Sri Sai Baba Stotras – ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಅಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಹಿಮಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ವಿಭೂತಿ ಮಂತ್ರಂ

 

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಷಿರ್ಡೀ ಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

 

ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ

ಶ್ರೀ ಶಿರ್ಡೀ ಸಾಯೀಬಾಬಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: