Sri Chandra Stotram – ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಧ್ಯಾನಂ |
ಶ್ವೇತಾಂಬರಾನ್ವಿತತನುಂ ವರಶುಭ್ರವರ್ಣಂ |
ಶ್ವೇತಾಶ್ವಯುಕ್ತರಥಗಂ ಸುರಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಮ್ ||
ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಧೃತಾಭಯವರಂ ವರದಂ ಸುಧಾಂಶುಂ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಮೌಕ್ತಿಕಧರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ವಿಭೂಷಣಂ |
ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ ||
ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಧರಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಂ |

ಆಗ್ನೇಯಭಾಗೇ ಸರಥೋ ದಶಾಶ್ವಶ್ಚಾತ್ರೇಯಜೋ ಯಾಮುನದೇಶಗಶ್ಚ |
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಸ್ಥಶ್ಚತುರಶ್ರಪೀಠೇ ಗದಾಧರೋನೋ ವತು ರೋಹಿಣೀಶಃ ||

ಚಂದ್ರಂ ನಮಾಮಿ ವರದಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ವಿಭೂಷಣಂ |
ಕಳಾನಿಧಿಂ ಕಾಂತಿರೂಪಂ ಕೇಯೂರಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಂ ||

ವರದಂ ವಂದ್ಯಚರಣಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಲೋಚನಂ |
ಸರ್ವಲೋಕಾಸೇಚನಕಂ ಚಂದ್ರಂ ತಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ||

ಸರ್ವಂಜಗಜ್ಜೀವಯತಿ ಸುಧಾರಸಮಯೈಃ ಕರೈಃ |
ಸೋಮ ದೇಹಿ ಮಮಾರೋಗ್ಯಂ ಸುಧಾಪೂರಿತಮಂಡಲ |

ರಾಜಾ ತ್ವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಚ ರಮಾಯಾ ಅಪಿ ಸೋದರಃ |
ಓಷಧೀನಾಂ ಚಾಽಧಿಪತಿಃ ರಕ್ಷಮಾಂ ರಜನೀಪತೇ ||

ಕಳ್ಯಾಣಮೂರ್ತೇ ವರದ ಕರುಣಾರಸವಾರಿಧೇ |
ಕಲಶೋದಧಿಸಂಜಾತಕಲಾನಾಥ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ||

ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸಮುದ್ಭೂತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಹೋದ್ಭವ |
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರದೇಹಿ ತ್ವಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ ಸಹೋದರ ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರಃ ಶ್ವೇತವಿಭೂಷಣಾಢ್ಯಃ |
ಗದಾಧರಃ ಶ್ವೇತರುಚಿರ್ದ್ವಿಬಾಹುಃ ||
ಚಂದ್ರಃ ಸುಧಾತ್ಮಾ ವರದಃ ಕಿರೀಟೀ |
ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಮಹ್ಯಂ ಪ್ರದದಾತು ದೇವಃ ||

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿ ತಾಪಜ್ವರನಿವಾರಣಂ |
ಸರ್ವಸಂಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಾನ್ನಸಂಶಯಃ ||

ಇದಂ ನಿಶಾಕರಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ನರಃ |
ಉಪದ್ರವಾತ್ಸಮುಚ್ಯೇತ ನಾತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ||


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed