Sri Varahi Stotras – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಆದಿವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವರಾಹಮುಖೀ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ವಶ್ಯವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹ್ಯನುಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವಿ ಸ್ತವಂ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ (ವಾರ್ತಾಲೀ) ಮಂತ್ರಃ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ವರೂಪ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾವಾರಾಹ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 2

ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: