Sri Uma Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಗೌರೀ ಕಾಳೀ ಹೈಮವತೀಶ್ವರೀ |
ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೧ ||

ಅಪರ್ಣಾ ಪಾರ್ವತೀ ದುರ್ಗಾ ಮೃಡಾನೀ ಚಂಡಿಕಾಽಂಬಿಕಾ |
ಆರ್ಯಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಚೈವ ಗಿರಿಜಾ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ || ೨ ||

ಸ್ಕಂದಾಮಾತಾ ದಯಾಶೀಲಾ ಭಕ್ತರಕ್ಷಾ ಚ ಸುಂದರೀ |
ಭಕ್ತವಶ್ಯಾ ಚ ಲಾವಣ್ಯನಿಧಿಸ್ಸರ್ವಸುಖಪ್ರದಾ || ೩ ||

ಮಹಾದೇವೀ ಭಕ್ತಮನೋಹ್ಲಾದಿನೀ ಕಠಿನಸ್ತನೀ |
ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ದಯಾಸಾರಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಯೌವನಾ || ೪ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾ ಕಾಂತಾ ಸರ್ವಸಂಮೋಹಿನೀ ಮಹೀ |
ಶುಭಪ್ರಿಯಾ ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಪ್ರಿಯಾ || ೫ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಚ ಕಲಶಹಸ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಸಹೋದರೀ |
ವೀಣಾವಾದಪ್ರಿಯಾ ಸರ್ವದೇವಸಂಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಕಾ || ೬ ||

ಕದಂಬಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |
ಹರಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಸ್ಥಾ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥದಾ || ೭ ||

ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾ ಚಂದ್ರವದನಾ ಸರ್ವವೇದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವದೇಶಮಯೀ ತಥಾ || ೮ ||

ಪುರುಹೂತಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವವೇದ್ಯಾ ಗುಣಪ್ರಿಯಾ |
ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ವೇದ್ಯಾ ಪುರುಹೂತಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೯ ||

ಪುಣ್ಯೋದಯಾ ನಿರಾಧಾರಾ ಶುನಾಸೀರಾದಿಪೂಜಿತಾ |
ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಾ ಮನೋಗಮ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾಽಽನಂದಪೂರಿತಾ || ೧೦ ||

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ನೀತಿಮತೀ ಮಂಜುಳಾ ಮಂಗಳಪ್ರದಾ |
ವಾಗ್ಮಿನೀ ವಂಜುಲಾ ವಂದ್ಯಾ ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ || ೧೧ ||

ವಾಚಸ್ಪತಿ-ರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ಮಹಾಮಂಗಳನಾಯಿಕಾ |
ಸಿಂಹಾಸನಮಯೀ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ || ೧೨ ||

ಮಹಾಯಜ್ಞಾ ನೇತ್ರರೂಪಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ |
ವರರೂಪಧರಾ ಯೋಗಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ || ೧೩ ||

ದಯಾರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಜ್ಞಾ ಶಿವಧರ್ಮಪರಾಯಣಾ |
ವಜ್ರಶಕ್ತಿಧರಾ ಚೈವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗೀ ಪ್ರಾಣಧಾರಿಣೀ || ೧೪ ||

ಹಿಮಶೈಲಕುಮಾರೀ ಚ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಿಣೀ |
ಸರ್ವಾಗಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣಾ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ || ೧೫ ||

ದಯಾಧಾರಾ ಮಹಾನಾಗಧಾರಿಣೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ |
ನವೀನಚಂದ್ರಮಶ್ಚೂಡಪ್ರಿಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಉಮಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: