Sri Chandra Stotram 1 – ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1


ನಮಶ್ಚಂದ್ರಾಯ ಸೋಮಾಯೇಂದವೇ ಕುಮುದಬಂಧವೇ |
ವಿಲೋಹಿತಾಯ ಶುಭ್ರಾಯ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಾಯ ಚ || ೧ ||

ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮಾಪ್ಯಾಯನಕರಃ ಸದಾ |
ಕ್ಷೀರೋದ್ಭವಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಶಂಕರಶೇಖರ || ೨ ||

ಯುಗಾನಾಂ ಯುಗಕರ್ತಾ ತ್ವಂ ನಿಶಾನಾಥೋ ನಿಶಾಕರಃ |
ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಾಸಾನಾಮೃತೂನಾಂ ತು ತಥೈವ ಚ || ೩ ||

ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಚ ತ್ವಮೇಕೋಽಸಿ ಸೌಮ್ಯಃ ಸೋಮಕರಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಓಷಧೀಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ರೋಹಿಣೀಪತಯೇ ನಮಃ || ೪ ||

ಇದಂ ತು ಪಠತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯೋ ನರಃ |
ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ರಾತ್ರೌ ಬದ್ಧಚಿತ್ತೋ ಹಿ ಯೋ ನರಃ || ೫ ||

ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಅಹೋರಾತ್ರಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪಠನಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ || ೬ ||

ದ್ವಿಜರಾಜೋ ಮಹಾಪುಣ್ಯಸ್ತಾರಾಪತಿರ್ವಿಶೇಷತಃ |
ಓಷಧೀನಾಂ ಚ ಯೋ ರಾಜಾ ಸ ಸೋಮಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಮಮ || ೭ ||

ಇತಿ ಚಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: