Sri Adi Varahi Stotram – ಶ್ರೀ ಆದಿವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವೀ ವಾರಾಹಿ ಜಯೈಂಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಜಪಿತ್ವಾ ಭೂಮಿರೂಪೇಣ ನಮೋ ಭಗವತಃ ಪ್ರಿಯೇ || ೧ ||

ಜಯ ಕ್ರೋಡಾಸ್ತು ವಾರಾಹಿ ದೇವೀ ತ್ವಾಂ ಚ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಜಯ ವಾರಾಹಿ ವಿಶ್ವೇಶಿ ಮುಖ್ಯವಾರಾಹಿ ತೇ ನಮಃ || ೨ ||

ಮುಖ್ಯವಾರಾಹಿ ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ಅಂಧೇ ಅಂಧಿನಿ ತೇ ನಮಃ |
ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಾಕ್‍ಸ್ತಂಭನಕರೀ ನಮಃ || ೩ ||

ನಮಃ ಸ್ತಂಭಿನಿ ಸ್ತಂಭೇ ತ್ವಾಂ ಜೃಂಭೇ ಜೃಂಭಿಣಿ ತೇ ನಮಃ |
ರುಂಧೇ ರುಂಧಿನಿ ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ನಮೋ ದೇವೀ ತು ಮೋಹಿನೀ || ೪ ||

ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೇ ನಮಃ |
ಬಾಹ್ವೋಃ ಸ್ತಂಭಕರೀ ವಂದೇ ಚಿತ್ತಸ್ತಂಭನಿ ತೇ ನಮಃ || ೫ ||

ಚಕ್ಷುಸ್ತಂಭಿನಿ ತ್ವಾಂ ಮುಖ್ಯಸ್ತಂಭಿನೀ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜಗತ್ ಸ್ತಂಭಿನಿ ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ಜಿಹ್ವಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣಿ || ೬ ||

ಸ್ತಂಭನಂ ಕುರು ಶತ್ರೂಣಾಂ ಕುರು ಮೇ ಶತ್ರುನಾಶನಮ್ |
ಶೀಘ್ರಂ ವಶ್ಯಂ ಚ ಕುರುತೇ ಯೋಽಗ್ನೌ ವಾಚಾತ್ಮಿಕೇ ನಮಃ || ೭ ||

ಠಚತುಷ್ಟಯರೂಪೇ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಸರ್ವದಾ ಭಜೇ |
ಹೋಮಾತ್ಮಕೇ ಫಡ್ರೂಪೇಣ ಜಯ ಆದ್ಯಾನನೇ ಶಿವೇ || ೮ ||

ದೇಹಿ ಮೇ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ವಾರಾಹಿ ಜಗದೀಶ್ವರೀ |
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಇದಮಾದ್ಯಾನನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ |
ಪಠೇದ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾತಕೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ತಥಾ || ೧೦ ||

ಲಭಂತೇ ಶತ್ರವೋ ನಾಶಂ ದುಃಖರೋಗಾಪಮೃತ್ಯವಃ |
ಮಹದಾಯುಷ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಆದಿವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed