Durga Saptashati (Devi Mahatmya, Chandi Path) – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತೀ


ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತೀ

ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಂ

ದೇವೀ ಕವಚಂ

ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

ಸಿದ್ಧಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಂ

ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಧುಕೈಟಭವಧ)

ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತಂ

ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಹಿಷಾಸುರಸೈನ್ಯವಧ)

ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಮಹಿಷಾಸುರವಧ)

ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ – (ಶಕ್ರಾದಿಸ್ತುತಿ)

ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ

ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ದೇವೀದೂತಸಂವಾದಂ)

ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧ)

ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಚಂಡಮುಂಡವಧ)

ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ರಕ್ತಬೀಜವಧ)

ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಿಶುಂಭವಧ)

ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಶುಂಭವಧ)

ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿ)

ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಭಗವತೀ ವಾಕ್ಯಾಂ)

ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಸುರಥವೈಶ್ಯ ವರಪ್ರದಾನಂ)

ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಂ

ಪ್ರಾಧಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ಮೂರ್ತಿ ರಹಸ್ಯಮ್

ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" పుస్తకం విడుదల అయింది..

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: