Category: Dattatreya – தத்தாத்ரெய

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 2 – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ 2

ஓம் த³த்தாத்ரேயாய நம꞉ । ஓம் த³த்ததே³வாய நம꞉ । ஓம் த³த்தமூர்தயே நம꞉ । ஓம் த³க்ஷிணாமூர்தயே நம꞉ । ஓம் தீ³னப³ந்து⁴வே நம꞉ । ஓம் து³ஷ்டஶிக்ஷகாய நம꞉ ।...

Sri Dattatreya Ajapajapa Stotram – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய அஜபாஜப ஸ்தோத்ரம்

மூலாதா⁴ரே வாரிஜபத்ரே சதுரஸ்ரம் வம் ஶம் ஷம் ஸம் வர்ணவிஶாலை꞉ ஸுவிஶாலை꞉ । ரக்தம் வர்ணம் ஶ்ரீக³ணநாத²ம் ப⁴க³வதம் த³த்தாத்ரேயம் ஶ்ரீகு³ருமூர்திம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ॥ 1 ॥ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நே ஷட்³த³ளசக்ரே தநுலிங்கே³ பா³லாம்...

Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram – ஶ்ரீ த³த்த பா⁴வஸுதா⁴ரஸ ஸ்தோத்ரம்

த³த்தாத்ரேயம் பரமஸுக²மயம் வேத³கே³யம் ஹ்யமேயம் யோகி³த்⁴யேயம் ஹ்ருதநிஜப⁴யம் ஸ்வீக்ருதாநேககாயம் । து³ஷ்டாக³ம்யம் விததவிஜயம் தே³வதை³த்யர்ஷிவந்த்³யம் வந்தே³ நித்யம் விஹிதவிநயம் சாவ்யயம் பா⁴வக³ம்யம் ॥ 1 ॥ த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ப⁴க³வதே பாபக்ஷயம்...

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய ஸச்சிதா³நந்தா³ய ஸர்வாந்தராத்மநே ஸத்³கு³ரவே பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ । கதா³சிச்ச²ங்கராசார்யஶ்சிந்தயித்வா தி³வாகரம் । கிம் ஸாதி⁴தம் மயா லோகே பூஜயா ஸ்துதிவந்த³நை꞉ ॥ 1 ॥ ப³ஹுகாலே க³தே தஸ்ய த³த்தாத்ரேயாத்மகோ முநி꞉...

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸரஸ்வதீ அஷ்டகம்

இந்து³கோடி தேஜகர்ண ஸிந்து⁴ ப⁴க்தவத்ஸலம் நந்த³னாத்ரிஸூனு த³த்தமிந்தி³ராக்ஷ ஶ்ரீகு³ரும் | க³ந்த⁴மால்ய அக்ஷதாதி³ ப்³ருந்த³தே³வ வந்தி³தம் வந்த³யாமி நாரஸிம்ஹ ஸரஸ்வதீஶ பாஹி மாம் || 1 || மோஹபாஶ அந்த⁴கார ஜாததூ³ர பா⁴ஸ்கரம்...

Sri Dattatreya Shanti Stotram – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஶாந்தி ஸ்தோத்ரம்

நமஸ்தே ப⁴க³வந்தே³வ த³த்தாத்ரேய ஜக³த்ப்ரபோ⁴ | ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶமனம் குரு ஶாந்திம் ப்ரயச்ச²மே || 1 || அனஸூயாஸுத ஶ்ரீஶ꞉ ஜனபாதகநாஶன | தி³க³ம்ப³ர நமோ நித்யம் துப்⁴யம் மே வரதோ³ ப⁴வ ||...

Sri Datta Hrudayam – ஶ்ரீ த³த்த ஹ்ருத³யம்

த³த்தம் ஸனாதனம் நித்யம் நிர்விகல்பம் நிராமயம் | ஹரிம் ஶிவம் மஹாதே³வம் ஸர்வபூ⁴தோபகாரகம் || 1 || நாராயணம் மஹாவிஷ்ணும் ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகாரணம் | நிராகாரம் ச ஸர்வேஶம் கார்தவீர்யவரப்ரத³ம் || 2 ||...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீத³த்தாய நம꞉ | ஓம் தே³வத³த்தாய நம꞉ | ஓம் ப்³ரஹ்மத³த்தாய நம꞉ | ஓம் விஷ்ணுத³த்தாய நம꞉ | ஓம் ஶிவத³த்தாய நம꞉ | ஓம் அத்ரித³த்தாய நம꞉ |...

Siddha Mangala Stotram – ஸித்³த⁴மங்க³ள ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீமத³னந்த ஶ்ரீவிபூ⁴ஷித அப்பலலக்ஷ்மீ நரஸிம்ஹராஜா ஜய விஜயீப⁴வ தி³க்³விஜயீப⁴வ ஶ்ரீமத³க²ண்ட³ ஶ்ரீவிஜயீபா⁴வ || 1 || ஶ்ரீவித்³யாத⁴ரி ராத⁴ ஸுரேகா² ஶ்ரீராகீ²த⁴ர ஶ்ரீபாதா³ ஜய விஜயீப⁴வ தி³க்³விஜயீப⁴வ ஶ்ரீமத³க²ண்ட³ ஶ்ரீவிஜயீபா⁴வ || 2...

Sri Datta Ashtakam – ஶ்ரீ த³த்தாஷ்டகம்

கு³ருமூர்திம் சிதா³காஶம் ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹம் | நிர்விகல்பம் நிராபா³த⁴ம் த³த்தமானந்த³மாஶ்ரயே || 1 || யோகா³தீதம் கு³ணாதீதம் ஸர்வரக்ஷாகரம் விபு⁴ம் | ஸர்வது³꞉க²ஹரம் தே³வம் த³த்தமானந்த³மாஶ்ரயே || 2 || அவதூ⁴தம் ஸதா³த்⁴யானம் ஔது³ம்ப³ரஸுஶோபி⁴தம்...

Sri Dattatreya Stotram – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம்

ஜடாத⁴ரம் பாண்டு³ராங்க³ம் ஶூலஹஸ்தம் க்ருபாநிதி⁴ம் । ஸர்வரோக³ஹரம் தே³வம் த³த்தாத்ரேயமஹம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥ அஸ்ய ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வாந்நாரத³ருஷி꞉ । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஶ்ரீத³த்த꞉ பரமாத்மா தே³வதா । ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய...

Sri Dattatreya Vajra Kavacham – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய வஜ்ரகவசம்

ருஷய ஊசு꞉ | கத²ம் ஸங்கல்பஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாத்³வேத³வ்யாஸ கலௌயுகே³ | த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் ஸாத⁴னம் கிமுதா³ஹ்ருதம் || 1 || வ்யாஸ உவாச | ஶ்ருண்வந்து ருஷயஸ்ஸர்வே ஶீக்⁴ரம் ஸங்கல்பஸாத⁴னம் | ஸக்ருது³ச்சாரமாத்ரேண போ⁴க³மோக்ஷப்ரதா³யகம்...

Sri Dattatreya Kavacham – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய கவசம்

ஶ்ரீபாத³꞉ பாது மே பாதௌ³ ஊரூ ஸித்³தா⁴ஸனஸ்தி²த꞉ | பாயாத்³தி³க³ம்ப³ரோ கு³ஹ்யம் ந்ருஹரி꞉ பாது மே கடிம் || 1 || நாபி⁴ம் பாது ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா உத³ரம் பாது த³லோத³ர꞉ | க்ருபாளு꞉...

Ghora Kashtodharana Stotram – ஶ்ரீ த³த்த ஸ்தோத்ரம் (கோ⁴ர கஷ்டோத்³தா⁴ரண ஸ்தோத்ரம்)

ஶ்ரீபாத³ ஶ்ரீவல்லப⁴ த்வம் ஸதை³வ ஶ்ரீத³த்தாஸ்மாந்பாஹி தே³வாதி⁴தே³வ । பா⁴வக்³ராஹ்ய க்லேஶஹாரிந்ஸுகீர்தே கோ⁴ராத்கஷ்டாது³த்³த⁴ராஸ்மாந்நமஸ்தே ॥ 1 ॥ த்வம் நோ மாதா த்வம் பிதா(அ)ப்தோ(அ)தி⁴பஸ்த்வம் த்ராதா யோக³க்ஷேமக்ருத்ஸத்³கு³ருஸ்த்வம் । த்வம் ஸர்வஸ்வம் நோ...

Sri Datta Stavaraja – ஶ்ரீ த³த்த ஸ்தவராஜ꞉

ஶ்ரீ ஶுக உவாச – மஹாதே³வ மஹாதே³வ தே³வதே³வ மஹேஶ்வர | த³த்தாத்ரேயஸ்தவம் தி³வ்யம் ஶ்ரோதுமிச்சா²ம்யஹம் ப்ரபோ⁴ || 1 || த³த்தஸ்ய வத³ மாஹாத்ம்யம் தே³வதே³வ த³யானிதே⁴ | த³த்தாத்பரதரம் நாஸ்தி...

Sri Datta Stavam – ஶ்ரீ த³த்த ஸ்தவம்

த³த்தாத்ரேயம் மஹாத்மானம் வரத³ம் ப⁴க்தவத்ஸலம் | ப்ரபன்னார்திஹரம் வந்தே³ ஸ்மர்த்ருகா³மி ஸனோவது || 1 || தீ³னப³ந்து⁴ம் க்ருபாஸிந்து⁴ம் ஸர்வகாரணகாரணம் | ஸர்வரக்ஷாகரம் வந்தே³ ஸ்மர்த்ருகா³மி ஸனோவது || 2 || ஶரணாக³ததீ³னார்த...

Sri Datta Mala Mantram – ஶ்ரீ த³த்த மாலா மந்த்ரம்

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே த³த்தாத்ரேயாய, ஸ்மரணமாத்ரஸந்துஷ்டாய, மஹாப⁴யனிவாரணாய மஹாஜ்ஞானப்ரதா³ய, சிதா³னந்தா³த்மனே, பா³லோன்மத்தபிஶாசவேஷாய, மஹாயோகி³னே, அவதூ⁴தாய, அனஸூயானந்த³வர்த⁴னாய, அத்ரிபுத்ராய, ஓம் ப⁴வப³ந்த⁴விமோசனாய, ஆம் அஸாத்⁴யஸாத⁴னாய, ஹ்ரீம் ஸர்வவிபூ⁴திதா³ய, க்ரௌம் அஸாத்⁴யாகர்ஷணாய, ஐம் வாக்ப்ரதா³ய, க்லீம்...

error: Not allowed