Category: Devi – தெவீ

Sri Kamakhya Stotram – ஶ்ரீ காமாக்²யா ஸ்தோத்ரம்

ஜய காமேஶி சாமுண்டே³ ஜய பூ⁴தாபஹாரிணி । ஜய ஸர்வக³தே தே³வி காமேஶ்வரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥ விஶ்வமூர்தே ஶுபே⁴ ஶுத்³தே⁴ விரூபாக்ஷி த்ரிலோசநே । பீ⁴மரூபே ஶிவே வித்³யே...

Sri Renuka Kavacham – ஶ்ரீ ரேணுகா கவசம்

ஜமத³க்³நிப்ரியாம் தே³வீம் ரேணுகாமேகமாதரம் ஸர்வாரம்பே⁴ ப்ரஸீத³ த்வம் நமாமி குலதே³வதாம் । அஶக்தாநாம் ப்ரகாரோ வை கத்²யதாம் மம ஶங்கர புரஶ்சரணகாலேஷு கா வா கார்யா க்ரியாபரா ॥ ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச...

Sri Varahi Nigraha Ashtakam – ஶ்ரீ வாராஹீ நிக்³ரஹாஷ்டகம்

தே³வி க்ரோட³முகி² த்வத³ங்க்⁴ரிகமலத்³வந்த்³வாநுரக்தாத்மநே மஹ்யம் த்³ருஹ்யதி யோ மஹேஶி மநஸா காயேந வாசா நர꞉ । தஸ்யாஶு த்வத³யோக்³ரநிஷ்டு²ரஹலாகா⁴தப்ரபூ⁴தவ்யதா²- -பர்யஸ்யந்மநஸோ ப⁴வந்து வபுஷ꞉ ப்ராணா꞉ ப்ரயாணோந்முகா²꞉ ॥ 1 ॥ தே³வி த்வத்பத³பத்³மப⁴க்திவிப⁴வப்ரக்ஷீணது³ஷ்கர்மணி...

Sri Varahi Anugraha Ashtakam – ஶ்ரீ வாராஹ்யநுக்³ரஹாஷ்டகம்

ஈஶ்வர உவாச । மாதர்ஜக³த்³ரசநநாடகஸூத்ரதா⁴ர- -ஸ்த்வத்³ரூபமாகலயிதும் பரமார்த²தோ(அ)யம் । ஈஶோ(அ)ப்யமீஶ்வரபத³ம் ஸமுபைதி தாத்³ருக் கோ(அ)ந்ய꞉ ஸ்தவம் கிமிவ தாவகமாத³தா⁴து ॥ 1 ॥ நாமாநி கிந்து க்³ருணதஸ்தவ லோகதுண்டே³ நாட³ம்ப³ரம் ஸ்ப்ருஶதி த³ண்ட³த⁴ரஸ்ய...

Sri Renuka Stotram (Parashurama Kritam) – ஶ்ரீ ரேணுகா ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீபரஶுராம உவாச । ஓம் நம꞉ பரமாநந்தே³ ஸர்வதே³வமயீ ஶுபே⁴ । அகாராதி³க்ஷகாராந்தம் மாத்ருகாமந்த்ரமாலிநீ ॥ 1 ॥ ஏகவீரே ஏகரூபே மஹாரூபே அரூபிணீ । அவ்யக்தே வ்யக்திமாபந்நே கு³ணாதீதே கு³ணாத்மிகே ॥...

Sri Renuka Hrudayam – ஶ்ரீ ரேணுகா ஹ்ருத³யம்

ஸ்கந்த³ உவாச । ப⁴க³வந் தே³வதே³வேஶ பரமேஶ ஶிவாபதே । ரேணுகாஹ்ருத³யம் கு³ஹ்யம் கத²யஸ்வ ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 1 ॥ ஶிவ உவாச । ஶ்ருணு ஷண்முக² வக்ஷ்யாமி ரேணுகஹ்ருத³யம் பரம் ।...

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ரேணுகா அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் । த்⁴யாயேந்நித்யமபூர்வவேஷலலிதாம் கந்த³ர்பலாவண்யதா³ம் தே³வீம் தே³வக³ணைருபாஸ்யசரணாம் காருண்யரத்நாகராம் । லீலாவிக்³ரஹிணீம் விராஜிதபு⁴ஜாம் ஸச்சந்த்³ரஹாஸாதி³பி⁴- -ர்ப⁴க்தாநந்த³விதா⁴யிநீம் ப்ரமுதி³தாம் நித்யோத்ஸவாம் ரேணுகாம் ॥ ஸ்தோத்ரம் । ஜக³த³ம்பா³ ஜக³த்³வந்த்³யா மஹாஶக்திர்மஹேஶ்வரீ । மஹாதே³வீ மஹாகாளீ...

Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ரேணுகா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஜக³த³ம்பா³யை நம꞉ । ஓம் ஜக³த்³வந்த்³யாயை நம꞉ । ஓம் மஹாஶக்த்யை நம꞉ । ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ । ஓம் மஹாதே³வ்யை நம꞉ । ஓம் மஹாகால்யை நம꞉ ।...

Sri Shyamala Shodashanama Stotram – ஶ்ரீ ஶ்யாமளா ஷோட³ஶநாம ஸ்தோத்ரம்

ஹயக்³ரீவ உவாச । தாம் துஷ்டுவு꞉ ஷோட³ஶபி⁴ர்நாமபி⁴ர்நாகவாஸிந꞉ । தாநி ஷோட³ஶநாமாநி ஶ்ருணு கும்ப⁴ஸமுத்³ப⁴வ ॥ 1 ஸங்கீ³தயோகி³நீ ஶ்யாமா ஶ்யாமளா மந்த்ரநாயிகா । மந்த்ரிணீ ஸசிவேஶீ ச ப்ரதா⁴நேஶீ ஶுகப்ரியா ॥...

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – ஶ்ரீ வாராஹீ த்³வாத³ஶநாம ஸ்தோத்ரம்

ஹயக்³ரீவ உவாச । ஶ்ருணு த்³வாத³ஶநாமாநி தஸ்யா தே³வ்யா꞉ க⁴டோத்³ப⁴வ । யதா³கர்ணநமாத்ரேண ப்ரஸந்நா ஸா ப⁴விஷ்யதி ॥ 1 பஞ்சமீ த³ண்ட³நாதா² ச ஸங்கேதா ஸமயேஶ்வரீ । ததா² ஸமயஸங்கேதா வாராஹீ...

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ கோ³தா³ஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் । ஶதமக²மணி நீலா சாருகல்ஹாரஹஸ்தா ஸ்தநப⁴ரநமிதாங்கீ³ ஸாந்த்³ரவாத்ஸல்யஸிந்து⁴꞉ । அலகவிநிஹிதாபி⁴꞉ ஸ்ரக்³பி⁴ராக்ருஷ்டநாதா² விளஸது ஹ்ருதி³ கோ³தா³ விஷ்ணுசித்தாத்மஜா ந꞉ ॥ அத² ஸ்தோத்ரம் । ஶ்ரீரங்க³நாயகீ கோ³தா³ விஷ்ணுசித்தாத்மஜா ஸதீ ।...

Sri Gnana Prasunambika Stotram – ஶ்ரீ ஜ்ஞாநப்ரஸூநாம்பி³கா ஸ்தோத்ரம்

மாணிக்யாஞ்சிதபூ⁴ஷணாம் மணிரவாம் மாஹேந்த்³ரநீலோஜ்ஜ்வலாம் மந்தா³ரத்³ருமமால்யபூ⁴ஷிதகுசாம் மத்தேப⁴கும்ப⁴ஸ்தநீம் । மௌநிஸ்தோமநுதாம் மராளக³மநாம் மாத்⁴வீரஸாநந்தி³நீம் த்⁴யாயே சேதஸி காலஹஸ்திநிலயாம் ஜ்ஞாநப்ரஸூநாம்பி³காம் ॥ 1 ॥ ஶ்யாமாம் ராஜநிபா⁴நநாம் ரதிஹிதாம் ராஜீவபத்ரேக்ஷணாம் ராஜத்காஞ்சநரத்நபூ⁴ஷணயுதாம் ராஜ்யப்ரதா³நேஶ்வரீம் । ரக்ஷோக³ர்வநிவாரணாம்...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ப்ரத்யங்கி³ராயை நம꞉ । ஓம் ஓங்காரரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் க்ஷம் ஹ்ராம் பீ³ஜப்ரேரிதாயை நம꞉ । ஓம் விஶ்வரூபாஸ்த்யை நம꞉ । ஓம் விரூபாக்ஷப்ரியாயை நம꞉ । ஓம் ருங்மந்த்ரபாராயணப்ரீதாயை...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வாராஹி அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் நமோ வராஹவத³நாயை நம꞉ । ஓம் நமோ வாராஹ்யை நம꞉ । ஓம் வரரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் க்ரோடா³நநாயை நம꞉ । ஓம் கோலமுக்²யை நம꞉ । ஓம் ஜக³த³ம்பா³யை...

Sri Annapurna Mantra Stava – ஶ்ரீ அந்நபூர்ணா மந்த்ர ஸ்தவ꞉

ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்திருவாச । அந்நபூர்ணாமநும் வக்ஷ்யே வித்³யாப்ரத்யங்க³மீஶ்வரீ । யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண அலக்ஷ்மீர்நாஶமாப்நுயாத் ॥ 1 ॥ ப்ரணவம் பூர்வமுச்சார்ய மாயாம் ஶ்ரியமதோ²ச்சரேத் । காமம் நம꞉ பத³ம் ப்ரோக்தம் பத³ம் ப⁴க³வதீத்யத²...

Sri Mangala Gauri Stotram – ஶ்ரீ மம்க³ளகௌ³ரீ ஸ்தோத்ரம்

தே³வி த்வதீ³யசரணாம்பு³ஜரேணுகௌ³ரீம் பா⁴லஸ்த²லீம் வஹதி ய꞉ ப்ரணதிப்ரவீண꞉ | ஜந்மாம்தரேபி ரஜநீகரசாருலேகா² தாம் கௌ³ரயத்யதிதராம் கில தஸ்ய பும்ஸ꞉ || 1 || ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலமம்க³ளஜந்மபூ⁴மே ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலகல்மஷதூலவஹ்நே | ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலதா³நவத³ர்பஹம்த்ரி...

Meenakshi Stotram – மீனாக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்

உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ரகோடிஸத்³ருஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம் பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் ஸ்மிதத³ந்தபங்க்திருசிராம் பீதாம்ப³ராலங்க்ருதாம் | விஷ்ணுப்³ரஹ்மஸுரேந்த்³ரஸேவிதபதா³ம் தத்த்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம் மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராம்நிதி⁴ம் || 1 || முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேந்து³வக்த்ரப்ரபா⁴ம் ஶிஞ்ஜந்நூபுரகிங்கிணீமணித⁴ராம் பத்³மப்ரபா⁴பா⁴ஸுராம் | ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ம் கி³ரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்...

Sri Amba Pancharatna Stotram – ஶ்ரீ அம்பா³ பம்சரத்ந ஸ்தோத்ரம்

அம்பா³ஶம்ப³ரவைரிதாதப⁴கி³னீ ஶ்ரீசந்த்³ரபி³ம்பா³னனா பி³ம்போ³ஷ்டீ² ஸ்மிதபா⁴ஷிணீ ஶுப⁴கரீ காத³ம்ப³வாட்யாஶ்ரிதா | ஹ்ரீங்காராக்ஷரமந்த்ரமத்⁴யஸுப⁴கா³ ஶ்ரோணீநிதம்பா³ங்கிதா மாமம்பா³புரவாஸினீ ப⁴க³வதீ ஹேரம்ப³மாதாவது || 1 || கல்யாணீ கமனீயஸுந்த³ரவபு꞉ காத்யாயனீ காலிகா காலா ஶ்யாமலமேசகத்³யுதிமதீ காதி³த்ரிபஞ்சாக்ஷரீ | காமாக்ஷீ...

Sri Sita Kavacham – ஶ்ரீ ஸீதா கவசம்

அக³ஸ்திருவாச । யா ஸீதா(அ)வநிஸம்ப⁴வா(அ)த² மிதி²லாபாலேந ஸம்வர்தி⁴தா பத்³மாக்ஷாவநிபு⁴க்ஸுதா(அ)நலக³தா யா மாதுலுங்கோ³த்³ப⁴வா । யா ரத்நே லயமாக³தா ஜலநிதௌ⁴ யா வேத³பாரம் க³தா லங்காம் ஸா ம்ருக³ளோசநா ஶஶிமுகீ² மாம் பாது ராமப்ரியா...

Sri Devi Khadgamala Namavali – தே³வீ க²ட்³க³மாலா நாமாவளீ

தே³வீ க²ட்³க³மாலா நாமாவளீ ஓம் த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஹ்ருத³யதே³வ்யை நம꞉ | ஓம் ஶிரோதே³வ்யை நம꞉ | ஓம் ஶிகா²தே³வ்யை நம꞉ | ஓம் கவசதே³வ்யை நம꞉ | ஓம்...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ காமாக்ஷ்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் காலகண்ட்²யை நம꞉ | ஓம் த்ரிபுராயை நம꞉ | ஓம் பா³லாயை நம꞉ | ஓம் மாயாயை நம꞉ | ஓம் த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஸுந்த³ர்யை நம꞉ |...

Goda Stuti – கோ³தா³ ஸ்துதி꞉

ஶ்ரீவிஷ்ணுசித்தகுலனந்த³னகல்பவல்லீம் ஶ்ரீரங்க³ராஜஹரிசந்த³னயோக³த்³ருஶ்யாம் | ஸாக்ஷாத்க்ஷமாம் கருணயா கமலாமிவான்யாம் கோ³தா³மனன்யஶரண꞉ ஶரணம் ப்ரபத்³யே || 1 || வைதே³ஶிக꞉ ஶ்ருதிகி³ராமபி பூ⁴யஸீனாம் வர்ணேஷு மாதி மஹிமா ந ஹி மாத்³ருஶாம் தே | இத்த²ம்...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – ஶ்ரீ வாஸவீகன்யகாபரமேஶ்வரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீவாஸவாம்பா³யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீகன்யகாயை நம꞉ | ஓம் ஜக³ன்மாத்ரே நம꞉ | ஓம் ஆதி³ஶக்த்யை நம꞉ | ஓம் தே³வ்யை நம꞉ | ஓம் கருணாயை நம꞉ |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வல்லீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் மஹாவல்ல்யை நம꞉ | ஓம் ஶ்யாமதனவே நம꞉ | ஓம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ | ஓம் பீதாம்ப³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஶஶிஸுதாயை நம꞉ | ஓம் தி³வ்யாயை நம꞉ |...

error: Not allowed