Category: Krishna – க்றுஷ்ண

Vasudeva Stotram (Mahabharatam) – வாஸுதே³வ ஸ்தோத்ரம் (மஹாபா⁴ரதே)

(ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே பீ⁴ஷ்மபர்வணி பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாயே ஶ்லோ: 47) விஶ்வாவஸுர்விஶ்வமூர்திர்விஶ்வேஶோ விஷ்வக்ஸேநோ விஶ்வகர்மா வஶீ ச । விஶ்வேஶ்வரோ வாஸுதே³வோ(அ)ஸி தஸ்மா- -த்³யோகா³த்மாநம் தை³வதம் த்வாமுபைமி ॥ 47 ॥ ஜய விஶ்வ மஹாதே³வ ஜய...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ஶ்ரீ ஶிவகேஶவ ஸ்துதி (யம க்ருதம்)

த்⁴யாநம் । மாத⁴வோமாத⁴வாவீஶௌ ஸர்வஸித்³தி⁴விஹாயிநௌ । வந்தே³ பரஸ்பராத்மாநௌ பரஸ்பரநுதிப்ரியௌ ॥ ஸ்தோத்ரம் । கோ³விந்த³ மாத⁴வ முகுந்த³ ஹரே முராரே ஶம்போ⁴ ஶிவேஶ ஶஶிஶேக²ர ஶூலபாணே । தா³மோத³ரா(அ)ச்யுத ஜநார்த³ந வாஸுதே³வ...

Sri Krishna Jananam (Bhagavatam) – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஜனனம் (ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்)

ஶ்ரீஶுக உவாச । அத² ஸர்வகு³ணோபேத꞉ கால꞉ பரமஶோப⁴ன꞉ । யர்ஹ்யேவாஜனஜன்மர்க்ஷம் ஶாந்தர்க்ஷக்³ரஹதாரகம் ॥ 1 ॥ தி³ஶ꞉ ப்ரஸேது³ர்க³க³னம் நிர்மலோடு³க³ணோத³யம் । மஹீமங்க³லபூ⁴யிஷ்ட²புரக்³ராமவ்ரஜாகரா ॥ 2 ॥ நத்³ய꞉ ப்ரஸன்னஸலிலா ஹ்ரதா³...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீராமசந்த்³ரஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸூர்யசந்த்³ரகுலோத்³ப⁴வௌ । கௌஸல்யாதே³வகீபுத்ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 1 ॥ தி³வ்யரூபௌ த³ஶரத²வஸுதே³வாத்மஸம்ப⁴வௌ । ஜாநகீருக்மிணீகாந்தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 2 ॥ ஆயோத்⁴யாத்³வாரகாதீ⁴ஶௌ ஶ்ரீமத்³ராக⁴வயாத³வௌ । ஶ்ரீகாகுத்ஸ்தே²ந்த்³ரராஜேந்த்³ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம...

Gopi Gitam (Gopika Gitam) – கோ³பீ கீ³தம் (கோ³பிகா கீ³தம்)

கோ³ப்ய ஊசு꞉ | ஜயதி தே(அ)தி⁴கம் ஜன்மனா வ்ரஜ꞉ ஶ்ரயத இந்தி³ரா ஶஶ்வத³த்ர ஹி | த³யித த்³ருஶ்யதாம் தி³க்ஷு தாவகா- ஸ்த்வயி த்⁴ருதாஸவஸ்த்வாம் விசின்வதே || 1 || ஶரது³தா³ஶயே ஸாது⁴ஜாதஸத்...

Sri Krishna Aksharamalika Stotram – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண அக்ஷரமாலிகா ஸ்தோத்ரம்

அவ்யய மாத⁴வ அந்தவிவர்ஜித அப்³தி⁴ஸுதாப்ரிய காந்தஹரே | க்ருஷ்ண ஜனார்த³ன க்ருஷ்ண ஜனார்த³ன க்ருஷ்ண ஜனார்த³ன க்ருஷ்ண ஹரே || 1 || ஆஶரநாஶன ஆதி³விவர்ஜித ஆத்மஜ்ஞானத³ நாத²ஹரே | க்ருஷ்ண ஜனார்த³ன...

Akrura Kruta Krishna Stuti – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்துதிஃ (அக்ரூர க்ருதம்)

(ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம் 10।40।1) அக்ரூர உவாச | நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் த்வாகி²லஹேதுஹேதும் நாராயணம் பூருஷமாத்³யமவ்யயம் | யந்நாபி⁴ஜாதத³ரவிந்த³கோஶாத்³ ப்³ரஹ்மா(ஆ)விராஸீத்³யத ஏஷ லோக꞉ || 1 || பூ⁴ஸ்தோயமக்³னி꞉ பவன꞉ க²மாதி³- -ர்மஹானஜாதி³ர்மன இந்த்³ரியாணி | ஸர்வேந்த்³ரியார்தா²...

Jwara Hara Stotram – ஜ்வரஹர ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யானம் | த்ரிபாத்³ப⁴ஸ்மப்ரஹரணஸ்த்ரிஶிரா ரக்தலோசன꞉ | ஸ மே ப்ரீதஸ்ஸுக²ம் த³த்³யாத் ஸர்வாமயபதிர்ஜ்வர꞉ || ஸ்தோத்ரம் | வித்³ராவிதே பூ⁴தக³ணே ஜ்வரஸ்து த்ரிஶிராஸ்த்ரிபாத் | [* பாட²பே⁴த³꞉ – மஹாதே³வப்ரயுக்தோ(அ)ஸௌ கோ⁴ரரூபோ ப⁴யாவஹ꞉...

Sri Krishna Kavacham – ஸ்ரீ க்ருஷ்ண கவசம்

ப்ரணம்ய தே³வம் விப்ரேஸ²ம் ப்ரணம்ய ச ஸரஸ்வதீம் | ப்ரணம்ய ச முனீன் ஸர்வான் ஸர்வஸா²ஸ்த்ர விஸா²ரதா³ன் || ௧ || ஸ்²ரீக்ருஷ்ண கவசம் வக்ஷ்யே ஸ்²ரீகீர்திவிஜயப்ரத³ம் | காந்தாரே பதி² து³ர்கே³...

Sri Krishna Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீக்ருஷ்ணஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பராஶர ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீக்ருஷ்ண꞉ பரமாத்மா தே³வதா, ஶ்ரீக்ருஷ்ணேதி பீ³ஜம், ஶ்ரீவல்லபே⁴தி ஶக்தி꞉, ஶார்ங்கீ³தி கீலகம், ஶ்ரீக்ருஷ்ணப்ரீத்யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ || ந்யாஸ꞉ பராஶராய ருஷயே நம꞉...

error: Not allowed