Sri Datta Nakshatra Malika – ஶ்ரீ த³த்த நக்ஷத்ரமாலிகா ஸ்தோத்ரம்


கோ³தா³வர்யா மஹாநத்³யா உத்தரே ஸிம்ஹபர்வதே ।
ஸுபுண்யே மாஹுரபுரே ஸர்வதீர்த²ஸமந்விதே ॥ 1 ॥

ஜஜ்ஞே(அ)த்ரேரநஸூயாயாம் ப்ரதோ³ஷே பு³த⁴வாஸரே ।
மார்க³ஶீர்ஷ்யாம் மஹாயோகீ³ த³த்தாத்ரேயோ தி³க³ம்ப³ர꞉ ॥ 2 ॥

மாலாம் குண்டீ³ம் ச ட³மரும் ஶூலம் ஶங்க²ம் ஸுத³ர்ஶநம் ।
த³தா⁴ந꞉ ஷட்³பு⁴ஜைஸ்த்ர்யாத்மா யோக³மார்க³ப்ரவர்தக꞉ ॥ 3 ॥

ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிதஸர்வாங்கோ³ ஜடாஜூடவிராஜித꞉ ।
ருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷிததநு꞉ ஶாம்ப⁴வீமுத்³ரயா யுத꞉ ॥ 4 ॥

ப⁴க்தாநுக்³ரஹக்ருந்நித்யம் பாபதாபார்திப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
பா³லோந்மத்தபிஶாசாப⁴꞉ ஸ்மர்த்ருகா³மீ த³யாநிதி⁴꞉ ॥ 5 ॥

யஸ்யாஸ்தி மாஹுரே நித்³ரா நிவாஸ꞉ ஸிம்ஹபர்வதே ।
ப்ராத꞉ ஸ்நாநம் ச க³ங்கா³யாம் த்⁴யாநம் க³ந்த⁴ர்வபத்தநே ॥ 6 ॥

குருக்ஷேத்ரே சாசமநம் தூ⁴தபாபேஶ்வரே ததா² ।
விபூ⁴திதா⁴ரணம் ப்ராத꞉ஸந்த்⁴யா ச கரஹாடகே ॥ 7 ॥

கோலாபுரே(அ)ஸ்ய பி⁴க்ஷா ச பாஞ்சாலே(அ)பி ச போ⁴ஜநம் ।
தி³நகோ³ விட்²ட²லபுரே துங்கா³பாநம் தி³நே தி³நே ॥ 8 ॥ [திலகோ]

புராணஶ்ரவணம் யஸ்ய நரநாராயணாஶ்ரமே ।
விஶ்ராமோ ஸரதே³ ஸாயம்ஸந்த்⁴யா பஶ்சிமஸாக³ரே ॥ 9 ॥ [ரைவதே]

கார்தவீர்யார்ஜுநாயாதா³த்³யோக³ர்தி⁴முப⁴யீம் ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ்வாத்மதத்த்வம் ச யத³வே ப³ஹுகு³ர்வாப்தமுத்தமம் ॥ 10 ॥

ஆந்வீக்ஷிகீமலர்காய ப்ரஹ்லாதா³ய தகீ³யதே । [ச தீ⁴மதே]
ஆயூராஜாய ச வரான் ஸாத்⁴யேப்⁴யோ மோக்ஷஸாத⁴நம் ॥ 11 ॥

மந்த்ராம்ஶ்ச விஷ்ணுத³த்தாய ஸோமகாந்தாய கர்ம ச ।
ஸ ஏவாவிரபூ⁴த்³பூ⁴ய꞉ பூர்வார்ணவஸமீபத꞉ ॥ 12 ॥

பா⁴த்³ரே மாஸி ஸிதே பக்ஷே சதுர்த்²யாம் ராஜவிப்ரத꞉ ।
ஸுமத்யாம் ப்ராக்ஸிந்து⁴தீரே ரம்யே பீடா²புரே வரே ॥ 13 ॥

ய ஆசாரவ்யவஹ்ருதிப்ராயஶ்சித்தோபதே³ஶக்ருத் ।
நிஜாக்³ரஜாவந்த⁴பங்கூ³ விளோக்ய ப்ரவ்ரஜன் ஸுதீ⁴꞉ ॥ 14 ॥

மாதாபித்ரோர்முதே³ த்³ருஷ்டிம் க³திம் தாப்⁴யாமுபாநயத் ।
மஹீம் ப்ரத³க்ஷிணீக்ருத்ய கோ³கர்ணே த்ர்யப்³த³மாவஸன் ॥ 15 ॥

தத꞉ க்ருஷ்ணாதடம் ப்ராப்ய மர்துகாமாம் ஸபுத்ரகாம் ।
நிவர்த்ய ப்³ராஹ்மணீம் மந்த³ம் ப்ரதோ³ஷம் வ்ரதமாதி³ஶத் ॥ 16 ॥

தத்புத்ரம் விபு³த⁴ம் க்ருத்வா தஸ்யா ஜந்மாந்தரே ப்ரபு⁴꞉ ।
புத்ரோ பூ⁴த்வா நரஹரிநாமகோ தே³ஶ உத்தரே ॥ 17 ॥

காஞ்சநே நக³ரே(அ)ப்யம்பா³மாநயத்³விபதோ³ விபு⁴꞉ ।
மாஸி பௌஷே ஸிதே பக்ஷே த்³விதீயாயாம் ஶநேர்தி³நே ॥ 18 ॥

ஜாதமாத்ரோ(அ)பி சோங்காரம் பபாடா²தா²பி மூகவத் ।
ஸப்தாப்³தா³ன் லீலயா ஸ்தி²த்வா நாநாகௌதுகக்ருத் ப்ரபு⁴꞉ ॥ 19 ॥

உபநீதோ(அ)பட²த்³வேதா³ன் ஸப்தமே வத்ஸரே ஸ்வயம் ।
ஆஶ்வாஸ்ய ஜநநீம் புத்ரத்³வயதா³நேந போ³த⁴த꞉ ॥ 20 ॥

காஶீம் க³த்வா(அ)ஷ்டாங்க³யோகா³ப்⁴யாஸீ க்ருஷ்ணஸரஸ்வதீம் ।
க்ருத்வா கு³ரும் யதிர்பூ⁴த்வா வேதா³ர்தா²ன் ஸம்ப்ரகாஶ்ய ச ॥ 21 ॥

லுப்தஸந்ந்யாஸித⁴ர்மம் ச தேநே துர்யாஶ்ரமம் பு⁴வி ।
மேரும் ப்ரத³க்ஷிணீக்ருத்ய ஶிஷ்யான் க்ருத்வா(அ)பி பூ⁴ரிஶ꞉ ॥ 22 ॥

பித்ருப்⁴யாம் த³ர்ஶநம் த³த்வா த்³விஜம் ஶூலருஜார்தி³தம் ।
க்ருத்வா(அ)நாமயமாஶ்வாஸ்ய ஸாயன் தே³வம் மஹாமதிம் ॥ 23 ॥

அப்³த³ம் ஸ்தி²த்வா வைத்³யநாத²க்ஷேத்ரே க்ருஷ்ணாதடே தத꞉ ।
பி⁴ல்லவாட்யாம் சதுர்மாஸான் விபு⁴ர்க³த்வா ததோ(அ)க்³ரத꞉ ॥ 24 ॥

ந்ருஸிம்ஹவாடிகாக்ஷேத்ரே த்³வாத³ஶாப்³தா³ன் வஸன் ஸுதீ⁴꞉ ।
தத்ர ஸ்தி²த்வா(அ)பி க³ந்த⁴ர்வபுரமேத்யாவஸன் மடே² ॥ 25 ॥

ஜீவயித்வா ம்ருதான் து³க்³த்⁴வா வந்த்⁴யாம் ச மஹிஷீம் ஹரி꞉ ।
விஶ்வரூபம் த³ர்ஶயித்வா யதயே விஶ்வநாடக꞉ ॥ 26 ॥

ப³ஹ்வீரமாநுஷீர்லீலா꞉ க்ருத்வா கு³ப்தோ(அ)பி தத்ர ச ।
ய ஆஸ்தே ப⁴க³வான் த³த்த꞉ ஸோ(அ)ஸ்மான் ரக்ஷது ஸர்வதா³ ॥ 27 ॥

யா ஸப்தவிம்ஶதிஶ்லோகை꞉ க்ருதா நக்ஷத்ரமாலிகா ।
தத்³ப⁴க்தேப்⁴யோ(அ)ர்பிதா ப⁴க்தாபி⁴ந்நஶ்ரீத³த்ததுஷ்டயே ॥ 28 ॥

த்³வாத³ஶ்யாமாஶ்விநே க்ருஷ்ணே ஶ்ரீபாத³ஸ்யோத்ஸவோ மஹான் ।
மாகே⁴ க்ருஷ்ணே ப்ரதிபதி³ நரஸிம்ஹப்ரபோ⁴ஸ்ததா² ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீவாஸுதே³வாநந்த³ஸரஸ்வதீவிரசிதா நக்ஷத்ரமாலிகா ஸம்பூர்ணா ।


மேலும் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed