Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕಳ್ಯಾಣೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಬಾಲಾ ಮಾಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ |
ಸುಂದರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯವತೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೧||

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಸ್ಕಂದಜನನೀ ಪರಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ |
ತ್ರಿಲೋಕೀ ಮೋಹನಾಧೀಶಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ || ೨||

ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ನವಮುದ್ರೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ |
ಅನಂಗಕುಸುಮಾ ಖ್ಯಾತಾ ಅನಂಗಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೩||

ಜಪ್ಯಾ ಸ್ತವ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರ್ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ |
ಮೋಹಿನೀ ಪರಮಾಽಽನಂದಾ ಕಾಮೇಶತರುಣಾ ಕಳಾ || ೪||

ಕಳಾವತೀ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನೀ |
ಸೌಗಂಧಿನೀ ಸರಿದ್ವೇಣೀ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀ || ೫||

ತತ್ತ್ವತ್ರಯೀ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಸಿದ್ಧಾ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ |
ಶ್ರೀರ್ಮತಿಶ್ಚ ಮಹಾದೇವೀ ಕೌಳಿನೀ ಪರದೇವತಾ || ೬||

ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾ ವಶಿನೀ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾ |
ವಿಷ್ಣುಸ್ವಸಾ ದೇವಮಾತಾ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೭||

ಕಿಂಕರೀ ಮಾತಾ ಗೀರ್ವಾಣೀ ಸುರಾಪಾನಾನುಮೋದಿನೀ |
ಆಧಾರಾ ಹಿತಪತ್ನೀಕಾ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸಮಾಶ್ರಯಾ || ೮||

ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಮಣಿಪೂರಸಮಾಶ್ರಯಾ |
ಆಜ್ಞಾ ಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ ವಿಶುದ್ಧಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೯||

ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ಕಳಾಮೂರ್ತಿಸ್ಸುಷುಮ್ನಾ ಚಾರುಮಧ್ಯಮಾ |
ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦||

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಪುರಾಣಾಗಮರೂಪಿಣೀ |
ಐಂಕಾರಾದಿಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಪಂಚಪ್ರಣವರೂಪಿಣೀ || ೧೧||

ಭೂತೇಶ್ವರೀ ಭೂತಮಯೀ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ |
ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಹಾಭೂಷಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ದಶಮಾತೃಕಾ || ೧೨||

ಆಧಾರಶಕ್ತಿಃ ತರುಣೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ |
ಶಾಂಭವೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀ || ೧೩||

ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಯಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ |
ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ || ೧೪||

ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನಾ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ |
ನವಕೋಣಪುರಾವಾಸಾ ಬಿಂದುತ್ರಯಸಮನ್ವಿತಾ || ೧೫||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" పుస్తక ప్రచురణ జరుగుతున్నది.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: