Category: Vishnu – விஷ்ணு

Sri Lakshmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீநாராயணாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீர்விஷ்ணு꞉ கமலா ஶார்ங்கீ³ லக்ஷ்மீர்வைகுண்ட²நாயக꞉ । பத்³மாலயா சதுர்பா³ஹு꞉ க்ஷீராப்³தி⁴தநயா(அ)ச்யுத꞉ ॥ 1 ॥ இந்தி³ரா புண்ட³ரீகாக்ஷா ரமா க³ருட³வாஹந꞉ । பா⁴ர்க³வீ ஶேஷபர்யங்கோ விஶாலாக்ஷீ ஜநார்த³ந꞉ ॥ 2 ॥ ஸ்வர்ணாங்கீ³...

Sri Jagannatha Panchakam – ஶ்ரீ ஜக³ந்நாத² பஞ்சகம்

ரக்தாம்போ⁴ருஹத³ர்பப⁴ஞ்ஜநமஹாஸௌந்த³ர்யநேத்ரத்³வயம் முக்தாஹாரவிளம்பி³ஹேமமுகுடம் ரத்நோஜ்ஜ்வலத்குண்ட³லம் । வர்ஷாமேக⁴ஸமாநநீலவபுஷம் க்³ரைவேயஹாராந்விதம் பார்ஶ்வே சக்ரத⁴ரம் ப்ரஸந்நவத³நம் நீலாத்³ரிநாத²ம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥ பு²ல்லேந்தீ³வரளோசநம் நவக⁴நஶ்யாமாபி⁴ராமாக்ருதிம் விஶ்வேஶம் கமலாவிளாஸவிளஸத்பாதா³ரவிந்த³த்³வயம் । தை³த்யாரிம் ஸகலேந்து³மண்டி³தமுக²ம் சக்ராப்³ஜஹஸ்தத்³வயம் வந்தே³ ஶ்ரீபுருஷோத்தமம்...

Sri Gadadhara Stotram (Varaha Puranam) – ஶ்ரீ க³தா³த⁴ர ஸ்தோத்ரம் (வராஹ புராணே)

ரைப்⁴ய உவாச । க³தா³த⁴ரம் விபு³த⁴ஜநைரபி⁴ஷ்டுதம் த்⁴ருதக்ஷமம் க்ஷுதி⁴த ஜநார்திநாஶநம் । ஶிவம் விஶாலா(அ)ஸுரஸைந்யமர்த³நம் நமாம்யஹம் ஹதஸகலா(அ)ஶுப⁴ம் ஸ்ம்ருதௌ ॥ 1 ॥ புராணபூர்வம் புருஷம் புருஷ்டுதம் புராதநம் விமலமலம் ந்ருணாம் க³திம்...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வராஹாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீவராஹாய நம꞉ । ஓம் மஹீநாதா²ய நம꞉ । ஓம் பூர்ணாநந்தா³ய நம꞉ । ஓம் ஜக³த்பதயே நம꞉ । ஓம் நிர்கு³ணாய நம꞉ । ஓம் நிஷ்களாய நம꞉ ।...

Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ வராஹாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் । ஶ்வேதம் ஸுத³ர்ஶநத³ராங்கிதபா³ஹுயுக்³மம் த³ம்ஷ்ட்ராகராளவத³நம் த⁴ரயா ஸமேதம் । ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴꞉ ஸுரக³ணை꞉ பரிஸேவ்யமாநம் த்⁴யாயேத்³வராஹவபுஷம் நிக³மைகவேத்³யம் ॥ ஸ்தோத்ரம் । ஶ்ரீவராஹோ மஹீநாத²꞉ பூர்ணாநந்தோ³ ஜக³த்பதி꞉ । நிர்கு³ணோ நிஷ்களோ(அ)நந்தோ த³ண்ட³காந்தக்ருத³வ்யய꞉...

Sri Vishnu Stuti (Vipra Krutam) – ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்துதி꞉ (விப்ர க்ருதம்)

நமஸ்தே தே³வதே³வேஶ நமஸ்தே ப⁴க்தவத்ஸல । நமஸ்தே கருணாராஶே நமஸ்தே நந்த³விக்ரம ॥ 1 ॥ [கருணாம்ஶே] கோ³விந்தா³ய ஸுரேஶாய அச்யுதாயாவ்யயாய ச । க்ருஷ்ணாய வாஸுதே³வாய ஸர்வாத்⁴யக்ஷாய ஸாக்ஷிணே ॥ 2...

Sri Narayana Stotram (Mrigashringa Kritam) – ஶ்ரீ நாராயண ஸ்தோத்ரம் (ம்ருக³ஶ்ருங்க³ க்ருதம்)

ம்ருக³ஶ்ருங்க³ உவாச- நாராயணாய ளிநாயதலோசநாய நாதா²ய பத்ரஸ்த²நாயகவாஹநாய । நாலீகஸத்³மரமணீயபு⁴ஜாந்தராய நவ்யாம்பு³தா³ப⁴ருசிராய நம꞉ பரஸ்மை ॥ 1 ॥ நமோ வாஸுதே³வாய லோகாநுக்³ரஹகாரிணே । த⁴ர்மஸ்ய ஸ்தா²பநார்தா²ய யதே²ச்ச²வபுஷே நம꞉ ॥ 2...

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ நாராயணாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

நாராயணாய ஸுரமண்ட³நமண்ட³நாய நாராயணாய ஸகலஸ்தி²திகாரணாய । நாராயணாய ப⁴வபீ⁴திநிவாரணாய நாராயணாய ப்ரப⁴வாய நமோ நமஸ்தே ॥ 1 ॥ நாராயணாய ஶதசந்த்³ரநிபா⁴நநாய நாராயணாய மணிகுண்ட³லதா⁴ரணாய । நாராயணாய நிஜப⁴க்தபராயணாய நாராயணாய ஸுப⁴கா³ய நமோ...

Sri Vishnu Ashtakam – ஶ்ரீ விஷ்ண்வஷ்டகம்

விஷ்ணும் விஶாலாருணபத்³மநேத்ரம் விபா⁴ந்தமீஶாம்பு³ஜயோநிபூஜிதம் । ஸநாதநம் ஸந்மதிஶோதி⁴தம் பரம் புமாம்ஸமாத்³யம் ஸததம் ப்ரபத்³யே ॥ 1 ॥ கல்யாணத³ம் காமப²லப்ரதா³யகம் காருண்யரூபம் கலிகல்மஷக்⁴நம் । கலாநிதி⁴ம் காமதநூஜமாத்³யம் நமாமி லக்ஷ்மீஶமஹம் மஹாந்தம் ॥...

Sankashta Nashana Vishnu Stotram – ஸங்கஷ்டநாஶந விஷ்ணு ஸ்தோத்ரம்

நாரத³ உவாச । புநர்தை³த்யம் ஸமாயாந்தம் த்³ருஷ்ட்வா தே³வா꞉ ஸவாஸவா꞉ । ப⁴யப்ரகம்பிதா꞉ ஸர்வே விஷ்ணும் ஸ்தோதும் ப்ரசக்ரமு꞉ ॥ 1 ॥ தே³வா ஊசு꞉ । நமோ மத்ஸ்யகூர்மாதி³நாநாஸ்வரூபை꞉ ஸதா³ ப⁴க்தகார்யோத்³யதாயார்திஹந்த்ரே...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 3 – க³ஜேந்த்³ரமோக்ஷ꞉ (ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்) 3

[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ] ஶ்ரீஶுக உவாச – ததா³ தே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வா ப்³ரஹ்மேஶாநபுரோக³மா꞉ । முமுசு꞉ குஸுமாஸாரம் ஶம்ஸந்த꞉ கர்ம தத்³த⁴ரே꞉ ॥ 1 ॥ நேது³ர்து³ந்து³ப⁴யோ தி³வ்யா...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 2 – க³ஜேந்த்³ரமோக்ஷ꞉ (ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்) 2

[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ] ஶ்ரீபா³த³ராயணிருவாச – ஏவம் வ்யவஸிதோ பு³த்³த்⁴யா ஸமாதா⁴ய மநோ ஹ்ருதி³ । ஜஜாப பரமம் ஜாப்யம் ப்ராக்³ஜந்மந்யநுஶிக்ஷிதம் ॥ 1 ॥ ஶ்ரீக³ஜேந்த்³ர...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 1 – க³ஜேந்த்³ர மோக்ஷ꞉ (ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்) 1

[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ] ஶ்ரீஶுக உவாச – ஆஸீத்³கி³ரிவரோ ராஜந் த்ரிகூட இதி விஶ்ருத꞉ । க்ஷீரோதே³நாவ்ருத꞉ ஶ்ரீமாந் யோஜநாயுதமுச்ச்²ரித꞉ ॥ 1 ॥ தாவதா விஸ்த்ருத꞉...

Bhishma Kruta Bhagavat Stuti – ப⁴க³வத் ஸ்துதி꞉ (பீ⁴ஷ்ம க்ருதம்)

பீ⁴ஷ்ம உவாச । இதி மதிருபகல்பிதா வித்ருஷ்ணா ப⁴க³வதி ஸாத்வதபுங்க³வே விபூ⁴ம்நி । ஸ்வஸுக²முபக³தே க்வசித்³விஹர்தும் ப்ரக்ருதிமுபேயுஷி யத்³ப⁴வப்ரவாஹ꞉ ॥ 1 ॥ த்ரிபு⁴வநகமநம் தமாலவர்ணம் ரவிகரகௌ³ரவராம்ப³ரம் த³தா⁴நே । வபுரளககுலாவ்ருதாநநாப்³ஜம் விஜயஸகே²...

Sri Vishnu Stavanam – ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தவநம்

மார்கண்டே³ய உவாச । நரம் ந்ருஸிம்ஹம் நரநாத²மச்யுதம் ப்ரளம்ப³பா³ஹும் கமலாயதேக்ஷணம் । க்ஷிதீஶ்வரைரர்சிதபாத³பங்கஜம் நமாமி விஷ்ணும் புருஷம் புராதநம் ॥ 1 ॥ ஜக³த்பதிம் க்ஷீரஸமுத்³ரமந்தி³ரம் தம் ஶார்ங்க³பாணிம் முநிவ்ருந்த³வந்தி³தம் । ஶ்ரிய꞉...

Sri Balarama Kavacham – ஶ்ரீ ப³லராம கவசம்

து³ர்யோத⁴ந உவாச । கோ³பீப்⁴ய꞉ கவசம் த³த்தம் க³ர்கா³சார்யேண தீ⁴மதா । ஸர்வரக்ஷாகரம் தி³வ்யம் தே³ஹி மஹ்யம் மஹாமுநே ॥ 1 ॥ ப்ராட்³விபாக உவாச । ஸ்நாத்வா ஜலே க்ஷௌமத⁴ர꞉ குஶாஸந꞉...

Sri Pundarikaksha Stotram – ஶ்ரீ புண்ட³ரீகாக்ஷ ஸ்தோத்ரம்

வராஹ உவாச । நமஸ்தே புண்ட³ரீகாக்ஷ நமஸ்தே மது⁴ஸூத³ந । நமஸ்தே ஸர்வ லோகேஶ நமஸ்தே திக்³மசக்ரிணே ॥ 1 ॥ விஶ்வமூர்திம் மஹாபா³ஹும் வரத³ம் ஸர்வதேஜஸம் । நமாமி புண்ட³ரீகாக்ஷம் வித்³யா(அ)வித்³யாத்மகம்...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – ஶ்ரீ பரஶுராமாஷ்டாவிம்ஶதிநாம ஸ்தோத்ரம்

ருஷிருவாச । யமாஹுர்வாஸுதே³வாம்ஶம் ஹைஹயாநாம் குலாந்தகம் । த்ரி꞉ஸப்தக்ருத்வோ ய இமாம் சக்ரே நி꞉க்ஷத்ரியாம் மஹீம் ॥ 1 ॥ து³ஷ்டம் க்ஷத்ரம் பு⁴வோ பா⁴ரமப்³ரஹ்மண்யமநீநஶத் । தஸ்ய நாமாநி புண்யாநி வச்மி...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – ஶ்ரீ வராஹ ஸ்துதி꞉ 3 (பத்³மபுராணே)

தே³வா ஊசு꞉ । நமோ யஜ்ஞவராஹாய நமஸ்தே ஶதபா³ஹவே । நமஸ்தே தே³வதே³வாய நமஸ்தே விஶ்வரூபிணே ॥ 1 ॥ நம꞉ ஸ்தி²திஸ்வரூபாய ஸர்வயஜ்ஞஸ்வரூபிணே । கலாகாஷ்டா²நிமேஷாய நமஸ்தே காலரூபிணே ॥ 2...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – முக்தகமங்க³ளம்

ஶ்ரீஶைலேஶத³யாபாத்ரம் தீ⁴ப⁴க்த்யாதி³கு³ணார்ணவம் । யதீந்த்³ரப்ரவணம் வந்தே³ ரம்யஜாமாதரம் முநிம் ॥ லக்ஷ்மீசரணலாக்ஷாங்கஸாக்ஷீ ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸே । க்ஷேமம்கராய ஸர்வேஷாம் ஶ்ரீரங்கே³ஶாய மங்க³ளம் ॥ 1 ॥ ஶ்ரிய꞉காந்தாய கல்யாணநித⁴யே நித⁴யே(அ)ர்தி²நாம் । ஶ்ரீவேங்கடநிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய...

Saranagati Gadyam – ஶரணாக³தி க³த்³யம்

யோ நித்யமச்யுதபதா³ம்பு³ஜயுக்³மருக்ம வ்யாமோஹதஸ்ததி³தராணி த்ருணாய மேநே । அஸ்மத்³கு³ரோர்ப⁴க³வதோ(அ)ஸ்ய த³யைகஸிந்தோ⁴꞉ ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ வந்தே³ வேதா³ந்தகர்பூரசாமீகர கரண்ட³கம் । ராமாநுஜார்யமார்யாணாம் சூடா³மணிமஹர்நிஶம் ॥ ஓம் ॥ ப⁴க³வந்நாராயணாபி⁴மதாநுரூப ஸ்வரூபரூப...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீநாராயணாஷ்டகம்

ஆர்தாநாம் து³꞉க²ஶமநே தீ³க்ஷிதம் ப்ரபு⁴மவ்யயம் । அஶேஷஜக³தா³தா⁴ரம் லக்ஷ்மீநாராயணம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥ அபாரகருணாம்போ⁴தி⁴ம் ஆபத்³பா³ந்த⁴வமச்யுதம் । அஶேஷது³꞉க²ஶாந்த்யர்த²ம் லக்ஷ்மீநாராயணம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥ ப⁴க்தாநாம் வத்ஸலம் ப⁴க்திக³ம்யம் ஸர்வகு³ணாகரம்...

Sri Vaikunta Gadyam – ஶ்ரீ வைகுண்ட² க³த்³யம்

யாமுநார்யஸுதா⁴ம்போ⁴தி⁴மவகா³ஹ்ய யதா²மதி । ஆதா³ய ப⁴க்தியோகா³க்²யம் ரத்நம் ஸந்த³ர்ஶயாம்யஹம் ॥ ஸ்வாதீ⁴ந த்ரிவித⁴சேதநாசேதநஸ்வரூபஸ்தி²தி ப்ரவ்ருத்திபே⁴த³ம், க்லேஶ கர்மாத்³யஶேஷதோ³ஷாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம், ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய ஜ்ஞாநப³லைஶ்வர்யவீர்யஶக்திதேஜ꞉ ப்ரப்⁴ருத்யஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணௌக⁴ மஹார்ணவம், பரமபுருஷம், ப⁴க³வந்தம், நாராயணம், ஸ்வாமித்வேந ஸுஹ்ருத்வேந கு³ருத்வேந...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – ஶ்ரீ நாராயண ஸ்தோத்ரம் 3 (மஹாபா⁴ரதே)

நாராயணாய ஶுத்³தா⁴ய ஶாஶ்வதாய த்⁴ருவாய ச । பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வேஶாய ஶிவாய ஶிவமூர்தயே ॥ 1 ॥ ஶிவயோநே꞉ ஶிவாத்³யாயி ஶிவபூஜ்யதமாய ச । கோ⁴ரரூபாய மஹதே யுகா³ந்தகரணாய ச ॥ 2 ॥...

error: Not allowed