾಽಮಿತತೇಜಸೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸ್ತಂಭನಾಯಾಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ || ೭ ||

ರಾಮೇಷ್ಟಂ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ಭಯಾಪಹಮ್ |
ಶತ್ರುನಾಶಕರಂ ಭೀಮಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೮ ||

ಕಾರಾಗೃಹೇ ಪ್ರಯಾಣೇ ವಾ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ |
ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ ತಥಾಽಽಕಾಶೇ ವಾಹನೇಷು ಚತುಷ್ಪಥೇ || ೯ ||

ಗಜಸಿಂಹ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರ ಚೋರ ಭೀಷಣ ಕಾನನೇ |
ಯೇ ಸ್ಮರಂತಿ ಹನೂಮನ್ತಂ ತೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ ವಿಪತ್ ಕ್ವಚಿತ್ || ೧೦ ||

ಸರ್ವವಾನರಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಶರಣ್ಯಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಪ್ರದೋಷೇ ವಾ ಪ್ರಭಾತೇ ವಾ ಯೇ ಸ್ಮರಂತ್ಯಂಜನಾಸುತಮ್ |
ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಜಯಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೨ ||

ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಮಂತ್ರಂ ಪ್ರತಿವಾರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ರಾಜಸ್ಥಾನೇ ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ವಾದೇ ಲಭೇಜ್ಜಯಮ್ || ೧೩ ||

ವಿಭೀಷಣಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ |
ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ನಾಽತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೧೪ ||

ಮಂತ್ರಃ |
ಮರ್ಕಟೇಶ ಮಹೋತ್ಸಾಹ ಸರ್ವಶೋಕನಿವಾರಕ |
ಶತ್ರೂನ್ ಸಂಹರ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಶ್ರಿಯಂ ದಾಪಯ ಭೋ ಹರೇ || ೧೫

ಇತಿ ವಿಭೀಷಣಕೃತಂ ಸರ್ವಾಪದುದ್ಧಾರಕ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed