Devi Suktam – தேவீ ஸூக்தம்


ஓம் அ॒ஹம் ரு॒த்³ரேபி⁴॒ர்வஸு॑பி⁴ஶ்சராம்ய॒ஹமா᳚தி³॒த்யைரு॒த வி॒ஶ்வதே³᳚வை꞉ ।
அ॒ஹம் மி॒த்ராவரு॑ணோ॒பா⁴ பி³॑ப⁴ர்ம்ய॒ஹமி᳚ந்த்³ரா॒க்³நீ அ॒ஹம॒ஶ்விநோ॒பா⁴ ॥ 1 ॥

அ॒ஹம் ஸோம॑மாஹ॒நஸம்᳚ பி³ப⁴ர்ம்ய॒ஹம் த்வஷ்டா᳚ரமு॒த பூ॒ஷணம்॒ ப⁴க³ம்᳚ ।
அ॒ஹம் த³॑தா⁴மி॒ த்³ரவி॑ணம் ஹ॒விஷ்ம॑தே ஸுப்ரா॒வ்யே॒ ஏ॒ 3॒॑ யஜ॑மாநாய ஸுந்வ॒தே ॥ 2 ॥

அ॒ஹம் ராஷ்ட்ரீ᳚ ஸ॒ங்க³ம॑நீ॒ வஸூ᳚நாம் சிகி॒துஷீ᳚ ப்ரத²॒மா ய॒ஜ்ஞியா᳚நாம் ।
தாம் மா᳚ தே³॒வா வ்ய॑த³து⁴꞉ புரு॒த்ரா பூ⁴ரி॑ஸ்தா²த்ராம்॒ பூ⁴ர்யா᳚ வே॒ஶயந்᳚தீம் ॥ 3 ॥

மயா॒ ஸோ(அ)அந்ந॑மத்தி॒ யோ வி॒பஶ்ய॑தி॒ ய꞉ ப்ராணி॑தி॒ யஈம்᳚ ஶ்ரு॒ணோத்யு॒க்தம் ।
அ॒ம॒ந்தவோ॒மாந்த உப॑க்ஷியந்தி ஶ்ரு॒தி⁴ஶ்ரு॑த ஶ்ரத்³தி⁴॒வம் தே᳚ வதா³மி ॥ 4 ॥

அ॒ஹமே॒வ ஸ்வ॒யமி॒த³ம் வ॑தா³மி॒ ஜுஷ்டம்᳚ தே³॒வேபி⁴॑ரு॒த மாநு॑ஷேபி⁴꞉ ।
யம் கா॒மயே॒ தம் த॑மு॒க்³ரம் க்ரு॑ணோமி॒ தம் ப்³ர॒ஹ்மாணம்॒ தம்ருஷிம்॒ தம் ஸு॑மே॒தா⁴ம் ॥ 5 ॥

அ॒ஹம் ரு॒த்³ராய॒ த⁴நு॒ராத॑நோமி ப்³ரஹ்ம॒த்³விஷே॒ ஶர॑வே॒ஹந்த॒ வா உ॑ ।
அ॒ஹம் ஜநா᳚ய ஸ॒மத³ம்᳚ க்ருணோம்ய॒ஹம் த்³யாவா᳚ப்ருதி²॒வீ ஆவி॑வேஶ ॥ 6 ॥

அ॒ஹம் ஸு॑வே பி॒தர॑மஸ்ய மூ॒ர்த⁴ந் மம॒ யோநி॑ர॒ப்ஸ்வ(அ)॒1॒॑ந்த꞉ ஸ॑மு॒த்³ரே ।
ததோ॒ விதி॑ஷ்டே²॒ பு⁴வ॒நாநு॒ விஶ்வோ॒ தாமூம் த்³யாம் வ॒ர்ஷ்மணோப॑ஸ்ப்ருஶாமி ॥ 7 ॥

அ॒ஹமே॒வ வாத॑(அ)இவ॒ ப்ரவா᳚ம்யா॒ரப⁴॑மாணா॒ பு⁴வ॑நாநி॒ விஶ்வா᳚ ।
ப॒ரோ தி³॒வா ப॒ரஏ॒நா ப்ரு॑தி²॒வ்யை தாவ॑தீ மஹி॒நா ஸம்ப³॑பூ⁴வ ॥ 8 ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க. மேலும் வேதஸூக்தங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed