Devi Suktam – ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಮ್


ಓಂ ಅ॒ಹಂ ರು॒ದ್ರೇಭಿ॒ರ್ವಸು॑ಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯ॒ಹಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯೈರು॒ತ ವಿ॒ಶ್ವದೇ᳚ವೈಃ ।
ಅ॒ಹಂ ಮಿ॒ತ್ರಾವರು॑ಣೋ॒ಭಾ ಬಿ॑ಭರ್ಮ್ಯ॒ಹಮಿ᳚ನ್ದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಅ॒ಹಮ॒ಶ್ವಿನೋ॒ಭಾ ॥ 1 ॥

ಅ॒ಹಂ ಸೋಮ॑ಮಾಹ॒ನಸಂ᳚ ಬಿಭರ್ಮ್ಯ॒ಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾ᳚ರಮು॒ತ ಪೂ॒ಷಣಂ॒ ಭಗಮ್᳚ ।
ಅ॒ಹಂ ದ॑ಧಾಮಿ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂ ಹ॒ವಿಷ್ಮ॑ತೇ ಸುಪ್ರಾ॒ವ್ಯೇ॒ ಏ॒ 3॒॑ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಸುನ್ವ॒ತೇ ॥ 2 ॥

ಅ॒ಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ᳚ ಸ॒ಙ್ಗಮ॑ನೀ॒ ವಸೂ᳚ನಾಂ ಚಿಕಿ॒ತುಷೀ᳚ ಪ್ರಥ॒ಮಾ ಯ॒ಜ್ಞಿಯಾ᳚ನಾಮ್ ।
ತಾಂ ಮಾ᳚ ದೇ॒ವಾ ವ್ಯ॑ದಧುಃ ಪುರು॒ತ್ರಾ ಭೂರಿ॑ಸ್ಥಾತ್ರಾಂ॒ ಭೂರ್ಯಾ᳚ ವೇ॒ಶಯನ್᳚ತೀಮ್ ॥ 3 ॥

ಮಯಾ॒ ಸೋಽಅನ್ನ॑ಮತ್ತಿ॒ ಯೋ ವಿ॒ಪಶ್ಯ॑ತಿ॒ ಯಃ ಪ್ರಾಣಿ॑ತಿ॒ ಯಈಂ᳚ ಶ್ರು॒ಣೋತ್ಯು॒ಕ್ತಮ್ ।
ಅ॒ಮ॒ನ್ತವೋ॒ಮಾನ್ತ ಉಪ॑ಕ್ಷಿಯನ್ತಿ ಶ್ರು॒ಧಿಶ್ರು॑ತ ಶ್ರದ್ಧಿ॒ವಂ ತೇ᳚ ವದಾಮಿ ॥ 4 ॥

ಅ॒ಹಮೇ॒ವ ಸ್ವ॒ಯಮಿ॒ದಂ ವ॑ದಾಮಿ॒ ಜುಷ್ಟಂ᳚ ದೇ॒ವೇಭಿ॑ರು॒ತ ಮಾನು॑ಷೇಭಿಃ ।
ಯಂ ಕಾ॒ಮಯೇ॒ ತಂ ತ॑ಮು॒ಗ್ರಂ ಕೃ॑ಣೋಮಿ॒ ತಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾಣಂ॒ ತಮೃಷಿಂ॒ ತಂ ಸು॑ಮೇ॒ಧಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಅ॒ಹಂ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಧನು॒ರಾತ॑ನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ॒ದ್ವಿಷೇ॒ ಶರ॑ವೇ॒ಹನ್ತ॒ ವಾ ಉ॑ ।
ಅ॒ಹಂ ಜನಾ᳚ಯ ಸ॒ಮದಂ᳚ ಕೃಣೋಮ್ಯ॒ಹಂ ದ್ಯಾವಾ᳚ಪೃಥಿ॒ವೀ ಆವಿ॑ವೇಶ ॥ 6 ॥

ಅ॒ಹಂ ಸು॑ವೇ ಪಿ॒ತರ॑ಮಸ್ಯ ಮೂ॒ರ್ಧನ್ ಮಮ॒ ಯೋನಿ॑ರ॒ಪ್ಸ್ವಽ॒1॒॑ನ್ತಃ ಸ॑ಮು॒ದ್ರೇ ।
ತತೋ॒ ವಿತಿ॑ಷ್ಠೇ॒ ಭುವ॒ನಾನು॒ ವಿಶ್ವೋ॒ ತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ ವ॒ರ್ಷ್ಮಣೋಪ॑ಸ್ಪೃಶಾಮಿ ॥ 7 ॥

ಅ॒ಹಮೇ॒ವ ವಾತ॑ಽಇವ॒ ಪ್ರವಾ᳚ಮ್ಯಾ॒ರಭ॑ಮಾಣಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಪ॒ರೋ ದಿ॒ವಾ ಪ॒ರಏ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯೈ ತಾವ॑ತೀ ಮಹಿ॒ನಾ ಸಮ್ಬ॑ಭೂವ ॥ 8 ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed