Vasudeva Stotram (Mahabharatam) – வாஸுதே³வ ஸ்தோத்ரம் (மஹாபா⁴ரதே)


(ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே பீ⁴ஷ்மபர்வணி பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாயே ஶ்லோ: 47)

விஶ்வாவஸுர்விஶ்வமூர்திர்விஶ்வேஶோ
விஷ்வக்ஸேநோ விஶ்வகர்மா வஶீ ச ।
விஶ்வேஶ்வரோ வாஸுதே³வோ(அ)ஸி தஸ்மா-
-த்³யோகா³த்மாநம் தை³வதம் த்வாமுபைமி ॥ 47 ॥

ஜய விஶ்வ மஹாதே³வ ஜய லோகஹிதேரத ।
ஜய யோகீ³ஶ்வர விபோ⁴ ஜய யோக³பராவர ॥ 48 ॥

பத்³மக³ர்ப⁴ விஶாலாக்ஷ ஜய லோகேஶ்வரேஶ்வர ।
பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வந்நாத² ஜய ஸௌம்யாத்மஜாத்மஜ ॥ 49 ॥

அஸங்க்²யேயகு³ணாதா⁴ர ஜய ஸர்வபராயண ।
நாராயண ஸுது³ஷ்பார ஜய ஶார்ங்க³த⁴நுர்த⁴ர ॥ 50 ॥

ஜய ஸர்வகு³ணோபேத விஶ்வமூர்தே நிராமய ।
விஶ்வேஶ்வர மஹாபா³ஹோ ஜய லோகார்த²தத்பர ॥ 51 ॥

மஹோரக³வராஹாத்³ய ஹரிகேஶ விபோ⁴ ஜய ।
ஹரிவாஸ தி³ஶாமீஶ விஶ்வாவாஸாமிதாவ்யய ॥ 52 ॥

வ்யக்தாவ்யக்தாமிதஸ்தா²ந நியதேந்த்³ரிய ஸத்க்ரிய ।
அஸங்க்²யேயாத்மபா⁴வஜ்ஞ ஜய க³ம்பீ⁴ரகாமத³ ॥ 53 ॥

அநந்தவிதி³த ப்³ரஹ்மந் நித்யபூ⁴தவிபா⁴வந ।
க்ருதகார்ய க்ருதப்ரஜ்ஞ த⁴ர்மஜ்ஞ விஜயாவஹ ॥ 54 ॥

கு³ஹ்யாத்மந் ஸர்வயோகா³த்மந் ஸ்பு²ட ஸம்பூ⁴த ஸம்ப⁴வ ।
பூ⁴தாத்³ய லோகதத்த்வேஶ ஜய பூ⁴தவிபா⁴வந ॥ 55 ॥

ஆத்மயோநே மஹாபா⁴க³ கல்பஸங்க்ஷேபதத்பர ।
உத்³பா⁴வநமநோபா⁴வ ஜய ப்³ரஹ்மஜநப்ரிய ॥ 56 ॥

நிஸர்க³ஸர்க³நிரத காமேஶ பரமேஶ்வர ।
அம்ருதோத்³ப⁴வ ஸத்³பா⁴வ முக்தாத்மந் விஜயப்ரத³ ॥ 57 ॥

ப்ரஜாபதிபதே தே³வ பத்³மநாப⁴ மஹாப³ல ।
ஆத்மபூ⁴த மஹாபூ⁴த ஸத்வாத்மந் ஜய ஸர்வதா³ ॥ 58 ॥

பாதௌ³ தவ த⁴ரா தே³வீ தி³ஶோ பா³ஹு தி³வம் ஶிர꞉ ।
மூர்திஸ்தே(அ)ஹம் ஸுரா꞉ காயஶ்சந்த்³ராதி³த்யௌ ச சக்ஷுஷீ ॥ 59 ॥

ப³லம் தபஶ்ச ஸத்யம் ச கர்ம த⁴ர்மாத்மஜம் தவ ।
தேஜோ(அ)க்³நி꞉ பவந꞉ ஶ்வாஸ ஆபஸ்தே ஸ்வேத³ஸம்ப⁴வா꞉ ॥ 60 ॥

அஶ்விநௌ ஶ்ரவணௌ நித்யம் தே³வீ ஜிஹ்வா ஸரஸ்வதீ ।
வேதா³꞉ ஸம்ஸ்காரநிஷ்டா² ஹி த்வயீத³ம் ஜக³தா³ஶ்ரிதம் ॥ 61 ॥

ந ஸங்க்²யா ந பரீமாணம் ந தேஜோ ந பராக்ரமம் ।
ந ப³லம் யோக³யோகீ³ஶ ஜாநீமஸ்தே ந ஸம்ப⁴வம் ॥ 62 ॥

த்வத்³ப⁴க்திநிரதா தே³வ நியமைஸ்த்வாம் ஸமாஶ்ரிதா꞉ ।
அர்சயாம꞉ ஸதா³ விஷ்ணோ பரமேஶம் மஹேஶ்வரம் ॥ 63 ॥

ருஷயோ தே³வக³ந்த⁴ர்வா யக்ஷராக்ஷஸபந்நகா³꞉ ।
பிஶாசா மாநுஷாஶ்சைவ ம்ருக³பக்ஷிஸரீஸ்ருபா꞉ ॥ 64 ॥

ஏவமாதி³ மயா ஸ்ருஷ்டம் ப்ருதி²வ்யாம் த்வத்ப்ரஸாத³ஜம் ।
பத்³மநாப⁴ விஶாலாக்ஷ க்ருஷ்ண து³꞉க²ப்ரணாஶந ॥ 65 ॥

த்வம் க³தி꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் த்வம் நேதா த்வம் ஜக³த்³கு³ரு꞉ ।
த்வத்ப்ரஸாதே³ந தே³வேஶ ஸுகி²நோ விபு³தா⁴꞉ ஸதா³ ॥ 66 ॥

ப்ருதி²வீ நிர்ப⁴யா தே³வ த்வத்ப்ரஸாதா³த்ஸதா³(அ)ப⁴வத் ।
தஸ்மாத்³ப⁴வ விஶாலாக்ஷ யது³வம்ஶவிவர்த⁴ந꞉ ॥ 67 ॥

த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பநார்தா²ய தை³த்யாநாம் ச வதா⁴ய ச ।
ஜக³தோ தா⁴ரணார்தா²ய விஜ்ஞாப்யம் குரு மே ப்ரபோ⁴ ॥ 68 ॥

யத்தத்பரமகம் கு³ஹ்யம் த்வத்ப்ரஸாதா³தி³த³ம் விபோ⁴ ।
வாஸுதே³வ ததே³தத்தே மயோத்³கீ³தம் யதா²தத²ம் ॥ 69 ॥

ஸ்ருஷ்ட்வா ஸங்கர்ஷணம் தே³வம் ஸ்வயமாத்மாநமாத்மநா ।
க்ருஷ்ண த்வமாத்மநோ ஸாக்ஷீ ப்ரத்³யும்நம் சாத்மஸம்ப⁴வம் ॥ 70 ॥

ப்ரத்³யும்நாத³நிருத்³த⁴ம் த்வம் யம் விது³ர்விஷ்ணுமவ்யயம் ।
அநிருத்³தோ⁴(அ)ஸ்ருஜந்மாம் வை ப்³ரஹ்மாணம் லோகதா⁴ரிணம் ॥ 71 ॥

வாஸுதே³வமய꞉ ஸோ(அ)ஹம் த்வயைவாஸ்மி விநிர்மித꞉ ।
[*தஸ்மாத்³யாசாமி லோகேஶ சதுராத்மாநமாத்மநா।*]
விப⁴ஜ்ய பா⁴க³ஶோ(ஆ)த்மாநம் வ்ரஜ மாநுஷதாம் விபோ⁴ ॥ 72 ॥

தத்ராஸுரவத⁴ம் க்ருத்வா ஸர்வலோகஸுகா²ய வை ।
த⁴ர்மம் ப்ராப்ய யஶ꞉ ப்ராப்ய யோக³ம் ப்ராப்ஸ்யஸி தத்த்வத꞉ ॥ 73 ॥

த்வாம் ஹி ப்³ரஹ்மர்ஷயோ லோகே தே³வாஶ்சாமிதவிக்ரம ।
தைஸ்தைர்ஹி நாமபி⁴ர்யுக்தா கா³யந்தி பரமாத்மகம் ॥ 74 ॥

ஸ்தி²தாஶ்ச ஸர்வே த்வயி பூ⁴தஸங்கா⁴꞉
க்ருத்வாஶ்ரயம் த்வாம் வரத³ம் ஸுபா³ஹோ ।
அநாதி³மத்⁴யாந்தமபாரயோக³ம்
லோகஸ்ய ஸேதும் ப்ரவத³ந்தி விப்ரா꞉ ॥ 75 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே பீ⁴ஷ்மபர்வணி பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாயே வாஸுதே³வ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed