Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram – ஶ்ரீ த³த்த பா⁴வஸுதா⁴ரஸ ஸ்தோத்ரம்


த³த்தாத்ரேயம் பரமஸுக²மயம் வேத³கே³யம் ஹ்யமேயம்
யோகி³த்⁴யேயம் ஹ்ருதநிஜப⁴யம் ஸ்வீக்ருதாநேககாயம் ।
து³ஷ்டா(அ)க³ம்யம் விததவிஜயம் தே³வதை³த்யர்ஷிவந்த்³யம்
வந்தே³ நித்யம் விஹிதவிநயம் சாவ்யயம் பா⁴வக³ம்யம் ॥ 1 ॥

த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ப⁴க³வதே பாபக்ஷயம் குர்வதே
தா³ரித்³ர்யம் ஹரதே ப⁴யம் ஶமயதே காருண்யமாதந்வதே ।
ப⁴க்தாநுத்³த⁴ரதே ஶிவம் ச த³த³தே ஸத்கீர்திமாதந்வதே
பூ⁴தாந் த்³ராவயதே வரம் ப்ரத³த³தே ஶ்ரேய꞉ பதே ஸத்³க³தே ॥ 2 ॥

ஏகம் ஸௌபா⁴க்³யஜநகம் தாரகம் லோகநாயகம் ।
விஶோகம் த்ராதப⁴ஜகம் நமஸ்யே காமபூரகம் ॥ 3 ॥

நித்யம் ஸ்மராமி தே பாதே³ ஹதகே²தே³ ஸுக²ப்ரதே³ ।
ப்ரதே³ஹி மே ஶுத்³த⁴பா⁴வம் பா⁴வம் யோ வாரயேத்³த்³ருதம் ॥ 4 ॥

ஸமஸ்தஸம்பத்ப்ரத³மார்தப³ந்து⁴ம்
ஸமஸ்தகல்யாணத³மஸ்தப³ந்து⁴ம் ।
காருண்யஸிந்து⁴ம் ப்ரணமாமி த³த்தம்
ய꞉ ஶோத⁴யத்யாஶு மலீநசித்தம் ॥ 5 ॥

ஸமஸ்தபூ⁴தாந்தரபா³ஹ்யவர்தீ
யஶ்சாத்ரிபுத்ரோ யதிசக்ரவர்தீ ।
ஸுகீர்திஸம்வ்யாப்ததி³க³ந்தராள꞉
ஸ பாது மாம் நிர்ஜிதப⁴க்தகால꞉ ॥ 6 ॥

வ்யாத்⁴யாதி⁴தா³ரித்³ர்யப⁴யார்திஹர்தா
ஸ்வகு³ப்தயே(அ)நேகஶரீரத⁴ர்தா ।
ஸ்வதா³ஸப⁴ர்தா ப³ஹுதா⁴ விஹர்தா
கர்தாப்யகர்தா ஸ்வவஶோ(அ)ரிஹர்தா ॥ 7 ॥

ஸ சாநஸூயாதநயோ(அ)ப⁴வத்³யோ
விஷ்ணு꞉ ஸ்வயம் பா⁴விகரக்ஷணாய ।
கு³ணா யதீ³யா ம ஹி பு³த்³தி⁴மத்³பி⁴-
-ர்க³ண்யந்த ஆகல்பமபீஹ தா⁴த்ரா ॥ 8 ॥

ந யத்கடாக்ஷாம்ருதவ்ருஷ்டிதோ(அ)த்ர
திஷ்ட²ந்தி தாபா꞉ ஸகலா꞉ பரத்ர ।
ய꞉ ஸத்³க³திம் ஸம்ப்ரத³தா³தி பூ⁴மா
ஸ மே(அ)ந்தரே திஷ்ட²து தி³வ்யதா⁴மா ॥ 9 ॥

ஸ த்வம் ப்ரஸீதா³த்ரிஸுதார்திஹாரிந்
தி³க³ம்ப³ர ஸ்வீயமநோவிஹாரிந் ।
து³ஷ்டா லிபிர்யா லிகி²தாத்ர தா⁴த்ரா
கார்யா த்வயா ஸா(அ)திஶுபா⁴ விதா⁴த்ரா ॥ 10 ॥

ஸர்வமங்க³ளஸம்யுக்த ஸர்வைஶ்வர்யஸமந்வித ।
ப்ரஸந்நே த்வயி ஸர்வேஶே கிம் கேஷாம் து³ர்லப⁴ம் குஹ ॥ 11 ॥

ஹார்தா³ந்த⁴திமிரம் ஹந்தும் ஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநப்ரகாஶக ।
த்வத³ங்க்⁴ரிநக²மாணிக்யத்³யுதிரேவாலமீஶ ந꞉ ॥ 12 ॥

ஸ்வக்ருபார்த்³ரகடாக்ஷேண வீக்ஷஸே சேத்ஸக்ருத்³தி⁴ மாம் ।
ப⁴விஷ்யாமி க்ருதார்தோ²(அ)த்ர பாத்ரம் சாபி ஸ்தி²தேஸ்தவ ॥ 13 ॥

க்வ ச மந்தோ³ வராகோ(அ)ஹம் க்வ ப⁴வாந்ப⁴க³வாந்ப்ரபு⁴꞉ ।
அதா²பி ப⁴வதா³வேஶ பா⁴க்³யவாநஸ்மி தே த்³ருஶா ॥ 14 ॥

விஹிதாநி மயா நாநா பாதகாநி ச யத்³யபி ।
அதா²பி தே ப்ரஸாதே³ந பவித்ரோ(அ)ஹம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 15 ॥

ஸ்வலீலயா த்வம் ஹி ஜநாந்புநாஸி
தந்மே ஸ்வலீலாஶ்ரவணம் ப்ரயச்ச² ।
தஸ்யா꞉ ஶ்ருதே꞉ ஸாந்த்³ரவிளோசநோ(அ)ஹம்
புநாமி சாத்மாநமதீவ தே³வ ॥ 16 ॥

புரதஸ்தே ஸ்பு²டம் வச்மி தோ³ஷராஶிரஹம் கில ।
தோ³ஷா மமாமிதா꞉ பாம்ஸுவ்ருஷ்டிபி³ந்து³ஸமா விபோ⁴꞉ ॥ 17 ॥

பாபீயஸாமஹம் முக்²யஸ்த்வம் து காருணிகாக்³ரணீ꞉ ।
த³யநீயோ ந ஹி க்வாபி மத³ந்ய இதி பா⁴தி மே ॥ 18 ॥

ஈத்³ருஶம் மாம் விளோக்யாபி க்ருபாலோ தே மநோ யதி³ ।
ந த்³ரவேத்தர்ஹி கிம் வாச்யமத்³ருஷ்டம் மே தவாக்³ரத꞉ ॥ 19 ॥

த்வமேவ ஸ்ருஷ்டவாந் ஸர்வாந் த³த்தாத்ரேய த³யாநிதே⁴ ।
வயம் தீ³நதரா꞉ புத்ராஸ்தவாகல்பா꞉ ஸ்வரக்ஷணே ॥ 20 ॥

ஜயது ஜயது த³த்தோ தே³வஸங்கா⁴பி⁴பூஜ்யோ
ஜயது ஜயது ப⁴த்³ரோ ப⁴த்³ரதோ³ பா⁴வுகேஜ்ய꞉ ।
ஜயது ஜயது நித்யோ நிர்மலஜ்ஞாநவேத்³யோ
ஜயது ஜயது ஸத்ய꞉ ஸத்யஸந்தோ⁴(அ)நவத்³ய꞉ ॥ 21 ॥

யத்³யஹம் தவ புத்ர꞉ ஸ்யாம் பிதா மாதா த்வமேவ மே ।
த³யாஸ்தந்யாம்ருதேநாஶு மாதஸ்த்வமபி⁴ஷிஞ்ச மாம் ॥ 22 ॥

ஈஶாபி⁴ந்நநிமித்தோபாதா³நத்வாத்ஸ்ரஷ்டுரஸ்ய தே ।
ஜக³த்³யோநே ஸுதோ நாஹம் த³த்த மாம் பரிபாஹ்யத꞉ ॥ 23 ॥

தவ வத்ஸஸ்ய மே வாக்யம் ஸூக்தம் வா(அ)ஸூக்தமப்யஹோ ।
க்ஷந்தவ்யம் மே(அ)பராத⁴ஶ்ச த்வத்தோ(அ)ந்யா ந க³திர்ஹி மே ॥ 24 ॥

அநந்யக³திகஸ்யாஸ்ய பா³லஸ்ய மம தே பித꞉ ।
ந ஸர்வதோ²சிதோபேக்ஷா தோ³ஷாணாம் க³ணநாபி ச ॥ 25 ॥

அஜ்ஞாநித்வாத³கல்பத்வாத்³தோ³ஷா மம பதே³ பதே³ ।
ப⁴வந்தி கிம் கரோமீஶ கருணாவருணாலய ॥ 26 ॥

அதா²பி மே(அ)பராதை⁴ஶ்சேதா³யாஸ்யந்தர்விஷாத³தாம் ।
பதா³ஹதார்ப⁴கேணாபி மாதா ருஷ்யதி கிம் பு⁴வி ॥ 27 ॥

ரங்கமங்கக³தம் தீ³நம் தாட³யந்தம் பதே³ந ச ।
மாதா த்யஜதி கிம் பா³லம் ப்ரத்யுதாஶ்வாஸயத்யஹோ ॥ 28 ॥

தாத்³ருஶம் மாமகல்பம் சேந்நாஶ்வாஸயஸி போ⁴ ப்ரபோ⁴ ।
அஹஹா ப³த தீ³நஸ்ய த்வாம் விநா மம கா க³தி꞉ ॥ 29 ॥

ஶிஶுர்நாயம் ஶட²꞉ ஸ்வார்தீ²த்யபி நாயாது தே(அ)ந்தரம் ।
லோகே ஹி க்ஷுதி⁴தா பா³லா꞉ ஸ்மரந்தி நிஜமாதரம் ॥ 30 ॥

ஜீவநம் பி⁴ந்நயோ꞉ பித்ரோர்லோக ஏகதராச்சி²ஶோ꞉ ।
த்வம் தூப⁴யம் த³த்த மம மா(அ)ஸ்து நிர்த³யதா மயி ॥ 31 ॥

ஸ்தவநேந ந ஶக்தோ(அ)ஸ்மி த்வாம் ப்ரஸாத³யிதும் ப்ரபோ⁴ ।
ப்³ரஹ்மாத்³யாஶ்சகிதாஸ்தத்ர மந்தோ³(அ)ஹம் ஶக்நுயாம் கத²ம் ॥ 32 ॥

த³த்த த்வத்³பா³லவாக்யாநி ஸூக்தாஸூக்தாநி யாநி ச ।
தாநி ஸ்வீகுரு ஸர்வஜ்ஞ த³யாளோ ப⁴க்தபா⁴வந ॥ 33 ॥

யே த்வாம் ஶரணமாபந்நா꞉ க்ருதார்தா² அப⁴வந்ஹி தே ।
ஏதத்³விசார்ய மநஸா த³த்த த்வாம் ஶரணம் க³த꞉ ॥ 34 ॥

த்வந்நிஷ்டா²ஸ்த்வத்பரா ப⁴க்தாஸ்தவ தே ஸுக²பா⁴கி³ந꞉ ।
இதி ஶாஸ்த்ராநுரோதே⁴ந த³த்த த்வாம் ஶரணம் க³த꞉ ॥ 35 ॥

ஸ்வப⁴க்தாநநுக்³ருஹ்ணாதி ப⁴க³வாந் ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
இதி ஸஞ்சித்ய ஸஞ்சித்ய கத²ஞ்சித்³தா⁴ரயாம்யஸூந் ॥ 36 ॥

த்வத்³ப⁴க்தஸ்த்வத³தீ⁴நோ(அ)ஹமஸ்மி துப்⁴யம் ஸமர்பிதம் ।
தநும் மநோ த⁴நம் சாபி க்ருபாம் குரு மமோபரி ॥ 37 ॥

த்வயி ப⁴க்திம் நைவ ஜாநே ந ஜாநே(அ)ர்சநபத்³த⁴திம் ।
க்ருதம் ந தா³நத⁴ர்மாதி³ ப்ரஸாத³ம் குரு கேவலம் ॥ 38 ॥

ப்³ரஹ்மசர்யாதி³ நாசீர்ணம் நாதீ⁴தா விதி⁴த꞉ ஶ்ருதி꞉ ।
கா³ர்ஹஸ்த்²யம் விதி⁴நா த³த்த ந க்ருதம் தத்ப்ரஸீத³ மே ॥ 39 ॥

ந ஸாது⁴ஸங்க³மோ மே(அ)ஸ்தி ந க்ருதம் வ்ருத்³த⁴ஸேவநம் ।
ந ஶாஸ்த்ரஶாஸநம் த³த்த கேவலம் த்வம் த³யாம் குரு ॥ 40 ॥

ஜ்ஞாதே(அ)பி த⁴ர்மே ந ஹி மே ப்ரவ்ருத்தி꞉
ஜ்ஞாதே(அ)ப்யத⁴ர்மே ந ததோ நிவ்ருத்தி꞉ ।
ஶ்ரீத³த்தநாதே²ந ஹ்ருதி³ ஸ்தி²தேந
த்வயா நியுக்தோ(அ)ஸ்மி ததா² கரோமி ॥ 41 ॥

க்ருதி꞉ ஸேவா க³திர்யாத்ரா ஸ்ம்ருதிஶ்சிந்தா ஸ்துதிர்வச꞉ ।
ப⁴வந்து த³த்த மே நித்யம் த்வதீ³யா ஏவ ஸர்வதா² ॥ 42 ॥

ப்ரதிஜ்ஞா தே ந ப⁴க்தா மே நஶ்யந்தீதி ஸுநிஶ்சிதம் ।
ஶ்ரீத³த்த சித்த ஆநீய ஜீவநம் தா⁴ரயாம்யஹம் ॥ 43 ॥

த³த்தோ(அ)ஹம் தே மயேதீஶ ஆத்மதா³நேந யோ(அ)ப⁴வத் ।
அநஸூயாத்ரிபுத்ர꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 44 ॥

கார்தவீர்யார்ஜுநாயாதா³த்³யோக³ர்தி⁴முப⁴யீம் ப்ரபு⁴꞉ ।
அவ்யாஹதக³திம் சாஸௌ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 45 ॥

ஆந்வீக்ஷிகீமலர்காய விகல்பத்யாக³பூர்வகம் ।
யோ த³தா³சார்யவர்ய꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 46 ॥

சதுர்விம்ஶதிகு³ர்வாப்தம் ஹேயோபாதே³யலக்ஷணம் ।
ஜ்ஞாநம் யோ யத³வே(அ)தா³த்ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 47 ॥

மதா³ளஸாக³ர்ப⁴ரத்நாலர்காய ப்ராஹிணோச்ச ய꞉ ।
யோக³பூர்வாத்மவிஜ்ஞாநம் ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 48 ॥

ஆயுராஜாய ஸத்புத்ரம் ஸேவாத⁴ர்மபராய ய꞉ ।
ப்ரத³தௌ³ ஸத்³க³திம் சைஷ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 49 ॥

லோகோபக்ருதயே விஷ்ணுத³த்தவிப்ராய யோ(அ)ர்பயத் ।
வித்³யாஸ்தச்ச்²ராத்³த⁴பு⁴க்³ய꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 50 ॥

ப⁴ர்த்ரா ஸஹாநுக³மநவிதி⁴ம் ய꞉ ப்ராஹ ஸர்வவித் ।
ராமமாத்ரே ரேணுகாயை ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 51 ॥

ஸமூலமாஹ்நிகம் கர்ம ஸோமகீர்திந்ருபாய ய꞉ ।
மோக்ஷோபயோகி³ ஸகலம் ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 52 ॥

நாமதா⁴ரக ப⁴க்தாய நிர்விண்ணாய வ்யத³ர்ஶயத் ।
துஷ்ட꞉ ஸ்துத்யா ஸ்வரூபம் ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 53 ॥

ய꞉ கலிப்³ரஹ்மஸம்வாத³மிஷேணாஹ யுக³ஸ்தி²தீ꞉ ।
கு³ருஸேவாம் ச ஸித்³தா⁴(ஆ)ஸ்யாச்ச்²ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 54 ॥

தூ³ர்வாஸ꞉ஶாபமாஶ்ருத்ய யோ(அ)ம்ப³ரீஷார்த²மவ்யய꞉ ।
நாநாவதாரதா⁴ரீ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 55 ॥

அநஸூயாஸதீது³க்³தா⁴ஸ்வாதா³யேவ த்ரிரூபத꞉ ।
அவாதரத³ஜோ யோ(அ)பி ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 56 ॥

பீடா²புரே ய꞉ ஸுமதிப்³ராஹ்மணீப⁴க்திதோ(அ)ப⁴வத் ।
ஶ்ரீபாத³ஸ்தத்ஸுதஸ்த்ராதா ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 57 ॥

ப்ரகாஶயாமாஸ ஸித்³த⁴முகா²த் ஸ்தா²பநமாதி³த꞉ ।
மஹாப³லேஶ்வரஸ்யைஷ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 58 ॥

சண்டா³ல்யபி யதோ முக்தா கோ³கர்ணே தத்ர யோ(அ)வஸத் ।
லிங்க³தீர்த²மயே த்ர்யப்³த³ம் ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 59 ॥

க்ருஷ்ணாத்³வீபே குருபுரே குபுத்ரம் ஜநநீயுதம் ।
யோ ஹி ம்ருத்யோரபாச்ச்²ரீபாச்ச்²ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 60 ॥

ரஜகாயாபி தா³ஸ்யந்யோ ராஜ்யம் குருபுரே ப்ரபு⁴꞉ ।
திரோ(அ)பூ⁴த³ஜ்ஞத்³ருஷ்ட்யா ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 61 ॥

விஶ்வாஸகா⁴திநஶ்சோராந் ஸ்வப⁴க்தக்⁴நாந்நிஹத்ய ய꞉ ।
ஜீவயாமாஸ ப⁴க்தம் ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 62 ॥

கரஞ்ஜநக³ரே(அ)ம்பா³யா꞉ ப்ரதோ³ஷவ்ரதஸித்³த⁴யே ।
யோ(அ)பூ⁴த்ஸுதோ ந்ருஹர்யாக்²ய꞉ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 63 ॥

மூகோ பூ⁴த்வா வ்ரதாத் பஶ்சாத்³வத³ந்வேதா³ந் ஸ்வமாதரம் ।
ப்ரவ்ரஜந் போ³த⁴யாமாஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 64 ॥

காஶீவாஸீ ஸ ஸம்ந்யாஸீ நிராஶீஷ்ட்வப்ரதோ³ வ்ருஷம் ।
வைதி³கம் விஶதீ³குர்வந் ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 65 ॥

பூ⁴மிம் ப்ரத³க்ஷிணீக்ருத்ய ஸஶிஷ்யோ வீக்ஷ்ய மாதரம் ।
ஜஹார த்³விஜஶூலார்திம் ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 66 ॥

ஶிஷ்யத்வேநோரரீக்ருத்ய ஸாயந்தே³வம் ரரக்ஷ ய꞉ ।
பீ⁴தம் ச க்ரூரயவநாச்ச்²ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 67 ॥

ப்ரேரயத்தீர்த²யாத்ராயை தீர்த²ரூபோ(அ)பி ய꞉ ஸ்வகாந் ।
ஸம்யக்³த⁴ர்மமுபாதி³ஶ்ய ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 68 ॥

ஸஶிஷ்ய꞉ பர்யலீக்ஷேத்ரே வைத்³யநாத²ஸமீபத꞉ ।
ஸ்தி²த்வோத்³த³தா⁴ர மூட⁴ம் ய꞉ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 69 ॥

வித்³வத்ஸுதமவித்³யம் ய ஆக³தம் லோகநிந்தி³தம் ।
சி²ந்நஜிஹ்வம் பு³த⁴ம் சக்ரே ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 70 ॥

ந்ருஸிம்ஹவாடிகஸ்தோ² ய꞉ ப்ரத³தௌ³ ஶாகபு⁴ங்நிதி⁴ம் ।
த³ரித்³ரப்³ராஹ்மணாயாஸௌ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 71 ॥

ப⁴க்தாய த்ரிஸ்த²லீயாத்ராம் த³ர்ஶயாமாஸ ய꞉ க்ஷணாத் ।
சகார வரத³ம் க்ஷேத்ரம் ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 72 ॥

ப்ரேதார்திம் வாரயித்வா யோ ப்³ராஹ்மண்யை ப⁴க்திபா⁴வித꞉ ।
த³தௌ³ புத்ரௌ ஸ க³தித³꞉ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 73 ॥

தத்த்வம் யோ ம்ருதபுத்ராயை போ³த⁴யித்வாப்யஜீவயத் ।
ம்ருதம் கல்பத்³ருமஸ்த²꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 74 ॥

தோ³ஹயாமாஸ பி⁴க்ஷார்த²ம் யோ வந்த்⁴யாம் மஹிஷீம் ப்ரபு⁴꞉ ।
தா³ரித்³ர்யதா³வதா³வ꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 75 ॥

ராஜப்ரார்தி²த ஏத்யாஸ்தா²ந்மடே² யோ கா³ணகா³புரே ।
ப்³ரஹ்மரக்ஷ꞉ ஸமுத்³த⁴ர்தா ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 76 ॥

விஶ்வரூபம் நிந்த³காய ஶிபி³காஸ்த²꞉ ஸ்வலங்க்ருத꞉ ।
க³ர்வஹாத³ர்ஶயத்³ய꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 77 ॥

த்ரிவிக்ரமேண சாநீதௌ க³ர்விதௌ ப்³ராஹ்மணத்³விஷௌ ।
போ³த⁴யாமாஸ தௌ ய꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 78 ॥

உக்த்வா சதுர்வேத³ஶாகா²தத³ங்கா³தி³கமீஶ்வர꞉ ।
விப்ரக³ர்வஹரோ ய꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 79 ॥

ஸப்தஜந்மவித³ம் ஸப்தரேகோ²ல்லங்க⁴நதோ த³தௌ³ ।
யோ ஹீநாய ஶ்ருதிஸ்பூ²ர்தி꞉ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 80 ॥

த்ரிவிக்ரமாயாஹ கர்மக³திம் த³த்தவிதா³ புந꞉ ।
வியுக்தம் பதிதம் சக்ரே ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 81 ॥

ரக்ஷஸே வாமதே³வேந ப⁴ஸ்மமாஹாத்ம்யமுத்³க³திம் ।
உக்தாம் த்ரிவிக்ரமாயாஹ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 82 ॥

கோ³பீநாத²ஸுதோ ருக்³ணோ ம்ருதஸ்தத் ஸ்த்ரீ ஶுஶோச தாம் ।
போ³த⁴யாமாஸ யோ யோகீ³ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 83 ॥

கு³ர்வக³ஸ்த்யர்ஷிஸம்வாத³ரூபம் ஸ்த்ரீத⁴ர்மமாஹ ய꞉ ।
ரூபாந்தரேண ஸ ப்ராஜ்ஞ꞉ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 84 ॥

வித⁴வாத⁴ர்மமாதி³ஶ்யாநுக³மம் சாக்ஷப⁴ஸ்மத³꞉ ।
அஜீவயந்ம்ருதம் விப்ரம் ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 85 ॥

வேஶ்யாஸத்யை து ருத்³ராக்ஷமாஹாத்ம்யயுதமீட் க்ருதம் ।
ப்ரஸாத³ம் ப்ராஹ ய꞉ ஸத்யை ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 86 ॥

ஶதருத்³ரீயமாஹாத்ம்யம் ம்ருதராட் ஸுதஜீவநம் ।
ஸத்யை ஶஶம்ஸ ஸ கு³ரு꞉ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 87 ॥

கசாக்²யாநம் ஸ்த்ரியோ மந்த்ராநர்ஹதார்த²ஸுபா⁴க்³யத³ம் ।
ஸோமவ்ரதம் ச ய꞉ ப்ராஹ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 88 ॥

ப்³ராஹ்மண்யா து³꞉ஸ்வபா⁴வம் யோ நிவார்யாஹ்நிகமுத்தமம் ।
ஶஶம்ஸ ப்³ராஹ்மணாயாஸௌ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 89 ॥

கா³ர்ஹஸ்த²த⁴ர்மம் விப்ராய ப்ரத்யவாயஜிஹாஸயா ।
க்ரமமுக்த்யை ய ஊசே ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 90 ॥

த்ரிபும்பர்யாப்தபாகேந போ⁴ஜயாமாஸ யோ ந்ருணாம் ।
ஸித்³த⁴ஶ்சது꞉ஸஹஸ்ராணி ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 91 ॥

அஶ்வத்த²ஸேவாமாதி³ஶ்ய புத்ரௌ யோதா³த்ப²லப்ரத³꞉ ।
சித்ரக்ருத்³வ்ருத்³த⁴வந்த்⁴யாயை ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 92 ॥

காரயித்வா ஶுஷ்ககாஷ்ட²ஸேவாம் தத்³வ்ருக்ஷதாம் நயந் ।
விப்ரகுஷ்ட²ம் ஜஹாராஸௌ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 93 ॥

ப⁴ஜந்தம் கஷ்டதோ(அ)ப்யாஹ ஸாயந்தே³வம் பரீக்ஷ்ய ய꞉ ।
கு³ருஸேவாவிதா⁴நம் ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 94 ॥

ஶிவதோஷகரீம் காஶீயாத்ராம் ப⁴க்தாய யோ(அ)வத³த் ।
ஸவிதி⁴ம் விஹிதாம் த்வஷ்ட்ரா ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 95 ॥

கௌண்டி³ண்யத⁴ர்மவிஹிதமநந்தவ்ரதமாஹ ய꞉ ।
காரயாமாஸ தத்³யோ(அ)பி ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 96 ॥

ஶ்ரீஶைலம் தந்துகாயாஸௌ யோக³க³த்யா வ்யத³ர்ஶயத் ।
ஶிவராத்ரிவ்ரதாஹே ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 97 ॥

ஜ்ஞாபயித்வாப்யமர்த்யத்வம் ஸ்வஸ்ய த்³ருஷ்ட்யா சகார ய꞉ ।
விகுஷ்ட²ம் நந்தி³ஶர்மாணம் ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 98 ॥

நரகேஸரிணே ஸ்வப்நே ஸ்வம் கல்லேஶ்வரளிங்க³க³ம் ।
த³ர்ஶயித்வாநுஜக்³ராஹ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 99 ॥

அஷ்டமூர்தித⁴ரோ(அ)ப்யஷ்டக்³ராமகோ³ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
தீ³பாவல்யுத்ஸவே(அ)பூ⁴த் ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 100 ॥

அபக்வம் சே²த³யித்வாபி க்ஷேத்ரே ஶதகு³ணம் தத꞉ ।
தா⁴ந்யம் ஶூத்³ராய யோ(அ)தா³த் ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 101 ॥

கா³ணகா³புரகே க்ஷேத்ரே யோ(அ)ஷ்டதீர்தா²ந்யத³ர்ஶயத் ।
ப⁴க்தேப்⁴யோ பீ⁴மரத்²யாம் ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 102 ॥

பூர்வத³த்தவராயாதா³த்³ராஜ்யம் ஸ்போ²டகருக்³க⁴ர꞉ ।
ம்லேச்சா²ய த்³ருஷ்டிம் சேஷ்டம் ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 103 ॥

ஶ்ரீஶைலயாத்ராமிஷேண வரத³꞉ புஷ்பபீட²க³꞉ ।
கலௌ திரோ(அ)ப⁴வத்³ய꞉ ஸ ஶ்ரீத³த்த꞉ ஶரணம் மம ॥ 104 ॥

நித்³ரா மாத்ருபுரே(அ)ஸ்ய ஸஹ்யஶிக²ரே பீட²ம் மிமங்க்ஷாபுரே
காஶ்யாக்²யே கரஹாடகே(அ)ர்க்⁴யமவரே பி⁴க்ஷாஸ்ய கோலாபுரே ।
பாஞ்சாலே பு⁴ஜிரஸ்ய விட்²ட²லபுரே பத்ரம் விசித்ரம் புரே
கா³ந்த⁴ர்வே யுஜிராசம꞉ குருபுரே தூ³ரே ஸ்ம்ருதோ நாந்தரே ॥ 105 ॥

அமலகமலவக்த்ர꞉ பத்³மபத்ராப⁴நேத்ர꞉
பரவிரதிகளத்ர꞉ ஸர்வதா² ய꞉ ஸ்வதந்த்ர꞉ ।
ஸ ச பரமபவித்ர꞉ ஸத்கமண்ட³ல்வமத்ர꞉
பரமருசிரகா³த்ரோ யோ(அ)நஸூயாத்ரிபுத்ர꞉ ॥ 106 ॥

நமஸ்தே ஸமஸ்தேஷ்டதா³த்ரே விதா⁴த்ரே
நமஸ்தே ஸமஸ்தேடி³தாகௌ⁴க⁴ஹர்த்ரே ।
நமஸ்தே ஸமஸ்தேங்கி³தஜ்ஞாய ப⁴ர்த்ரே
நமஸ்தே ஸமஸ்தேஷ்டகர்த்ரே(அ)கஹர்த்ரே ॥ 107 ॥

நமோ நமஸ்தே(அ)ஸ்து புராந்தகாய
நமோ நமஸ்தே(அ)ஸ்த்வஸுராந்தகாய ।
நமோ நமஸ்தே(அ)ஸ்து க²லாந்தகாய
த³த்தாய ப⁴க்தார்திவிநாஶகாய ॥ 108 ॥

ஶ்ரீத³த்ததே³வேஶ்வர மே ப்ரஸீத³
ஶ்ரீத³த்தஸர்வேஶ்வர மே ப்ரஸீத³ ।
ப்ரஸீத³ யோகே³ஶ்வர தே³ஹி யோக³ம்
த்வதீ³யப⁴க்தே꞉ குரு மா வியோக³ம் ॥ 109 ॥

ஶ்ரீத³த்தோ ஜயதீஹ த³த்தமநிஶம் த்⁴யாயாமி த³த்தேந மே
ஹ்ருச்சு²த்³தி⁴ர்விஹிதா ததோ(அ)ஸ்து ஸததம் த³த்தாய துப்⁴யம் நம꞉ ।
த³த்தாந்நாஸ்தி பராயணம் ஶ்ருதிமதம் த³த்தஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம்
ஶ்ரீத³த்தே பரப⁴க்திரஸ்து மம போ⁴ த³த்த ப்ரஸீதே³ஶ்வர ॥ 110 ॥

இதி ஶ்ரீபரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்ய ஶ்ரீவாஸுதே³வாநந்த³ஸரஸ்வதீ விரசிதம் ஶ்ரீ த³த்த பா⁴வஸுதா⁴ரஸ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed