Sri Datta Vedapada Stuti – ஶ்ரீ த³த்த வேத³பாத³ ஸ்துதி꞉


அக்³நிமீலே பரம் தே³வம் யஜ்ஞஸ்ய த்வாம் த்ர்யதீ⁴ஶ்வரம் ।
ஸ்தோமோ(அ)யமக்³ரியோ(அ)ர்த்²யஸ்தே ஹ்ருதி³ஸ்ப்ருக³ஸ்து ஶந்தம꞉ ॥ 1 ॥

அயம் தே³வாய தூ³ராய கி³ராம் ஸ்வாத்⁴யாய ஸாத்வதாம் ।
ஸ்தோமோ(அ)ஸ்த்வநேந விந்தே³யம் தத்³விஷ்ணோ꞉ பரமம் பத³ம் ॥ 2 ॥

ஏதா யா லௌகிகா꞉ ஸந்து ஹீநா வாசோ(அ)பி ந꞉ ப்ரியா꞉ ।
பா³லஸ்யேவ பிதுஷ்டே த்வம் ஸ நோ ம்ருல மஹாம்ˮ அஸி ॥ 3 ॥

அயம் வாம் நாத்மநோஸ்தத்த்வமதி⁴க³ம்யாஸ்தி து³ர்மநா꞉ ।
ஹ்ருத்³ரோக³ம் மம ஸூர்ய த்வம் ஹரிமாணம் ச நாஶய ॥ 4 ॥

ப்ரமந்மஹே(அ)ஸ்மாந்வித்³தீ⁴தி ஸ்தோதாரஸ்தே வயம் நம꞉ ।
ப⁴க³வோ தே³வ தே ஸ்தோமமாரே அஸ்மே ச ஶ்ருண்வதே ॥ 5 ॥

இந்த்³ரோ மதா³ய யாதீஹ ஸத்வரம் ஸோமிநோ யதா² ।
ஸ்தோத்ரூநேஹி ததா²(அ)ஸ்மாம்ˮஸ்தே மாத்⁴வீர்கா³வோ ப⁴வந்து ந꞉ ॥ 6 ॥

த்³வே விரூபே(அ)த்ர மாயாயாஸ்தே(அ)த்ர மக்³நோ(அ)ஸ்மி பீடி³த꞉ ।
மாபி⁴த꞉ ஸந்தபந்தீஹ ஸபத்நீரிவ பர்ஶவ꞉ ॥ 7 ॥

இத³ம் ஶ்ரேஷ்ட²மபி ப்ராப்ய ஜந்ம க³ந்தா(அ)த⁴ ஏவ தத் ।
குரு ப்ரஸாத³ம் ஜ்ஞாத்வைதத்தேநாஹம் பூ⁴ரி சாகந ॥ 8 ॥

ப்ரவஸ்துஜ்ஞாநாஜ்ஜஹாதி நிஷ்காமஶ்சேந்ம்ருதிம் த்வஹம் ।
ந தாத்³ருஶோ(அ)த꞉ காமாதி³ ஸர்வம் ரக்ஷோ நிப³ர்ஹய ॥ 9 ॥

ஸுஷுமாமூர்தி⁴ய꞉ ஸ்தோமைராக³ச்சை²தே வயம் விபோ⁴ ।
த்வத³ம்ஶாஸ்த்வம் பதிர்நோ(அ)ஸி தே³வோ தே³வேஷு மேதி⁴ர꞉ ॥ 10 ॥

வஸூ ரூபம் ரூபமிஹ ப்ரதிரூபோ(அ)ஸி நோ ப்ருத²க் ।
ஏதாநி பூ⁴தாநி விது³ர்ப்³ராஹ்மணா யே மநீஷிண꞉ ॥ 11 ॥

தம் நு த்வாம் கிம் ப்³ருவே(அ)ல்பஜ்ஞோ ப⁴க³வந்தம் க்ஷமஸ்வ போ⁴꞉ ।
ஓஷமாக³ஹி மாம் த்வம் சேத்ஸகா² ஸந்நதிமந்யஸே ॥ 12 ॥

தா வாஸநா க்⁴நந்தி யதா² வ்ருஶ்சிகஸ்யாரஸம் விஷம் ।
அதோ மாம் பாஹி பூ⁴யிஷ்டா²ம் நம உக்திம் விதே⁴ம தே ॥ 13 ॥

நி ஹோதா ஸீத³ஸி விபோ⁴ யஸ்த்வம் யஷ்டுர்க்³ருஹே ப்ரிய ।
தம் த்வா ஹ்வயே ஜ்யேஷ்ட²ராஜம் ப்³ரஹ்மணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ॥ 14 ॥

ஸேமாவிட்³டி⁴ ப்ரப்⁴ருதிமீஶிஷே யோ(அ)வ மாநிஶம் ।
த்வம் விஶ்வேஷாம் யதீ³ஶாநோ ப்³ரஹ்மணா வேஷி மே ஹவம் ॥ 15 ॥

மந்த³꞉ ஸ்வகோ(அ)யம் தீ³நோ(அ)ஜ்ஞ இதி வித்³வாந்ப⁴வாந்ப்ரபு⁴꞉ ।
இந்த்³ர ஆஶாப்⁴ய꞉ பரி மாம் ஸர்வாப்⁴யோ அப⁴யம் கரத் ॥ 16 ॥

ப்ர ய ஆரூபிதாம் ப்⁴ராந்திம் த்வத்ப்ரஸாதா³ஜ்ஜஹாதி ஸ꞉ ।
விமுச்யதே தத்³விப்ராஸ்த்வாம் ஜாக்³ருவாம்ஸ꞉ ஸமிந்த⁴தே ॥ 17 ॥

இச்ச²ந்தி தே³வா அபி தே ப்ரஸாதா³ய ந்ருஜந்ம தத் ।
வித்³வாந்நாமாநி தே த³த்த விஶ்வாபி⁴ர்கீ³ர்பி⁴ரீமஹே ॥ 18 ॥

இந்த்³ர த்வா ப⁴ஜத꞉ ஸூரேர்து³ர்லப⁴ம் கிம் தராமி தத் ।
ப⁴க்த்யா க்லேஶாதி³ தே நாவா க³ம்பீ⁴ராம்ˮ உத³தீ⁴ரிவ ॥ 19 ॥

ந தா ரோத்³து⁴ம் தி⁴ய꞉ ஶக்தா யோகே³நாபி தத꞉ ஸதா³ ।
த்ராதாரம் தீ⁴மஹீஶ த்வாம் தி⁴யோ யோ ந꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ 20 ॥

வைஶ்வாநராய த³த்த்வா(அ)ந்நம் விதி⁴ளப்³த⁴ம் ஸதை³வ தே ।
ப⁴வாமோ ப⁴ஜநே ஸக்தா அஸ்மாகம் ஶ்ருணுதீ⁴ ஹவம் ॥ 21 ॥

ஏவா த்வாமிந்த்³ர விப்ராஸோ ஜாக்³ருவாம்ஸோ விபந்யவ꞉ ।
ஸ்துவந்த்யேப்⁴யோ ஹி தே கோ(அ)பி ந ஜ்யாயாம்ˮ அஸ்தி வ்ருத்ரஹன் ॥ 22 ॥

ப்ரருபு⁴ப்⁴யோ க்³ருணத்³ப்⁴யஸ்தே மர்த்யேப்⁴யோ(அ)ப்யம்ருதத்வமித் ।
த³த்தம் ஸ்ம்ருத்வா தவ மநோரத² ஆயாது பாஜஸா ॥ 23 ॥

இதமுத்யதி³ஷம் ஶ்ரேயோ யஜ்ஜக்³த்⁴வா பரித்ருப்யதி ।
ஸாது⁴ஸ்தத்³ப⁴ஜநம் தே(அ)ஸ்மே இஷம் ஸ்தோத்ருப்⁴ய ஆப⁴ர ॥ 24 ॥

த்வாமக்³நே மாயிநம் மாயாம் ஜேதாரமபராஜிதம் ।
ஹித்வா கம் ஶரணம் யாம꞉ ஸ நோ போ³தி⁴ ஶ்ருதீ⁴ ஹவம் ॥ 25 ॥

மஹீ மஹேஶோ(அ)ஜ்ஞாநேந ப⁴வாநவது மாவ்ருதம் ।
யதா² வை ஸூர்யம் ஸ்வர்பா⁴நுஸ்தமஸாவித்⁴யதா³ஸுர꞉ ॥ 26 ॥

ப்ரயுஞ்ஜதீ யதா³த்மாநம் மநீஷா மநஸா ஸஹ ।
ததை³வ ப⁴வதைகாந்தம் ஜாநதா ஸங்க³மேமஹி ॥ 27 ॥

ருதஸ்ய கோ³பாஸ்த்வம் தே³ஹி மஹ்யம் ஶம் யுஞ்ஜதே தி⁴ய꞉ ।
பீ⁴தாய நாத⁴மாநாய ருஷயே ஸப்தவத்⁴ரயே ॥ 28 ॥

த்வம் ஹி பாதாஸி நோ த³த்த பரிபா³த⁴ஸ்வ து³ஷ்க்ருதம் ।
காமாதீ³ந்யஸ்ய பீ³ஜாநி ஜஹி ரக்ஷாம்ஸி ஸுக்ரதோ ॥ 29 ॥

பிபா³ ஸோமமிதி ஶ்ருத்வா யஷ்டுர்ஹூதிம் ஶுப⁴ம் த்³ரவத் ।
ஆயாஸி புருரூப த்வாமாஸு கோ³ஷூபப்ருச்யதாம் ॥ 30 ॥

இந்த்³ரம் வோதாந்யம் ந ப்ருத²ங்மந்யே மாயாபி⁴ரித்³ப⁴வான் ।
புருரூப இதீக்ஷே த்வமமித்ராம்ˮ ஸுஷஹாந்க்ருதி⁴ ॥ 31 ॥

யஜ்ஞா யஜ்ஞாதீ⁴ஶ ஸர்வே த்வந்மயா அபி தேஷு ந꞉ ।
ஜபயஜ்ஞோ மதஸ்தேந ஸமு பூஷ்ணா க³மேமஹி ॥ 32 ॥

ஸ்துஷே நராப்யம் துஷ்ட꞉ ஸந்நதோ² யஸ்யா அயோமுக²ம் ।
மாயாம் ஜித்வா ப⁴வாந்தாம் மே விஶ்வாஹா ஶர்ம யச்ச²து ॥ 33 ॥

ஜுஷஸ்வ ஸ்தோமமீஶைதே ப்ரியாஸ꞉ ஸந்து ஸூரய꞉ ।
வயம் ஸ்தோமப்ரியாநேந யச்சா² ந꞉ ஶர்ம தீ³ர்க⁴ஶ்ருத் ॥ 34 ॥

உக்³ரோ ஜஜ்ஞே ம்ருத்யுரயமது³க்³தா⁴ இவ தே⁴நவ꞉ ।
தி⁴யோ மே(அ)நேநேத்³ருகீ³ஶ ந ஜாதோ ந ஜநிஷ்யதே ॥ 35 ॥

ப்ரப்³ரஹ்மைஹீத³மாகர்ண்யோர்வாருகமிவ ப³ந்த⁴நாத் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரமாதா³க்²யாந்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய மா(அ)ம்ருதாத் ॥ 36 ॥

யத³த்³ய வர்ஷ்ம தேநைவ பஶ்யேம ஶரத³꞉ ஶதம் ।
ஸ்தோத்ராய தே ஹதே ம்ருத்யௌ ஜீவேம ஶரத³꞉ ஶதம் ॥ 37 ॥

ப்ரத்யுத்தமம் மஹேஶம் த்வாம் மநாமஹ இஹாக³ஹி ।
ம்ருலா ஸுக்ஷத்ர ம்ருலய மா நோ து³꞉ஶம்ஸ ஈஶத ॥ 38 ॥

திஸ்ரோ வாசஸ்தே(அ)த்ர வராம் க ஈஶாநம் ந யாசிஷத் ।
ப⁴க்த்யா க்³ருணீமஸ்த்வாம் ஸ்தோத்ரைஸ்தேபி⁴ர்நஸ்தூயமாக³ஹி ॥ 39 ॥

தூ³ராத்³விஹாய ஸர்வம் த்வாம்ருஷயோ யே ச துஷ்டுவு꞉ ।
மர்தா அமர்த்யஸ்ய தே தத்³பூ⁴ரி நாம மநாமஹே ॥ 40 ॥

ய இந்த்³ர த்வம் யோ நமஸா ஸ்வத்⁴வரோ ஹீதி ஸம்ஸ்துத꞉ ।
இந்த்³ரோ ப்³ரஹ்மேந்த்³ர ருஷிரித்யுப ப்³ரஹ்மாணி ந꞉ ஶ்ருணு ॥ 41 ॥

வயமு த்வா வரம் தே³வமஸ்மப்⁴யம் ஶர்ம ஸப்ரத²꞉ ।
மநாமஹே ப்ருணந்தம் தத³பி⁴த்வாமிந்த்³ர நோநும꞉ ॥ 42 ॥

ப்ரக்ருதாந்யபி ஸூக்தாநி ஶ்ருண்வந்தம் ஜாதவேத³ஸம் ।
த்வாம் க்³ருணந்தி ந கே த்வம் ஹி யேஷாமிந்த்³ரோ யுவா ஸகா² ॥ 43 ॥

த்வாவத꞉ பாஹி நோ மர்த்யாந்யத இந்த்³ர ப⁴யாமஹே ।
ஆதி³ஶ்ய பத³ப⁴க்திம் தே ததோ நோ அப⁴யம் க்ருதி⁴ ॥ 44 ॥

ஆ த்வா ரத²ம் ந துரகை³꞉ ஸ்தோத்ரைஸ்த்வா வர்தயாமஸி ।
ஸ த்வம் ந இந்த்³ர ம்ருலய யஸ்ய தே ஸ்வாது³ ஸக்²யமித் ॥ 45 ॥

ஆ ப்ரபோ³த⁴ம் ப⁴வோ(அ)போ³த⁴꞉ ஸ்வப்நவத்³து³꞉க²தோ³(அ)ஶுசி꞉ ।
பதிதான் து³꞉கி²தாந்ந்ரூந்ந꞉ பாஹி த்வம் ஶ்ருணுதீ⁴ கி³ர꞉ ॥ 46 ॥

இந்த்³ராய ஸாம தே கா³தும் ந க்ஷமோ நாம தே க்³ருணே ।
ப³ண்மஹாம்ˮஅஸி ஸூர்ய த்வம் ஸத்ராதே³வ மஹாம்ˮஅஸி ॥ 47 ॥

ஸோம꞉ புநாநோந்தாராமோ மயா த்வம் நாதி⁴ளக்ஷித꞉ ।
ஈக்ஷே துச்சா²ந்ப³ஹிர்போ⁴கா³ந்யோஷா ஜாரமிவ ப்ரியம் ॥ 48 ॥

ப்ரண இந்தோ³ரபி ஸ்மரம் ரூபம் தே த³ர்ஶயாமளம் ।
ந்ரூன் ஸ்தோத்ரூன் பாஹ்யம்ஹஸோ நோ ஜஹி ரக்ஷாம்ஸி ஸுக்ரதோ ॥ 49 ॥

ஹிந்வந்தி த்³வைதமஸ்த்யஸ்மாத்³ப⁴யம் விந்த³தி மாமிஹ ।
யத³ந்தி தூ³ரகே யச்ச பவமாந வி தஜ்ஜஹி ॥ 50 ॥

த⁴ர்தா காரகஶக்தீநாம் ஸர்வேஷாம் த்வமிஹைக இத் ।
யஶோ(அ)த்ரேத³ம் பவித்ரம் தே விததம் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ॥ 51 ॥

அஸர்ஜி ப⁴வதா விஶ்வமநித்யமவஶம் ப்³ருஹத் ।
த்வம் ஸம்ஸ்மர ஜ்ஞ ஶரண வத்ஸம் ஜாதம் ந தே⁴நவ꞉ ॥ 52 ॥

புரோஜிதீஶ போ⁴ பூ⁴மன் தத்ர மாமம்ருதம் க்ருதி⁴ ।
யத்ராநந்தா³ஶ்ச மோதா³ஶ்ச முத³꞉ ப்ரமுத³ ஆஸதே ॥ 53 ॥

அயம் ஸ இதி வித்³வாந்த்ஸந்யமாய க்⁴ருதவத்³த⁴வி꞉ ।
குதோ ஜுஹோம்யதோ(அ)தே³வா யமாய ஜுஹுதா ஹவி꞉ ॥ 54 ॥

நிவர்தத்⁴வமிதோ தே³வா ப⁴த்³ரம் நோ அபி வாதய ।
மநோ ஹரே மாம் பாஹ்யார்தம் பிதா புத்ரமிவ ப்ரியம் ॥ 55 ॥

ப்ரமா ப்ரமாதா ப்ரமேயம் த்ரிபுடீஹ ந வித்³யதே ।
ரூபம் தே(அ)விக்ருதம் ஸத்த்வம் மது⁴மந்மே பராயணம் ॥ 56 ॥

ப்ரஹோதாரோ(அ)த்ரைவ மநோந்வாஹுவாமஹ இத்யத꞉ ।
க³மாதி³ மநஸோ நாஸ்ய யோ யஜ்ஞஸ்ய ப்ரஸாத⁴ந꞉ ॥ 57 ॥

யே யஜ்ஞேநார்சந்த்யநேந ஸர்வே நந்த³ந்தி தே த்வயா ।
நாந்யே(அ)தஸ்த்வத்ப்ரியா ஏவ விரூபாஸோ தி³வஸ்பரி ॥ 58 ॥

தே³வாநாம் நு வஶே யோ(அ)ஸ்ய ஸுமங்க³ளீரியம் வதூ⁴꞉ ।
ஸ்நேஹேஷு த்வச்யுதோ போ⁴கீ³ பதிர்ப³ந்தே⁴ஷு ப³த்⁴யதே ॥ 59 ॥

விஹிதம் ஸர்வமித்தே த்வமதோ ஜ்யாயாம்ஶ்ச பூருஷ꞉ ।
பாதோ³(அ)ஸ்ய விஶ்வா பூ⁴தாநி த்ரிபாத³ஸ்யாம்ருதம் தி³வி ॥ 60 ॥

ஹயே ஜாயே இதி வத³ந்யா ஸாலாவ்ருகஹ்ருத்ஸமா ।
தந்மயோ ந ஸ வேதா³முமாத்மாநம் தவ பூருஷ ॥ 61 ॥

உபா⁴ உபாதி⁴தோ(அ)த்ரைக꞉ பாகேந மநஸாந்வித꞉ ।
த்வாம் யதீ³க்ஷேத தம் மாதா ரேஹ்லி ஸ உ ரேஹ்லி மாதரம் ॥ 62 ॥

ததி³தா³த்மந்ஹ்ருதி³ வபு꞉ பஶ்யந்தஸ்தே மநீஷயா ।
முநயோ வாதரஶநா꞉ பிஶங்கா³ வஸதே(அ)மலா꞉ ॥ 63 ॥

த்யம் சிந்மயம் பு³தா⁴ ரூபம் ஸஞ்ஜாநாநா உபாஸதே ।
யோ அஸ்ய பாரே ரஜஸ꞉ ஸ ந꞉ பர்ஷத³தி த்³விஷ꞉ ॥ 64 ॥

இஷே த்வோர்ஜே சௌத³நேந நித்யஹோமே(அ)பி க³வ்யத꞉ ।
யஜந்த்யஹம் த்வகாமஸ்த்வாம் ஶ்ரேஷ்ட²தமாய கர்மணே ॥ 65 ॥

அக்³ந ஆயாஹீதி கா³தும் த்வா(அ)க்ஷம꞉ ஸ்தௌமி கேவலம் ।
நிஷீத³ மே ஹ்ருதி³ யதா² நிஹோதா ஸத்ஸி ப³ர்ஹிஷி ॥ 66 ॥

ஶம் நோ தே³வீ꞉ ப்ரஸாதா³த்தே ஸந்து தீ⁴வ்ருத்தயோ(அ)நிஶம் ।
ஆத்மப்ரவாஹா꞉ ஸ்வாரஸ்யாச்ச²ம்யோரபி⁴ஸ்ரவந்து ந꞉ ॥ 67 ॥

ஜ்ஞாதே(அ)ஸ்மிந்பாஶமுக்தி꞉ ஸகலவிதி³தி தத்ஸ்யாத³நிர்தே³ஶ்யமேகம்
ஸூக்ஷ்மம் சாதீந்த்³ரியம் ஸத்தத³யமிதி கி³ரா ஶாப்³த³நிர்தே³ஶ்யமேவ ।
வாக்யைஸ்தத்த்வம் விரோதே⁴(அ)பி ஸதி ஸுமதிபி⁴꞉ ஸோ(அ)யமித்யாதி³வத்த-
-த்³பா⁴க³த்யாகே³ந லக்ஷ்யம் வரகு³ருக்ருபயா லப்⁴யமைக்யம் ஹி தஜ்ஜ்ஞை꞉ ॥ 68 ॥

இதி ஶ்ரீத³த்தபுராணே ஶ்ரீ த³த்த வேத³பாத³ ஸ்துதி꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed