Category: Krishna – க்றுஷ்ண

Sri Gopala Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ கோ³பால ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே கௌ³ரீ பப்ரச்ச² ஶங்கரம் । ப்³ரஹ்மாண்டா³கி²லநாத²ஸ்த்வம் ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரக꞉ ॥ 1 ॥ த்வமேவ பூஜ்யஸே லோகைர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஸுராதி³பி⁴꞉ । நித்யம் பட²ஸி தே³வேஶ கஸ்ய ஸ்தோத்ரம் மஹேஶ்வர ॥ 2 ॥...

Sri Brahma Samhita – ஶ்ரீ ப்³ரஹ்ம ஸம்ஹிதா

ஈஶ்வர꞉ பரம꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ꞉ । அநாதி³ராதி³ர்கோ³விந்த³꞉ ஸர்வகாரணகாரணம் ॥ 1 ॥ ஸஹஸ்ரபத்ரகமலம் கோ³குலாக்²யம் மஹத்பத³ம் । தத்கர்ணிகாரம் தத்³தா⁴ம தத³நந்தாஶஸம்ப⁴வம் ॥ 2 ॥ கர்ணிகாரம் மஹத்³யந்த்ரம் ஷட்கோணம் வஜ்ரகீலகம்...

Sri Nanda Nandanastakam – ஶ்ரீ நந்த³நந்த³நாஷ்டகம்

ஸுசாருவக்த்ரமண்ட³லம் ஸுகர்ணரத்நகுண்ட³லம் । ஸுசர்சிதாங்க³சந்த³நம் நமாமி நந்த³நந்த³நம் ॥ 1 ॥ ஸுதீ³ர்க⁴நேத்ரபங்கஜம் ஶிகீ²ஶிக²ண்ட³மூர்த⁴ஜம் । அநந்தகோடிமோஹநம் நமாமி நந்த³நந்த³நம் ॥ 2 ॥ ஸுநாஸிகாக்³ரமௌக்திகம் ஸ்வச்ச²த³ந்தபங்க்திகம் । நவாம்பு³தா³ங்க³சிக்கணம் நமாமி நந்த³நந்த³நம்...

Sri Radha Kavacham – ஶ்ரீ ராதா⁴ கவசம்

பார்வத்யுவாச । கைலாஸ வாஸிந் ப⁴க³வந் ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரக । ராதி⁴கா கவசம் புண்யம் கத²யஸ்வ மம ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥ யத்³யஸ்தி கருணா நாத² த்ராஹி மாம் து³꞉க²தோ ப⁴யாத் ।...

Vasudeva Stotram (Mahabharatam) – வாஸுதே³வ ஸ்தோத்ரம் (மஹாபா⁴ரதே)

(ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே பீ⁴ஷ்மபர்வணி பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாயே ஶ்லோ: 47) விஶ்வாவஸுர்விஶ்வமூர்திர்விஶ்வேஶோ விஷ்வக்ஸேநோ விஶ்வகர்மா வஶீ ச । விஶ்வேஶ்வரோ வாஸுதே³வோ(அ)ஸி தஸ்மா- -த்³யோகா³த்மாநம் தை³வதம் த்வாமுபைமி ॥ 47 ॥ ஜய விஶ்வ மஹாதே³வ ஜய...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ஶ்ரீ ஶிவகேஶவ ஸ்துதி꞉ (யம க்ருதம்)

த்⁴யாநம் । மாத⁴வோமாத⁴வாவீஶௌ ஸர்வஸித்³தி⁴விஹாயிநௌ । வந்தே³ பரஸ்பராத்மாநௌ பரஸ்பரநுதிப்ரியௌ ॥ ஸ்தோத்ரம் । கோ³விந்த³ மாத⁴வ முகுந்த³ ஹரே முராரே ஶம்போ⁴ ஶிவேஶ ஶஶிஶேக²ர ஶூலபாணே । தா³மோத³ரா(அ)ச்யுத ஜநார்த³ந வாஸுதே³வ...

Sri Krishna Jananam (Bhagavatam) – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஜனனம் (ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்)

ஶ்ரீஶுக உவாச । அத² ஸர்வகு³ணோபேத꞉ கால꞉ பரமஶோப⁴ன꞉ । யர்ஹ்யேவாஜனஜன்மர்க்ஷம் ஶாந்தர்க்ஷக்³ரஹதாரகம் ॥ 1 ॥ தி³ஶ꞉ ப்ரஸேது³ர்க³க³னம் நிர்மலோடு³க³ணோத³யம் । மஹீமங்க³லபூ⁴யிஷ்ட²புரக்³ராமவ்ரஜாகரா ॥ 2 ॥ நத்³ய꞉ ப்ரஸன்னஸலிலா ஹ்ரதா³...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீராமசந்த்³ரஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸூர்யசந்த்³ரகுலோத்³ப⁴வௌ । கௌஸல்யாதே³வகீபுத்ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 1 ॥ தி³வ்யரூபௌ த³ஶரத²வஸுதே³வாத்மஸம்ப⁴வௌ । ஜாநகீருக்மிணீகாந்தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 2 ॥ ஆயோத்⁴யாத்³வாரகாதீ⁴ஶௌ ஶ்ரீமத்³ராக⁴வயாத³வௌ । ஶ்ரீகாகுத்ஸ்தே²ந்த்³ரராஜேந்த்³ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம...

Gopi Gitam (Gopika Gitam) – கோ³பீ கீ³தம் (கோ³பிகா கீ³தம்)

கோ³ப்ய ஊசு꞉ | ஜயதி தே(அ)தி⁴கம் ஜன்மனா வ்ரஜ꞉ ஶ்ரயத இந்தி³ரா ஶஶ்வத³த்ர ஹி | த³யித த்³ருஶ்யதாம் தி³க்ஷு தாவகா- ஸ்த்வயி த்⁴ருதாஸவஸ்த்வாம் விசின்வதே || 1 || ஶரது³தா³ஶயே ஸாது⁴ஜாதஸத்...

Sri Krishna Aksharamalika Stotram – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண அக்ஷரமாலிகா ஸ்தோத்ரம்

அவ்யய மாத⁴வ அந்தவிவர்ஜித அப்³தி⁴ஸுதாப்ரிய காந்தஹரே | க்ருஷ்ண ஜனார்த³ன க்ருஷ்ண ஜனார்த³ன க்ருஷ்ண ஜனார்த³ன க்ருஷ்ண ஹரே || 1 || ஆஶரநாஶன ஆதி³விவர்ஜித ஆத்மஜ்ஞானத³ நாத²ஹரே | க்ருஷ்ண ஜனார்த³ன...

Akrura Kruta Krishna Stuti – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்துதிஃ (அக்ரூர க்ருதம்)

(ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம் 10।40।1) அக்ரூர உவாச | நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் த்வாகி²லஹேதுஹேதும் நாராயணம் பூருஷமாத்³யமவ்யயம் | யந்நாபி⁴ஜாதத³ரவிந்த³கோஶாத்³ ப்³ரஹ்மா(ஆ)விராஸீத்³யத ஏஷ லோக꞉ || 1 || பூ⁴ஸ்தோயமக்³னி꞉ பவன꞉ க²மாதி³- -ர்மஹானஜாதி³ர்மன இந்த்³ரியாணி | ஸர்வேந்த்³ரியார்தா²...

Jwara Hara Stotram – ஜ்வரஹர ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யானம் | த்ரிபாத்³ப⁴ஸ்மப்ரஹரணஸ்த்ரிஶிரா ரக்தலோசன꞉ | ஸ மே ப்ரீதஸ்ஸுக²ம் த³த்³யாத் ஸர்வாமயபதிர்ஜ்வர꞉ || ஸ்தோத்ரம் | வித்³ராவிதே பூ⁴தக³ணே ஜ்வரஸ்து த்ரிஶிராஸ்த்ரிபாத் | [* பாட²பே⁴த³꞉ – மஹாதே³வப்ரயுக்தோ(அ)ஸௌ கோ⁴ரரூபோ ப⁴யாவஹ꞉...

Sri Krishna Kavacham – ஸ்ரீ க்ருஷ்ண கவசம்

ப்ரணம்ய தே³வம் விப்ரேஸ²ம் ப்ரணம்ய ச ஸரஸ்வதீம் | ப்ரணம்ய ச முனீன் ஸர்வான் ஸர்வஸா²ஸ்த்ர விஸா²ரதா³ன் || ௧ || ஸ்²ரீக்ருஷ்ண கவசம் வக்ஷ்யே ஸ்²ரீகீர்திவிஜயப்ரத³ம் | காந்தாரே பதி² து³ர்கே³...

Sri Krishna Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீக்ருஷ்ணஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பராஶர ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீக்ருஷ்ண꞉ பரமாத்மா தே³வதா, ஶ்ரீக்ருஷ்ணேதி பீ³ஜம், ஶ்ரீவல்லபே⁴தி ஶக்தி꞉, ஶார்ங்கீ³தி கீலகம், ஶ்ரீக்ருஷ்ணப்ரீத்யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ || ந்யாஸ꞉ பராஶராய ருஷயே நம꞉...

Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதனாமவளி

ஓம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம꞉ | ஓம் கமலானாதா²ய நம꞉ | ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ | ஓம் ஸனாதனாய நம꞉ | ஓம் வஸுதே³வாத்மஜாய நம꞉ | ஓம் புண்யாய நம꞉...

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீக்ருஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாம்ந꞉ ஶ்ரீஶேஷ ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீக்ருஷ்ணோ தே³வதா ஶ்ரீக்ருஷ்ணப்ரீத்யர்தே² ஶ்ரீக்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர ஶதநாமஸ்தோத்ரஜபே விநியோக³꞉ । ஶ்ரீஶேஷ உவாச । ஶ்ரீக்ருஷ்ண꞉ கமலாநாதோ² வாஸுதே³வஸ்ஸநாதந꞉ । வஸுதே³வாத்மஜ꞉ புண்யோ லீலாமாநுஷவிக்³ரஹ꞉ ॥...

Hare Krishna Mantram – ஹரே க்ருஷ்ண மந்த்ரம்

  ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே | ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே || ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண...

Santana Gopala Stotram – ஸந்தான கோபால ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீஶம் கமலபத்ராக்ஷம் தே³வகீனந்த³னம் ஹரிம் | ஸுதஸம்ப்ராப்தயே க்ருஷ்ணம் நமாமி மது⁴ஸூத³னம் || 1 || நமாம்யஹம் வாஸுதே³வம் ஸுதஸம்ப்ராப்தயே ஹரிம் | யஶோதா³ங்கக³தம் பா³லம் கோ³பாலம் நந்த³னந்த³னம் || 2 ||...

Sri Venugopala Ashtakam – ஶ்ரீ வேணுகோபாலாஷ்டகம்

கலிதகனகசேலம் க²ண்டி³தாபத்குசேலம் க³ளத்⁴ருதவனமாலம் க³ர்விதாராதிகாலம் | கலிமலஹரஶீலம் காந்திதூ⁴தேந்த்³ரனீலம் வினமத³வனஶீலம் வேணுகோ³பாலமீடே³ || 1 || வ்ரஜயுவதிவிலோலம் வந்த³னானந்த³லோலம் கரத்⁴ருதகு³ருஶைலம் கஞ்ஜக³ர்பா⁴தி³பாலம் | அபி⁴மதப²லதா³னம் ஶ்ரீஜிதாமர்த்யஸாலம் வினமத³வனஶீலம் வேணுகோ³பாலமீடே³ || 2 ||...

Sri Vittala Stavaraja – ஶ்ரீ விட்டல ஸ்தவராஜ꞉

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீவிட்²ட²லஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வான் வேத³வ்யாஸ ருஷி꞉ அதிஜக³தீ ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீவிட்²ட²ல꞉ பரமாத்மா தே³வதா த்ரிமூர்த்யாத்மகா இதி பீ³ஜம் ஸ்ருஷ்டிஸம்ரக்ஷணார்தே²தி ஶக்தி꞉ வரதா³ப⁴யஹஸ்தேதி கீலகம் மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ | அத²...

Sri Vittala Kavacham – ஶ்ரீ விட்டல கவசம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ விட்²ட²லகவசஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீ புரந்த³ர ருஷி꞉ ஶ்ரீ கு³ரு꞉ பரமாத்மா ஶ்ரீவிட்²ட²லோ தே³வதா அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ புண்ட³ரீக வரத³ இதி பீ³ஜம் ருக்மிணீ ரமாபதிரிதி ஶக்தி꞉ பாண்டு³ரங்கே³ஶ...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – ஶ்ரீ வல்லபபாவாஷ்டகம் 2

தரேயுஸ்ஸம்ஸாரம் கத²மக³தபாரம் ஸுரஜனா꞉ கத²ம் பா⁴வாத்மானம் ஹரிமனுஸரேயுஶ்ச ஸரஸா꞉ | கத²ம் வா மாஹாத்ம்யம் நிஜஹ்ருதி³ நயேயுர்வ்ரஜபு⁴வாம் ப⁴வேதா³விர்பா⁴வோ யதி³ ந பு⁴வி வாகீ³ஶ ப⁴வத꞉ || 1 || ஶ்ரயேயுஸ்ஸன்மார்க³ம் கத²மனுப⁴வேயுஸ்ஸுக²கரம்...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – ஶ்ரீ வல்லபபாவாஷ்டகம்

பதி꞉ ஶ்ரீவல்லபோ⁴(அ)ஸ்மாகம் க³தி꞉ ஶ்ரீவல்லப⁴ஸ்ஸதா³ | மதி꞉ ஶ்ரீவல்லபே⁴ ஹ்யாஸ்தாம் ரதி꞉ ஶ்ரீவல்லபே⁴(அ)ஸ்து மே || 1 || வ்ருத்தி꞉ ஶ்ரீவல்லபா⁴ யைவ க்ருதி꞉ ஶ்ரீவல்லபா⁴ர்தி²னீ | த³ர்ஶனம் ஶ்ரீவல்லப⁴ஸ்ய ஸ்மரணம் வல்லப⁴ப்ரபோ⁴꞉...

Sri Radha Krishna Ashtakam – ஶ்ரீ ராதாக்ருஷ்ணாஷ்டகம்

ய꞉ ஶ்ரீகோ³வர்த⁴னாத்³ரிம் ஸகலஸுரபதீம்ஸ்தத்ரகோ³கோ³பப்³ருந்த³ம் ஸ்வீயம் ஸம்ரக்ஷிதும் சேத்யமரஸுக²கரம் மோஹயன் ஸந்த³தா⁴ர | தன்மானம் க²ண்ட³யித்வா விஜிதரிபுகுலோ நீலதா⁴ராத⁴ராப⁴꞉ க்ருஷ்ணோ ராதா⁴ஸமேதோ விலஸது ஹ்ருத³யே ஸோ(அ)ஸ்மதீ³யே ஸதை³வ || 1 || யம் த்³ருஷ்ட்வா...

error: Not allowed