Category: Devi – தெவீ

Sri Kamakhya Stotram – ஶ்ரீ காமாக்²யா ஸ்தோத்ரம்

ஜய காமேஶி சாமுண்டே³ ஜய பூ⁴தாபஹாரிணி । ஜய ஸர்வக³தே தே³வி காமேஶ்வரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥ விஶ்வமூர்தே ஶுபே⁴ ஶுத்³தே⁴ விரூபாக்ஷி த்ரிலோசநே । பீ⁴மரூபே ஶிவே வித்³யே...

Sri Renuka Kavacham – ஶ்ரீ ரேணுகா கவசம்

ஜமத³க்³நிப்ரியாம் தே³வீம் ரேணுகாமேகமாதரம் ஸர்வாரம்பே⁴ ப்ரஸீத³ த்வம் நமாமி குலதே³வதாம் । அஶக்தாநாம் ப்ரகாரோ வை கத்²யதாம் மம ஶங்கர புரஶ்சரணகாலேஷு கா வா கார்யா க்ரியாபரா ॥ ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச...

Sri Varahi Nigraha Ashtakam – ஶ்ரீ வாராஹீ நிக்³ரஹாஷ்டகம்

தே³வி க்ரோட³முகி² த்வத³ங்க்⁴ரிகமலத்³வந்த்³வாநுரக்தாத்மநே மஹ்யம் த்³ருஹ்யதி யோ மஹேஶி மநஸா காயேந வாசா நர꞉ । தஸ்யாஶு த்வத³யோக்³ரநிஷ்டு²ரஹலாகா⁴தப்ரபூ⁴தவ்யதா²- -பர்யஸ்யந்மநஸோ ப⁴வந்து வபுஷ꞉ ப்ராணா꞉ ப்ரயாணோந்முகா²꞉ ॥ 1 ॥ தே³வி த்வத்பத³பத்³மப⁴க்திவிப⁴வப்ரக்ஷீணது³ஷ்கர்மணி...

Sri Varahi Anugraha Ashtakam – ஶ்ரீ வாராஹ்யநுக்³ரஹாஷ்டகம்

ஈஶ்வர உவாச । மாதர்ஜக³த்³ரசநநாடகஸூத்ரதா⁴ர- -ஸ்த்வத்³ரூபமாகலயிதும் பரமார்த²தோ(அ)யம் । ஈஶோ(அ)ப்யமீஶ்வரபத³ம் ஸமுபைதி தாத்³ருக் கோ(அ)ந்ய꞉ ஸ்தவம் கிமிவ தாவகமாத³தா⁴து ॥ 1 ॥ நாமாநி கிந்து க்³ருணதஸ்தவ லோகதுண்டே³ நாட³ம்ப³ரம் ஸ்ப்ருஶதி த³ண்ட³த⁴ரஸ்ய...

Sri Renuka Stotram (Parashurama Kritam) – ஶ்ரீ ரேணுகா ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீபரஶுராம உவாச । ஓம் நம꞉ பரமாநந்தே³ ஸர்வதே³வமயீ ஶுபே⁴ । அகாராதி³க்ஷகாராந்தம் மாத்ருகாமந்த்ரமாலிநீ ॥ 1 ॥ ஏகவீரே ஏகரூபே மஹாரூபே அரூபிணீ । அவ்யக்தே வ்யக்திமாபந்நே கு³ணாதீதே கு³ணாத்மிகே ॥...

Sri Renuka Hrudayam – ஶ்ரீ ரேணுகா ஹ்ருத³யம்

ஸ்கந்த³ உவாச । ப⁴க³வந் தே³வதே³வேஶ பரமேஶ ஶிவாபதே । ரேணுகாஹ்ருத³யம் கு³ஹ்யம் கத²யஸ்வ ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 1 ॥ ஶிவ உவாச । ஶ்ருணு ஷண்முக² வக்ஷ்யாமி ரேணுகஹ்ருத³யம் பரம் ।...

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ரேணுகா அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் । த்⁴யாயேந்நித்யமபூர்வவேஷலலிதாம் கந்த³ர்பலாவண்யதா³ம் தே³வீம் தே³வக³ணைருபாஸ்யசரணாம் காருண்யரத்நாகராம் । லீலாவிக்³ரஹிணீம் விராஜிதபு⁴ஜாம் ஸச்சந்த்³ரஹாஸாதி³பி⁴- -ர்ப⁴க்தாநந்த³விதா⁴யிநீம் ப்ரமுதி³தாம் நித்யோத்ஸவாம் ரேணுகாம் ॥ ஸ்தோத்ரம் । ஜக³த³ம்பா³ ஜக³த்³வந்த்³யா மஹாஶக்திர்மஹேஶ்வரீ । மஹாதே³வீ மஹாகாளீ...

Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ரேணுகா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஜக³த³ம்பா³யை நம꞉ । ஓம் ஜக³த்³வந்த்³யாயை நம꞉ । ஓம் மஹாஶக்த்யை நம꞉ । ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ । ஓம் மஹாதே³வ்யை நம꞉ । ஓம் மஹாகால்யை நம꞉ ।...

Sri Shyamala Shodashanama Stotram – ஶ்ரீ ஶ்யாமளா ஷோட³ஶநாம ஸ்தோத்ரம்

ஹயக்³ரீவ உவாச । தாம் துஷ்டுவு꞉ ஷோட³ஶபி⁴ர்நாமபி⁴ர்நாகவாஸிந꞉ । தாநி ஷோட³ஶநாமாநி ஶ்ருணு கும்ப⁴ஸமுத்³ப⁴வ ॥ 1 ஸங்கீ³தயோகி³நீ ஶ்யாமா ஶ்யாமளா மந்த்ரநாயிகா । மந்த்ரிணீ ஸசிவேஶீ ச ப்ரதா⁴நேஶீ ஶுகப்ரியா ॥...

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – ஶ்ரீ வாராஹீ த்³வாத³ஶநாம ஸ்தோத்ரம்

ஹயக்³ரீவ உவாச । ஶ்ருணு த்³வாத³ஶநாமாநி தஸ்யா தே³வ்யா꞉ க⁴டோத்³ப⁴வ । யதா³கர்ணநமாத்ரேண ப்ரஸந்நா ஸா ப⁴விஷ்யதி ॥ 1 பஞ்சமீ த³ண்ட³நாதா² ச ஸங்கேதா ஸமயேஶ்வரீ । ததா² ஸமயஸங்கேதா வாராஹீ...

error: Not allowed