Devi Stotras – ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಭಿರಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆನಂದಲಹರೀ

ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಂಬಾ ಭುಜಂಗ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಳ್ಯಾಣವೃಷ್ಟಿಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕುಮಾರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಗೌರೀ

ಚತುಃಷಷ್ಟಿ ಯೋಗಿನೀ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಷ್ಟಕಂ

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯವಿದ್ಯಾ

ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ದೇವ್ಯಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವೀ ಪ್ರಣವಶ್ಲೋಕೀ ಸ್ತುತಿ

ದೇವಿ ಭೂಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವೀ ಷಟ್ಕಂ

ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ

ಬಾಲಾಂಬಿಕಾಷ್ಟಕಂ

ಭವಾನೀ

ಭ್ರಮರಾಂಬಾ

ಮನಸಾ ದೇವೀ

ಮೀನಾಕ್ಷೀ

ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮೂಕಪಂಚಶತಿ

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಚಂಡಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಂತ್ರಮಾತೃಕಾಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ವಾಸವೀ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ಯಾಮಲಾ

ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಷಷ್ಟೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಸಂಕಟನಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸೂನಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತಂ

ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಅಷ್ತೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಶ್ರೀ ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: