Category: Surya – ஸூர்ய

Sri Surya Stuti – ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸ்துதி꞉

நம꞉ ஸூர்யஸ்வரூபாய ப்ரகாஶாத்மஸ்வரூபிணே । பா⁴ஸ்கராய நமஸ்துப்⁴யம் ததா² தி³நக்ருதே நம꞉ ॥ 6 ॥ ஶர்வரீஹேதவே சைவ ஸந்த்⁴யாஜ்யோத்ஸ்நாக்ருதே நம꞉ । த்வம் ஸர்வமேதத்³ப⁴க³வந் ஜக³து³த்³ப்⁴ரமதா த்வயா ॥ 7 ॥...

Sri Aditya Stavam – ஶ்ரீ ஆதி³த்ய ஸ்தவம்

ப்³ரஹ்மோவாச । நமஸ்யே யந்மயம் ஸர்வமேதத்ஸர்வமயஶ்ச ய꞉ । விஶ்வமூர்தி꞉ பரம்ஜ்யோதிர்யத்தத்³த்⁴யாயந்தி யோகி³ந꞉ ॥ 1 ॥ ய ருங்மயோ யோ யஜுஷாம் நிதா⁴நம் ஸாம்நாம் ச யோ யோநிரசிந்த்யஶக்தி꞉ । த்ரயீமய꞉...

Samba Panchashika – ஸாம்ப³பஞ்சாஶிகா

புஷ்ணந் தே³வாநம்ருதவிஸரைரிந்து³மாஸ்ராவ்ய ஸம்யக்³ பா⁴பி⁴꞉ ஸ்வாபீ⁴ ரஸயதி ரஸம் ய꞉ பரம் நித்யமேவ । க்ஷீணம் க்ஷீணம் புநரபி ச தம் பூரயத்யேவமீத்³ருக்³ தோ³ளாலீலோல்லஸிதஹ்ருத³யம் நௌமி சித்³பா⁴நுமேகம் ॥ ஶப்³தா³ர்த²த்வவிவர்தமாநபரமஜ்யோதீருசோ கோ³பதே- -ருத்³கீ³தோ²(அ)ப்⁴யுதி³த꞉...

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – ஶ்ரீ ஆதி³த்ய ஸ்தோத்ரம் (மஹாபா⁴ரதே)

தவ யத்³யுத³யோ ந ஸ்யாத³ந்த⁴ம் ஜக³தி³த³ம் ப⁴வேத் । ந ச த⁴ர்மார்த²காமேஷு ப்ரவர்தேரந் மநீஷிண꞉ ॥ 1 ॥ ஆதா⁴நபஶுப³ந்தே⁴ஷ்டிமந்த்ரயஜ்ஞதப꞉க்ரியா꞉ । த்வத்ப்ரஸாதா³த³வாப்யந்தே ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரவிஶாம் க³ணை꞉ ॥ 2 ॥ யத³ஹர்ப்³ரஹ்மண꞉...

Sri Surya Sahasranamavali – ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸஹஸ்ரநாமாவளீ

ஓம் விஶ்வவிதே³ நம꞉ । ஓம் விஶ்வஜிதே நம꞉ । ஓம் விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ । ஓம் விஶ்வாத்மநே நம꞉ । ஓம் விஶ்வதோமுகா²ய நம꞉ । ஓம் விஶ்வேஶ்வராய நம꞉ ।...

Sri Surya Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரஸ்ய வேத³வ்யாஸ ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஸவிதா தே³வதா ஸர்வாபீ⁴ஷ்ட ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । த்⁴யாநம் । த்⁴யேய꞉ ஸதா³ ஸவித்ருமண்ட³லமத்⁴யவர்தீ நாராயண꞉ ஸரஸிஜாஸநஸந்நிவிஷ்ட꞉ । கேயூரவாந்...

Sri Surya Panjara Stotram – ஶ்ரீ ஸூர்ய பஞ்ஜர ஸ்தோத்ரம்

ஓம் உத³யகி³ரிமுபேதம் பா⁴ஸ்கரம் பத்³மஹஸ்தம் ஸகலபு⁴வனநேத்ரம் ரத்னரஜ்ஜூபமேயம் | திமிரகரிம்ருகே³ந்த்³ரம் போ³த⁴கம் பத்³மினீனாம் ஸுரவரமபி⁴வந்த்³யம் ஸுந்த³ரம் விஶ்வதீ³பம் || 1 || ஓம் ஶிகா²யாம் பா⁴ஸ்கராய நம꞉ | லலாடே ஸூர்யாய நம꞉...

Sri Ravi Saptati Nama Stotram – ஶ்ரீ ரவி ஸப்ததி ரஹஸ்யனாம ஸ்தோத்ரம்

ஹம்ஸோ பா⁴நு꞉ ஸஹஸ்ராம்ஶுஸ்தபநஸ்தாபநோ ரவி꞉ । விகர்தநோ விவஸ்வாம்ஶ்ச விஶ்வகர்மா விபா⁴வஸு꞉ ॥ 1 ॥ விஶ்வரூபோ விஶ்வகர்தா மார்தண்டோ³ மிஹிரோ(அ)ம்ஶுமாந் । ஆதி³த்யஶ்சோஷ்ணகு³꞉ ஸூர்யோ(அ)ர்யமா ப்³ரத்⁴நோ தி³வாகர꞉ ॥ 2 ॥...

Sri Surya Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஸூர்ய அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

அருணாய ஶரண்யாய கருணாரஸஸிந்த⁴வே அஸமாநப³லாயா(அ)ர்தரக்ஷகாய நமோ நம꞉ ॥ 1 ॥ ஆதி³த்யாயா(அ)தி³பூ⁴தாய அகி²லாக³மவேதி³நே அச்யுதாயா(அ)கி²லஜ்ஞாய அநந்தாய நமோ நம꞉ ॥ 2 ॥ இநாய விஶ்வரூபாய இஜ்யாயைந்த்³ராய பா⁴நவே இந்தி³ராமந்தி³ராப்தாய வந்த³நீயாய...

Sri Surya Ashtakam in Tamil – ஶ்ரீ ஸூர்யாஷ்டகம்

ஸாம்ப³ உவாச । ஆதி³தே³வ நமஸ்துப்⁴யம் ப்ரஸீத³ மம பா⁴ஸ்கர । தி³வாகர நமஸ்துப்⁴யம் ப்ரபா⁴கர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥ ஸப்தாஶ்வரத²மாரூட⁴ம் ப்ரசண்ட³ம் கஶ்யபாத்மஜம் । ஶ்வேதபத்³மத⁴ரம் தே³வம் தம்...

Sri Surya Stotram – ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் । த்⁴யாயேத்ஸூர்யமநந்தகோடிகிரணம் தேஜோமயம் பா⁴ஸ்கரம் ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரத³ம் தி³நகரம் ஜ்யோதிர்மயம் ஶங்கரம் । ஆதி³த்யம் ஜக³தீ³ஶமச்யுதமஜம் த்ரைலோக்யசூடா³மணிம் ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத³ம் தி³நமணிம் மார்தாண்ட³மாத்³யம் ஶுப⁴ம் ॥ 1 ॥ காலாத்மா ஸர்வபூ⁴தாத்மா வேதா³த்மா விஶ்வதோமுக²꞉...

Surya Mandala Stotram – ஸூர்யமண்டல ஸ்தோத்ரம்

நமோ(அ)ஸ்து ஸூர்யாய ஸஹஸ்ரரஶ்மயே ஸஹஸ்ரஶாகா²ந்வித ஸம்ப⁴வாத்மநே । ஸஹஸ்ரயோகோ³த்³ப⁴வ பா⁴வபா⁴கி³நே ஸஹஸ்ரஸங்க்²யாயுத⁴தா⁴ரிணே நம꞉ ॥ 1 ॥ யந்மண்ட³லம் தீ³ப்திகரம் விஶாலம் ரத்நப்ரப⁴ம் தீவ்ரமநாதி³ரூபம் । தா³ரித்³ர்யது³꞉க²க்ஷயகாரணம் ச புநாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம்...

Sri Surya Namaskar Mantra with Names – ஶ்ரீ ஸூர்ய நமஸ்கார மந்த்ரம்

த்⁴யேய꞉ ஸதா³ ஸவித்ருமண்ட³லமத்⁴யவர்தீ நாராயண꞉ ஸரஸிஜாஸந ஸந்நிவிஷ்ட꞉ । கேயூரவாந் மகரகுண்ட³லவாந் கிரீடீ ஹாரீ ஹிரண்மயவபு꞉ த்⁴ருதஶங்க²சக்ர꞉ ॥ ஓம் மித்ராய நம꞉ । 1 ஓம் ரவயே நம꞉ । 2...

Sri Surya Chandrakala Stotram – ஶ்ரீ ஸூர்யசந்த்³ரகளா ஸ்தோத்ரம்

தி³வாநாத² நிஶாநாதௌ² தௌ ச்சா²யாரோஹிணிப்ரியௌ । கஶ்யபா(அ)த்ரிஸமுத்³பூ⁴தௌ ஸூர்யசந்த்³ரௌ க³திர்மம ॥ 1 ॥ க்³ரஹராஜௌ புஷ்பவந்தௌ ஸிம்ஹகர்கடகாதி⁴பௌ । அத்யுஷ்ணாநுஷ்ணகிரணௌ ஸூர்யசந்த்³ரௌ க³திர்மம ॥ 2 ॥ ஏகசக்ரத்ரிசக்ராட்⁴யரதௌ² லோகைகஸாக்ஷிணௌ ।...

Sri Surya Kavacham – ஶ்ரீ ஸூர்ய கவச ஸ்தோத்ரம்

யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச । ஶ்ருணுஷ்வ முநிஶார்தூ³ள ஸூர்யஸ்ய கவசம் ஶுப⁴ம் । ஶரீராரோக்³யத³ம் தி³வ்யம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகம் ॥ 1 ॥ தே³தீ³ப்யமாநமுகுடம் ஸ்பு²ரந்மகரகுண்ட³லம் । த்⁴யாத்வா ஸஹஸ்ரகிரணம் ஸ்தோத்ரமேதது³தீ³ரயேத் ॥ 2 ॥...

Sri Bhaskara Stotram – ஶ்ரீ பாஸ்கர ஸ்தோத்ரம்

[** அத² பௌராணிகைஶ்ஶ்லோகை ராஷ்ட்ரை த்³வாத³ஶாபி⁴ஶ்ஶுபை⁴꞉ | ப்ரணமேத்³த³ண்ட³வத்³பா⁴னும் ஸாஷ்டாங்க³ம் ப⁴க்திஸம்யுத꞉ || **] ஹம்ஸாய பு⁴வனத்⁴வாந்தத்⁴வம்ஸாயா(அ)மிததேஜஸே | ஹம்ஸவாஹனரூபாய பா⁴ஸ்கராய நமோ நம꞉ || 1 || வேதா³ங்கா³ய பதங்கா³ய விஹங்கா³ரூட⁴கா³மினே...

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – ஶ்ரீ த்வாதஶார்யா ஸூர்ய ஸ்துதி꞉

உத்³யந்நத்³யவிவஸ்வாநாரோஹந்நுத்தராம் தி³வம் தே³வ꞉ । ஹ்ருத்³ரோக³ம் மம ஸூர்யோ ஹரிமாணம் சா(ஆ)ஶு நாஶயது ॥ 1 ॥ நிமிஷார்தே⁴நைகேந த்³வே ச ஶதே த்³வே ஸஹஸ்ரே த்³வே । க்ரமமாண யோஜநாநாம் நமோ(அ)ஸ்து...

Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – த்வாதஶாதித்ய த்யான ஶ்லோகா꞉

1। தா⁴தா – தா⁴தா க்ருதஸ்த²லீ ஹேதிர்வாஸுகீ ரத²க்ருன்முனே | புலஸ்த்யஸ்தும்பு³ருரிதி மது⁴மாஸம் நயந்த்யமீ || தா⁴தா ஶுப⁴ஸ்ய மே தா³தா பூ⁴யோ பூ⁴யோ(அ)பி பூ⁴யஸ꞉ | ரஶ்மிஜாலஸமாஶ்லிஷ்ட꞉ தமஸ்தோமவினாஶன꞉ || 2।...

Aditya Hridayam in Tamil – ஆதி³த்ய ஹ்ருத³யம்

ததோ யுத்³த⁴பரிஶ்ராந்தம் ஸமரே சிந்தயா ஸ்தி²தம் । ராவணம் சாக்³ரதோ த்³ருஷ்ட்வா யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தம் ॥ 1 ॥ தை³வதைஶ்ச ஸமாக³ம்ய த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ ரணம் । உபாக³ம்யாப்³ரவீத்³ராமமக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ॥ 2 ॥...

Aditya Stotram – ஆதித்ய ஸ்தோத்ரம்

(ஶ்ரீமத³ப்பய்யதீ³க்ஷிதவிரசிதம் மஹாமஹிமான்வித ஆதி³த்யஸ்தோத்ரரத்னம்) விஸ்தாராயாமமானம் த³ஶபி⁴ருபக³தோ யோஜனானாம் ஸஹஸ்ரை꞉ சக்ரே பஞ்சாரனாபி⁴த்ரிதயவதி லஸன்னேமிஷட்கே நிவிஷ்ட꞉ | ஸப்தஶ்ச²ந்த³ஸ்துரங்கா³ஹிதவஹனது⁴ரோ ஹாயனாம்ஶத்ரிவர்க³꞉ வ்யக்தாக்லுப்தாகி²லாங்க³꞉ ஸ்பு²ரது மம புர꞉ ஸ்யந்த³னஶ்சண்ட³பா⁴னோ꞉ || 1 || ஆதி³த்யைரப்ஸரோபி⁴ர்முனிபி⁴-ரஹிவரைர்க்³ராமணீயாதுதா⁴னை꞉ க³ந்த⁴ர்வைர்வாலகி²ல்யை꞉...

Sri Aditya Kavacham – ஶ்ரீ ஆதித்ய கவசம்

அஸ்ய ஶ்ரீ ஆதி³த்யகவசஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய அக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வான்ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஆதி³த்யோ தே³வதா ஶ்ரீம் பீ³ஜம் ணீம் ஶக்தி꞉ ஸூம் கீலகம் மம ஆதி³த்யப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ | த்⁴யானம் – ஜபாகுஸுமஸங்காஶம் த்³விபு⁴ஜம் பத்³மஹஸ்தகம்...

Surya Stuti (Rigveda) – ஸூர்ய ஸ்துதி (ருக்³வேதீ³ய)

(ரு।வே।1।050।1) உது³॒ த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே³॒வம் வ॑ஹந்தி கே॒தவ॑: । த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ய॒ ஸூர்ய॑ம் ॥ 1 அப॒ த்யே தா॒யவோ॑ யதா²॒ நக்ஷ॑த்ரா யந்த்ய॒க்துபி⁴॑: । ஸூரா॑ய வி॒ஶ்வச॑க்ஷஸே ॥ 2...

error: Not allowed