Sri Varahi Dhyana Slokah – ஶ்ரீ வாராஹீ ஸ்வரூப த்⁴யாந ஶ்லோகா꞉


1) வார்தாலீ –
ரக்தாம்போ⁴ருஹகர்ணிகோபரிக³தே ஶாவாஸநே ஸம்ஸ்தி²தாம்
முண்ட³ஸ்ரக்பரிராஜமாநஹ்ருத³யாம் நீலாஶ்மஸத்³ரோசிஷம் ।
ஹஸ்தாப்³ஜைர்முஸலம்ஹலா(அ)ப⁴யவரான் ஸம்பி³ப்⁴ரதீம் ஸத்குசாம்
வார்தாலீமருணாம்ப³ராம் த்ரிநயநாம் வந்தே³ வராஹாநநாம் ॥
வார்தாலீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

2) அஶ்வாரூடா⁴ –
ரக்தாமஶ்வாதி⁴ரூடா⁴ம் ஶஶித⁴ரஶகலாப³த்³த⁴மௌளிம் த்ரிநேத்ராம்
பாஶேநாப³த்⁴ய ஸாத்⁴யாம் ஸ்மரஶரவிவஶாம் த³க்ஷிணேநாநயந்தீம் ।
ஹஸ்தேநாந்யேந வேத்ரம் வரகநகமயம் தா⁴ரயந்தீம் மநோஜ்ஞாம்
தே³வீம் த்⁴யாயேத³ஜஸ்ரம் குசப⁴ரநமிதாம் தி³வ்யஹாராபி⁴ராமாம் ॥
அஶ்வாரூடா⁴ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

3) தூ⁴ம்ர வாராஹீ –
வாராஹீ தூ⁴ம்ரவர்ணா ச ப⁴க்ஷயந்தீ ரிபூன் ஸதா³ ।
பஶுரூபான் முநிஸுரைர்வந்தி³தாம் தூ⁴ம்ரரூபிணீம் ॥
தூ⁴ம்ர வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

4) அஸ்த்ர வாராஹீ –
நமஸ்தே அஸ்த்ரவாராஹி வைரிப்ராணாபஹாரிணி ।
கோ³கண்ட²மிவ ஶார்தூ³ளோ க³ஜகண்ட²ம் யதா² ஹரி꞉ ॥
ஶத்ருரூபபஶூன் ஹத்வா ஆஶு மாம்ஸம் ச ப⁴க்ஷய ।
வாராஹி த்வாம் ஸதா³ வந்தே³ வந்த்³யே சாஸ்த்ரஸ்வரூபிணீ ॥
அஸ்த்ர வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

5) ஸுமுகீ² வாராஹீ –
கு³ஞ்ஜாநிர்மிதஹாரபூ⁴ஷிதகுசாம் ஸத்³யௌவநோல்லாஸிநீம்
ஹஸ்தாப்⁴யாம் ந்ருகபாலக²ட்³க³ளதிகே ரம்யே முதா³ பி³ப்⁴ரதீம் ।
ரக்தாலங்க்ருதிவஸ்த்ரளேபநலஸத்³தே³ஹப்ரபா⁴ம் த்⁴யாயதாம்
ந்ரூணாம் ஶ்ரீஸுமுகீ²ம் ஶவாஸநக³தாம் ஸ்யு꞉ ஸர்வதா³ ஸம்பத³꞉ ॥
ஸுமுகீ² வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

6) நிக்³ரஹ வாராஹீ –
வித்³யுத்³ரோசிர்ஹஸ்தபத்³மைர்த³தா⁴நா
பாஶம் ஶக்திம் முத்³க³ரம் சாங்குஶம் ச ।
நேத்ரோத்³பூ⁴தைர்வீதிஹோத்ரைஸ்த்ரிநேத்ரா
வாராஹீ ந꞉ ஶத்ருவர்க³ம் க்ஷிணோது ॥
நிக்³ரஹ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

7) ஸ்வப்ந வாராஹீ –
மேக⁴ஶ்யாமருசிம் மநோஹரகுசாம் நேத்ரத்ரயோத்³பா⁴ஸிதாம்
கோலாஸ்யாம் ஶஶிஶேக²ராமசலயா த³ம்ஷ்ட்ராதலே ஶோபி⁴நீம் ।
பி³ப்⁴ராணாம் ஸ்வகராம்பு³ஜைரஸிலதாம் சர்மாஸி பாஶம் ஸ்ருணிம்
வாராஹீமநுசிந்தயேத்³த⁴யவராரூடா⁴ம் ஶுபா⁴லங்க்ருதிம் ॥
ஸ்வப்ந வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

8) வஶ்ய வாராஹீ –
தாரே தாரிணி தே³வி விஶ்வஜநநீ ப்ரௌட⁴ப்ரதாபாந்விதே
தாரே தி³க்ஷு விபக்ஷபக்ஷத³ளிநி வாசாசலா வாருணீ ।
லக்ஷ்மீகாரிணீ கீர்திதா⁴ரிணி மஹாஸௌபா⁴க்³யஸந்தா⁴யிநி
ரூபம் தே³ஹி யஶஶ்ச ஸததம் வஶ்யம் ஜக³த்யாவ்ருதம் ॥
வஶ்ய வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

9) கிராத வாராஹீ –
கோ⁴ணீ க⁴ர்க⁴ர நிஸ்வநாஞ்சிதமுகா²ம் கௌடில்ய சிந்தாம் பராம்
உக்³ராம் காளிமகாலமேக⁴படலச்ச²ந்நோரு தேஜஸ்விநீம் ।
க்ரூராம் தீ³ர்க⁴விநீல ரோமபடலாமஶ்ரூயதாமீஶ்வரீம்
த்⁴யாயேத்க்ரோட³முகீ²ம் த்ரிலோகஜநநீமுக்³ராஸி த³ண்டா³ந்விதா ॥
கிராத வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

10) லகு⁴ வாராஹீ –
மஹார்ணவே நிபதிதாம் உத்³த⁴ரந்தீம் வஸுந்த⁴ராம் ।
மஹாத³ம்ஷ்ட்ராம் மஹாகாயாம் நமாம்யுந்மத்தபை⁴ரவீம் ॥
முஸலாஸிலஸத்³க⁴ண்டாஹலோத்³யத்கர பங்கஜாம் ।
க³தா³வரத³ஸம்யுக்தாம் வாராஹீம் நீரத³ப்ரபா⁴ம் ॥
லகு⁴ வாராஹீ தே³வதாயை நம꞉ ।

11) ப்³ருஹத்³வாராஹீ –
ரக்தாம்பு³ஜே ப்ரேதவராஸநஸ்தா²மர்தோ²ருகாமார்ப⁴டிகாஸநஸ்தா²ம் ।
த³ம்ஷ்ட்ரோல்லஸத்போத்ரிமுகா²ரவிந்தா³ம் கோடீரஸஞ்ச்சி²ந்ந ஹிமாம்ஶுரேகா²ம் ।
ஹலம் கபாலம் த³த⁴தீம் கராப்⁴யாம் வாமேதராப்⁴யாம் முஸலேஷ்டதௌ³ ச ।
ரக்தாம்ப³ராம் ரக்தபடோத்தரீயாம் ப்ரவாளகர்ணாப⁴ரணாம் த்ரிநேத்ராம் ।
ஶ்யாமாம் ஸமஸ்தாப⁴ரணம் ஸ்ருகா³ட்⁴யாம் வாராஹி ஸஞ்ஜ்ஞாம் ப்ரணமாமி நித்யம் ॥
ப்³ருஹத்³வாராஹீ தே³வதாயை நம꞉ ।

12) மஹாவாராஹீ –
ப்ரத்யக்³ராருணஸங்காஶபத்³மாந்தர்க³ர்ப⁴ஸம்ஸ்தி²தாம் ।
இந்த்³ரநீலமஹாதேஜ꞉ ப்ரகாஶாம் விஶ்வமாதரம் ॥
கத³ம்ப³முண்ட³மாலாட்⁴யாம் நவரத்நவிபூ⁴ஷிதாம் ।
அநர்க்⁴யரத்நக⁴டிதமுகுடஶ்ரீவிராஜிதாம் ॥
கௌஶேயார்தோ⁴ருகாம் சாருப்ரவாளமணிபூ⁴ஷணாம் ।
த³ண்டே³ந முஸலேநாபி வரதே³நா(அ)ப⁴யேந ச ॥
விராஜிதசதுர்பா³ஹும் கபிலாக்ஷீம் ஸுமத்⁴யமாம் ।
நிதம்பி³நீமுத்பலாபா⁴ம் கடோ²ரக⁴நஸத்குசாம் ॥
மஹாவாராஹீ தே³வதாயை நம꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ வாராஹீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed