Category: Vishnu – விஷ்ணு

Sri Balarama Kavacham – ஶ்ரீ ப³லராம கவசம்

து³ர்யோத⁴ந உவாச – கோ³பீப்⁴ய꞉ கவசம் த³த்தம் க³ர்கா³சார்யேண தீ⁴மதா । ஸர்வரக்ஷாகரம் தி³வ்யம் தே³ஹி மஹ்யம் மஹாமுநே ॥ 1 ॥ ப்ராட்³விபாக உவாச – ஸ்நாத்வா ஜலே க்ஷௌமத⁴ர꞉ குஶாஸந꞉...

Sri Pundarikaksha Stotram – ஶ்ரீ புண்ட³ரீகாக்ஷ ஸ்தோத்ரம்

வராஹ உவாச । நமஸ்தே புண்ட³ரீகாக்ஷ நமஸ்தே மது⁴ஸூத³ந । நமஸ்தே ஸர்வ லோகேஶ நமஸ்தே திக்³மசக்ரிணே ॥ 1 ॥ விஶ்வமூர்திம் மஹாபா³ஹும் வரத³ம் ஸர்வதேஜஸம் । நமாமி புண்ட³ரீகாக்ஷம் வித்³யா(அ)வித்³யாத்மகம்...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – ஶ்ரீ பரஶுராமாஷ்டாவிம்ஶதிநாம ஸ்தோத்ரம்

ருஷிருவாச । யமாஹுர்வாஸுதே³வாம்ஶம் ஹைஹயாநாம் குலாந்தகம் । த்ரி꞉ஸப்தக்ருத்வோ ய இமாம் சக்ரே நி꞉க்ஷத்ரியாம் மஹீம் ॥ 1 ॥ து³ஷ்டம் க்ஷத்ரம் பு⁴வோ பா⁴ரமப்³ரஹ்மண்யமநீநஶத் । தஸ்ய நாமாநி புண்யாநி வச்மி...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – ஶ்ரீ வராஹ ஸ்துதி꞉ 3 (பத்³மபுராணே)

தே³வா ஊசு꞉ । நமோ யஜ்ஞவராஹாய நமஸ்தே ஶதபா³ஹவே । நமஸ்தே தே³வதே³வாய நமஸ்தே விஶ்வரூபிணே ॥ 1 ॥ நம꞉ ஸ்தி²திஸ்வரூபாய ஸர்வயஜ்ஞஸ்வரூபிணே । கலாகாஷ்டா²நிமேஷாய நமஸ்தே காலரூபிணே ॥ 2...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – முக்தகமங்க³ளம்

ஶ்ரீஶைலேஶத³யாபாத்ரம் தீ⁴ப⁴க்த்யாதி³கு³ணார்ணவம் । யதீந்த்³ரப்ரவணம் வந்தே³ ரம்யஜாமாதரம் முநிம் ॥ லக்ஷ்மீசரணலாக்ஷாங்கஸாக்ஷீ ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸே । க்ஷேமம்கராய ஸர்வேஷாம் ஶ்ரீரங்கே³ஶாய மங்க³ளம் ॥ 1 ॥ ஶ்ரிய꞉காந்தாய கல்யாணநித⁴யே நித⁴யே(அ)ர்தி²நாம் । ஶ்ரீவேங்கடநிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய...

Saranagati Gadyam – ஶரணாக³தி க³த்³யம்

யோ நித்யமச்யுதபதா³ம்பு³ஜயுக்³மருக்ம வ்யாமோஹதஸ்ததி³தராணி த்ருணாய மேநே । அஸ்மத்³கு³ரோர்ப⁴க³வதோ(அ)ஸ்ய த³யைகஸிந்தோ⁴꞉ ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ வந்தே³ வேதா³ந்தகர்பூரசாமீகர கரண்ட³கம் । ராமாநுஜார்யமார்யாணாம் சூடா³மணிமஹர்நிஶம் ॥ ஓம் ॥ ப⁴க³வந்நாராயணாபி⁴மதாநுரூப ஸ்வரூபரூப...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீநாராயணாஷ்டகம்

ஆர்தாநாம் து³꞉க²ஶமநே தீ³க்ஷிதம் ப்ரபு⁴மவ்யயம் । அஶேஷஜக³தா³தா⁴ரம் லக்ஷ்மீநாராயணம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥ அபாரகருணாம்போ⁴தி⁴ம் ஆபத்³பா³ந்த⁴வமச்யுதம் । அஶேஷது³꞉க²ஶாந்த்யர்த²ம் லக்ஷ்மீநாராயணம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥ ப⁴க்தாநாம் வத்ஸலம் ப⁴க்திக³ம்யம் ஸர்வகு³ணாகரம்...

Sri Vaikunta Gadyam – ஶ்ரீ வைகுண்ட² க³த்³யம்

யாமுநார்யஸுதா⁴ம்போ⁴தி⁴மவகா³ஹ்ய யதா²மதி । ஆதா³ய ப⁴க்தியோகா³க்²யம் ரத்நம் ஸந்த³ர்ஶயாம்யஹம் ॥ ஸ்வாதீ⁴ந த்ரிவித⁴சேதநாசேதநஸ்வரூபஸ்தி²தி ப்ரவ்ருத்திபே⁴த³ம், க்லேஶ கர்மாத்³யஶேஷதோ³ஷாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம், ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய ஜ்ஞாநப³லைஶ்வர்யவீர்யஶக்திதேஜ꞉ ப்ரப்⁴ருத்யஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணௌக⁴ மஹார்ணவம், பரமபுருஷம், ப⁴க³வந்தம், நாராயணம், ஸ்வாமித்வேந ஸுஹ்ருத்வேந கு³ருத்வேந...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – ஶ்ரீ நாராயண ஸ்தோத்ரம் 3 (மஹாபா⁴ரதே)

நாராயணாய ஶுத்³தா⁴ய ஶாஶ்வதாய த்⁴ருவாய ச । பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வேஶாய ஶிவாய ஶிவமூர்தயே ॥ 1 ॥ ஶிவயோநே꞉ ஶிவாத்³யாயி ஶிவபூஜ்யதமாய ச । கோ⁴ரரூபாய மஹதே யுகா³ந்தகரணாய ச ॥ 2 ॥...

Suparna Stotram – ஸுபர்ண ஸ்தோத்ரம்

தே³வா ஊசு꞉ । த்வம் ருஷிஸ்த்வம் மஹாபா⁴க³꞉ த்வம் தே³வ꞉ பதகே³ஶ்வர꞉ । த்வம் ப்ரபு⁴ஸ்தபன꞉ ஸூர்ய꞉ பரமேஷ்டீ² ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 1 ॥ த்வமிந்த்³ரஸ்த்வம் ஹயமுக²꞉ த்வம் ஶர்வஸ்த்வம் ஜக³த்பதி꞉ ।...

error: Not allowed