Navagraha Stotras – ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನವಗ್ರಹ ಕವಚಂ

ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

ನವಗ್ರಹ ಪೀಡಾಹರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನವಗ್ರಹ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕಾಃ (ನವಗ್ರಹ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ)

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಾದಿರಾಜಯತಿ ಕೃತಂ)

ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಂ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಋಣವಿಮೋಚನ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಬುಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಬುಧ ಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬುಧ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬುಧ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಶನಿ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಶನಿ ವಜ್ರಪಂಜರ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದಶರಥ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಹು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಹು ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ರಾಹು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಹು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಹು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಕೇತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೇತು ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಕೇತು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೇತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೇತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: