Category: Vishnu – விஷ்ணு

Sri Vaikunta Gadyam – ஶ்ரீ வைகுண்ட² க³த்³யம்

யாமுநார்யஸுதா⁴ம்போ⁴தி⁴மவகா³ஹ்ய யதா²மதி । ஆதா³ய ப⁴க்தியோகா³க்²யம் ரத்நம் ஸந்த³ர்ஶயாம்யஹம் ॥ ஸ்வாதீ⁴ந த்ரிவித⁴சேதநாசேதநஸ்வரூபஸ்தி²தி ப்ரவ்ருத்திபே⁴த³ம், க்லேஶ கர்மாத்³யஶேஷதோ³ஷாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம், ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய ஜ்ஞாநப³லைஶ்வர்யவீர்யஶக்திதேஜ꞉ ப்ரப்⁴ருத்யஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணௌக⁴ மஹார்ணவம், பரமபுருஷம், ப⁴க³வந்தம், நாராயணம், ஸ்வாமித்வேந ஸுஹ்ருத்வேந கு³ருத்வேந...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – ஶ்ரீ நாராயண ஸ்தோத்ரம் 3 (மஹாபா⁴ரதே)

நாராயணாய ஶுத்³தா⁴ய ஶாஶ்வதாய த்⁴ருவாய ச । பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வேஶாய ஶிவாய ஶிவமூர்தயே ॥ 1 ॥ ஶிவயோனே꞉ ஶிவாத்³யாய ஶிவபூஜ்யதமாய ச । கோ⁴ரரூபாய மஹதே யுகா³ந்தகரணாய ச ॥ 2 ॥...

Suparna Stotram – ஸுபர்ண ஸ்தோத்ரம்

தே³வா ஊசு꞉ । த்வம் ருஷிஸ்த்வம் மஹாபா⁴க³꞉ த்வம் தே³வ꞉ பதகே³ஶ்வர꞉ । த்வம் ப்ரபு⁴ஸ்தபன꞉ ஸூர்ய꞉ பரமேஷ்டீ² ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 1 ॥ த்வமிந்த்³ரஸ்த்வம் ஹயமுக²꞉ த்வம் ஶர்வஸ்த்வம் ஜக³த்பதி꞉ ।...

Sri Varaha Kavacham – ஶ்ரீ வராஹ கவசம்

ஆத்³யம் ரங்க³மிதி ப்ரோக்தம் விமானம் ரங்க³ ஸஞ்ஜ்ஞிதம் । ஶ்ரீமுஷ்ணம் வேங்கடாத்³ரிம் ச ஸாலக்³ராமம் ச நைமிஶம் ॥ தோதாத்³ரிம் புஷ்கரம் சைவ நரநாராயணாஶ்ரமம் । அஷ்டௌ மே மூர்தய꞉ ஸந்தி ஸ்வயம்...

Sri Anantha Padmanabha Mangala Stotram – ஶ்ரீ அனந்தபத்³மநாப⁴ மங்க³ல ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரிய꞉காந்தாய கல்யாணநித⁴யே நித⁴யே(அ)ர்தி²னாம் । ஶ்ரீ ஶேஷஶாயினே அனந்தபத்³மநாபா⁴ய மங்க³லம் ॥ 1 ॥ ஸ்யானந்தூ³ரபுரீபா⁴க்³யப⁴வ்யரூபாய விஷ்ணவே । ஆனந்த³ஸிந்த⁴வே அனந்தபத்³மநாபா⁴ய மங்க³லம் ॥ 2 ॥ ஹேமகூடவிமானாந்த꞉ ப்⁴ராஜமானாய ஹாரிணே ।...

Sri Vamana Stotram 3 (Vamana Puranam) – ஶ்ரீ வாமன ஸ்தோத்ரம் – 3 (வாமனபுராணே)

லோமஹர்ஷண உவாச । தே³வதே³வோ ஜக³த்³யோநிரயோநிர்ஜக³தா³தி³ஜ꞉ । அநாதி³ராதி³ர்விஶ்வஸ்ய வரேண்யோ வரதோ³ ஹரி꞉ ॥ 1 ॥ பராவராணாம் பரம꞉ பராபரஸதாம் க³தி꞉ । ப்ரபு⁴꞉ ப்ரமாணம் மானானாம் ஸப்தலோககு³ரோர்கு³ரு꞉ । ஸ்தி²திம்...

Sri Narayana Ashtakam – ஶ்ரீ நாராயணாஷ்டகம்

வாத்ஸல்யாத³ப⁴யப்ரதா³னஸமயாதா³ர்தார்திநிர்வாபணா- -தௌ³தா³ர்யாத³க⁴ஶோஷணாத³க³ணிதஶ்ரேய꞉ பத³ப்ராபணாத் । ஸேவ்ய꞉ ஶ்ரீபதிரேக ஏவ ஜக³தாமேதே(அ)ப⁴வன்ஸாக்ஷிண꞉ ப்ரஹ்லாத³ஶ்ச விபீ⁴ஷணஶ்ச கரிராட் பாஞ்சால்யஹல்யாத்⁴ருவ꞉ ॥ 1 ॥ ப்ரஹ்லாதா³ஸ்தி யதீ³ஶ்வரோ வத³ ஹரி꞉ ஸர்வத்ர மே த³ர்ஶய ஸ்தம்பே⁴ சைவமிதி...

Srinivasa Vidya Mantra – ஶ்ரீநிவாஸ வித்³யா மந்த்ரா꞉

(த⁴ந்யவாத³꞉ – ஶ்ரீ நண்டூ³ரி ஶ்ரீநிவாஸ꞉) (ஸூசநா – ப்ரதிதி³ந ஶ்லோகபட²நாநந்தரம் ஶ்ரீ நாராயண கவசம், கநகதா⁴ரா ஸ்தோத்ரம் ச பட²து ।) ஶுக்லபக்ஷே ————– ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் । ச॒ந்த்³ராம்...

Shodasha Ayudha Stotram – ஷோட³ஶாயுத⁴ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்வஸங்கல்பகலாகல்பைராயுதை⁴ராயுதே⁴ஶ்வர꞉ । ஜுஷ்ட꞉ ஷோட³ஶபி⁴ர்தி³வ்யைர்ஜுஷதாம் வ꞉ பர꞉ புமாந் ॥ 1 ॥ யதா³யத்தம் ஜக³ச்சக்ரம் காலசக்ரம் ச ஶாஶ்வதம் । பாது வஸ்த்வபரம் சக்ரம் சக்ரரூபஸ்ய சக்ரிண꞉ ॥ 2 ॥...

Sri Garuda Dwadasa Nama Stotram – ஶ்ரீ க³ருட³ த்³வாத³ஶநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸுபர்ணம் வைனதேயம் ச நாகா³ரிம் நாக³பீ⁴ஷணம் | ஜிதாந்தகம் விஷாரிம் ச அஜிதம் விஶ்வரூபிணம் || 1 க³ருத்மந்தம் க²க³ஶ்ரேஷ்ட²ம் தார்க்ஷ்யம் கஶ்யபநந்த³னம் | த்³வாத³ஶைதானி நாமானி க³ருட³ஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 2...

error: Not allowed