Sri Dattatreya Sahasranamavali – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸஹஸ்ரநாமாவளீ


ஓம் த³த்தாத்ரேயாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் யோகே³ஶாய நம꞉ ।
ஓம் அமரப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் முநயே நம꞉ ।
ஓம் தி³க³ம்ப³ராய நம꞉ ।
ஓம் பா³லாய நம꞉ ।
ஓம் மாயாமுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் மதா³பஹாய நம꞉ ।
ஓம் அவதூ⁴தாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கராய நம꞉ ।
ஓம் அமரவல்லபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாதே³வாய நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³தே³வாய நம꞉ ।
ஓம் புராணப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வாய நம꞉ । 20

ஓம் ஸத்த்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வஸாக³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வஸாத்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் அமராதி⁴பாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தஸம்ப⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தபா⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தகாரணாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபூ⁴தயே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாநாம் பரமாயை க³தயே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தஸங்க³விஹீநாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தஶங்கராய நம꞉ । 40

ஓம் பூ⁴தநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தநிவாஸாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தஸந்தாபநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாத்மாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வநிர்ணயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³பா⁴நவே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ளாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாகிநே நம꞉ । 60

ஓம் கமலாபதயே நம꞉ ।
ஓம் ராமாய நம꞉ ।
ஓம் ராமப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் விராமாய நம꞉ ।
ஓம் ராமகாரணாய நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴த்மநே நம꞉ ।
ஓம் பாவநாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதீதாய நம꞉ ।
ஓம் பரமார்த²ப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரளயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴த்மநே நம꞉ ।
ஓம் பரமாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴நாம் பரமாயை க³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தி⁴ஸித்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாத⁴நாய நம꞉ । 80

ஓம் உத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுலக்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமேதா⁴விநே நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாவதே நம꞉ ।
ஓம் விக³தாந்தராய நம꞉ ।
ஓம் விஜ்வராய நம꞉ ।
ஓம் மஹாபா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுளாநந்த³வர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தபுருஷாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் பரஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் பரமார்த²த்³ருஶே நம꞉ ।
ஓம் பராபரவிநிர்முக்தாய நம꞉ ।
ஓம் யுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வப்ரகாஶவதே நம꞉ ।
ஓம் த³யாவதே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴விநே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வகாரணாய நம꞉ । 100

ஓம் ப⁴வஸந்தாபநாஶாய நம꞉ ।
ஓம் புஷ்பவதே நம꞉ ।
ஓம் பண்டி³தாய நம꞉ ।
ஓம் பு³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யக்ஷவஸ்தவே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யக்³ப்³ரஹ்மஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமாணவிக³தாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யாஹாரநியோஜகாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரணவாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரணவாதீதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரளயாத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம꞉ ।
ஓம் விவிக்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை வபுஷே நம꞉ ।
ஓம் பரமாய நம꞉ ।
ஓம் தநுவிஜ்ஞேயாய நம꞉ ।
ஓம் பரமாத்மநி ஸம்ஸ்தி²தாய நம꞉ । 120

ஓம் ப்ரபோ³த⁴கலநாதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴வப்ரவரோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் சித³ம்ப³ராய நம꞉ ।
ஓம் சித்³விளாஸாய நம꞉ ।
ஓம் சிதா³காஶாய நம꞉ ।
ஓம் சிது³த்தமாய நம꞉ ।
ஓம் சித்தசைதந்யசித்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் தே³வாநாம் பரமாயை க³தயே நம꞉ ।
ஓம் அசேத்யாய நம꞉ ।
ஓம் சேதநாதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் சேதநாசித்தவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் சித்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் சேதநாரூபாய நம꞉ ।
ஓம் லஸத்பங்கஜலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை தா⁴ம்நே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை தபஸே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ஸூத்ராய நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை தந்த்ராய நம꞉ । 140

ஓம் பவித்ராய நம꞉ ।
ஓம் பரமோஹவதே நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரகா³ய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ராய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ராதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் புரஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரஶூந்யாய நம꞉ ।
ஓம் லோகஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரவதே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுநாயகாய நம꞉ ।
ஓம் யோகே³ந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் யோக³பூஜ்யாய நம꞉ ।
ஓம் யோக்³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மவிதா³ம் ஶுசயே நம꞉ ।
ஓம் யோக³மாயாத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தா²ணவே நம꞉ ।
ஓம் அசலாய நம꞉ ।
ஓம் கமலாபதயே நம꞉ ।
ஓம் யோகே³ஶாய நம꞉ । 160

ஓம் யோக³நிர்மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் யோக³ஜ்ஞாநப்ரகாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் யோக³பாலாய நம꞉ ।
ஓம் லோகபாலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரதமநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யதமாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ப்தாய நம꞉ ।
ஓம் முக்தாய நம꞉ ।
ஓம் யுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் க³ஹநாய நம꞉ ।
ஓம் க³க³நாகாராய நம꞉ ।
ஓம் க³ம்பீ⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் க³ணநாயகாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் கோ³பதயே நம꞉ ।
ஓம் கோ³ப்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் கோ³பா⁴கா³ய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வஸம்ஸ்தி²தாய நம꞉ । 180

ஓம் கோ³ஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் கோ³தமாரயே நம꞉ ।
ஓம் கா³ந்தா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் க³க³நாக்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் யோக³யுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க³யுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்காமுக்தஸமாதி⁴மதே நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸகலேஶாநாய நம꞉ ।
ஓம் கார்தவீர்யவரப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸரஜாய நம꞉ ।
ஓம் விரஜஸே நம꞉ ।
ஓம் பும்ஸே நம꞉ ।
ஓம் பாவநாய நம꞉ ।
ஓம் பாபநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் பராவரவிநிர்முக்தாய நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் புராதநாய நம꞉ ।
ஓம் நாநாஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் அநேகாத்மநே நம꞉ । 200

ஓம் ஸ்வயம்ஜ்யோதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶிவாய நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யஜ்யோதிர்மயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவிஜ்ஞாநபா⁴ஸ்கராய நம꞉ ।
ஓம் நித்யஶுத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பராய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரகாஶாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரகடோத்³ப⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமாத³விக³தாய நம꞉ ।
ஓம் பரேஶாய நம꞉ ।
ஓம் பரவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் யோகா³ய நம꞉ ।
ஓம் யோக³பாய நம꞉ ।
ஓம் யோகா³ப்⁴யாஸப்ரகாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் யோக்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் மோக்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் த்ராத்ரே நம꞉ । 220

ஓம் பாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் நிராயுதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நித்யமுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் நித்யயுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யபராக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கராய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வப்⁴ருதாம் க³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீவபுஷே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீநிவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் அமரார்சிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேயஸ்காய நம꞉ ।
ஓம் சரமாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் த்யாகி³நே நம꞉ । 240

ஓம் த்யாகா³ர்த²ஸம்பந்நாய நம꞉ ।
ஓம் த்யாகா³த்மநே நம꞉ ।
ஓம் த்யாக³விக்³ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் த்யாக³ளக்ஷணஸித்³தா⁴த்மநே நம꞉ ।
ஓம் த்யாக³ஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் த்யாக³காரணாய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴கா³ய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க்³யாய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க³ஸாத⁴நகாரணாய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴கி³நே நம꞉ ।
ஓம் போ⁴கா³ர்த²ஸம்பந்நாய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க³ஜ்ஞாநப்ரகாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் கேவலாய நம꞉ ।
ஓம் கேஶவாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।
ஓம் கம்வாஸஸே நம꞉ ।
ஓம் கமலாலயாய நம꞉ ।
ஓம் கமலாஸநபூஜ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ । 260

ஓம் அஜ்ஞாநக²ண்ட³நாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் மஹதா³த³யே நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶோத்தமவந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் மநோபு³த்³தி⁴விஹீநாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் மாநாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் மாநவாதி⁴பாய நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶாய நம꞉ ।
ஓம் விபூ⁴தயே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருதயே நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ம்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் த³யாயை நம꞉ ।
ஓம் து³꞉க²தா³வாநலாய நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபு³த்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பரமேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் காமக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴க்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் த³ம்ப⁴த³ர்பமதா³பஹாய நம꞉ । 280

ஓம் அஜ்ஞாநதிமிராரயே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாரயே நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ரூபக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் ரூபப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் ரூபிணே நம꞉ ।
ஓம் ரூபாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ரூபகாரணாய நம꞉ ।
ஓம் ரூபஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ரூபஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் நாமரூபாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமேயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமேயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமாணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரணவாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமாணரஹிதாய நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யாய நம꞉ ।
ஓம் சேதநாவிக³தாய நம꞉ ।
ஓம் அஜராய நம꞉ । 300

ஓம் அக்ஷராய நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷரமுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் விஜ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்வரநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் விஶிஷ்டாய நம꞉ ।
ஓம் வித்தஶாஸ்த்ரிணே நம꞉ ।
ஓம் த்³ருஷ்டாய நம꞉ ।
ஓம் த்³ருஷ்டாந்தவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணேஶாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணகாயாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் கு³ணபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தகு³ணஸம்பந்நாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாதி⁴பாய நம꞉ ।
ஓம் க³ணேஶாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் க³ணபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் க³ணப³ந்த⁴வே நம꞉ । 320

ஓம் விவேகாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் கு³ணயுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் பராக்ரமிணே நம꞉ ।
ஓம் அதர்க்யாய நம꞉ ।
ஓம் க்ரதவே நம꞉ ।
ஓம் அக்³நயே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப²லாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞப²லதா³ய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் இஜ்யாய நம꞉ ।
ஓம் அமரோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் க²க³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் குணபேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் மாயாக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் லோகக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வயம்பு⁴வே நம꞉ । 340

ஓம் பு⁴வநாந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்பாபாய நம꞉ ।
ஓம் நிபி³டா³ய நம꞉ ।
ஓம் நந்தி³நே நம꞉ ।
ஓம் போ³தி⁴நே நம꞉ ।
ஓம் போ³த⁴ஸமாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் போ³தா⁴த்மநே நம꞉ ।
ஓம் போ³த⁴நாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பே⁴த³வைதண்ட³க²ண்ட³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாபா⁴வ்யாய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வநிர்முக்தாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யக்தாய நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தஸமாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம꞉ ।
ஓம் நிராபா⁴ஸாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாணாய நம꞉ ।
ஓம் ஶரணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுஹ்ருதே நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யேஶாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணக³ம்பீ⁴ராய நம꞉ । 360

ஓம் கு³ணதோ³ஷநிவாரணாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணஸங்க³விஹீநாய நம꞉ ।
ஓம் யோகா³ரேர்த³ர்பநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் பரமாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநந்த³ஸுக²வர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் சிதா³நந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாநந்த³பராயணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமநோஹராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாந்தராய நம꞉ ।
ஓம் பூர்வாத்பூர்வதராய நம꞉ ।
ஓம் க²மயாய நம꞉ ।
ஓம் க²பராய நம꞉ ।
ஓம் கா²த³யே நம꞉ । 380

ஓம் க²ம்ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் க²தநவே நம꞉ ।
ஓம் க²கா³ய நம꞉ ।
ஓம் க²வாஸஸே நம꞉ ।
ஓம் க²விஹீநாய நம꞉ ।
ஓம் க²நித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் க²பராஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யகா³ய நம꞉ ।
ஓம் அமோகா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பரமாமோகா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பரோக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் பரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் கவயே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வசக்ஷுஷே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் த⁴நேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நஞ்ஜயாய நம꞉ । 400

ஓம் மஹாதேஜஸே நம꞉ ।
ஓம் தேஜிஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் தைஜஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுகி²நே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிர்மயாய நம꞉ ।
ஓம் ஜேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிராத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிஷாமபி ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் ஜநகாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநமோஹநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதேந்த்³ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதக்ரோதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஜிதமாநஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதஸங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதப்ராணாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதஸம்ஸாரவாஸநாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாஸநாய நம꞉ ।
ஓம் நிராளம்பா³ய நம꞉ । 420

ஓம் நிர்யோக³க்ஷேமவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் நிரீஹாய நம꞉ ।
ஓம் நிரஹங்காராய நம꞉ ।
ஓம் நிராஶிஷே நிருபாதி⁴காய நம꞉ ।
ஓம் நித்யபோ³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் விவிக்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விஶுத்³தோ⁴த்தமகௌ³ரவாய நம꞉ ।
ஓம் வித்³யார்தி²நே நம꞉ ।
ஓம் பரமார்தி²நே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரத்³தா⁴ர்தி²நே நம꞉ ।
ஓம் ஸாத⁴நாத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யாஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் நிராஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாஹாரபராயணாய நம꞉ ।
ஓம் நித்யஶுத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நிராகாங்க்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் பாராயணபராயணாய நம꞉ ।
ஓம் அணோரணுதராய நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தூ²லாய நம꞉ । 440

ஓம் ஸ்தூ²லதராய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாய நம꞉ ।
ஓம் அநேகரூபாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் நைகரூபாய நம꞉ ।
ஓம் விரூபாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் நைகபோ³த⁴மயாய நம꞉ ।
ஓம் நைகநாமமயாய நம꞉ ।
ஓம் நைகவித்³யாவிவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாந்திகாய நம꞉ ।
ஓம் நாநாபா⁴வவிவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாக்ஷராய நம꞉ ।
ஓம் பீ³ஜாய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணபி³ம்பா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரவீர்யாய நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரபீ³ஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரவீர்யாய நம꞉ । 460

ஓம் ஜக³த்பதயே நம꞉ ।
ஓம் நாநாவீர்யத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶக்ரேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ருதி²வீபதயே நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணாயாமபராயணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணபஞ்சகநிர்முக்தாய நம꞉ ।
ஓம் கோஶபஞ்சகவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் நிஶ்சலாய நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களாய நம꞉ ।
ஓம் அஸங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நம꞉ ।
ஓம் நிராமயாய நம꞉ ।
ஓம் நிராதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் நிராகாராய நம꞉ ।
ஓம் நிர்விகாராய நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்ப்ரதீதாய நம꞉ । 480

ஓம் நிராபா⁴ஸாய நம꞉ ।
ஓம் நிராஸக்தாய நம꞉ ।
ஓம் நிராகுலாய நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்டா²ஸர்வக³தாய நம꞉ ।
ஓம் நிராரம்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நிராஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் நிரந்தராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகோ³ப்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் தா³ந்தாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாமுநயே நம꞉ ।
ஓம் நி꞉ஶப்³தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவாதி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநிநே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த³பூரிதாய நம꞉ । 500

ஓம் ஜ்ஞாநயஜ்ஞவிதா³ம் த³க்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநாக்³நயே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்வலநாய நம꞉ ।
ஓம் பு³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் த³யாவதே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வரோகா³ரயே நம꞉ ।
ஓம் சிகித்ஸாசரமாக³தயே நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரகோடிஸுஶீதளாய நம꞉ ।
ஓம் யந்த்ரக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் பரமாய நம꞉ ।
ஓம் யந்த்ரிணே நம꞉ ।
ஓம் யந்த்ராரூடா⁴பராஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் யந்த்ரவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் யந்த்ரவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் யந்த்ராதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வபூ⁴தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் மஹத்தத்த்வப்ரகாஶநாய நம꞉ । 520

ஓம் தத்த்வஸங்க்²யாநயோக³ஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாங்க்²யஶாஸ்த்ரப்ரவர்தகாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் தே³வாய நம꞉ ।
ஓம் மாத⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸாத⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஸாது⁴வரிஷ்டா²த்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸாவதா⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் அமரோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் நி꞉ஸங்கல்பாய நம꞉ ।
ஓம் நிராதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் து³ர்த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் பதயே நம꞉ ।
ஓம் ஆரோக்³யஸுக²தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரவராய நம꞉ ।
ஓம் வாஸவாய நம꞉ ।
ஓம் பரேஶாய நம꞉ ।
ஓம் பரமோதா³ராய நம꞉ । 540

ஓம் ப்ரத்யக்சைதந்யது³ர்க³மாய நம꞉ ।
ஓம் து³ராத⁴ர்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் து³ராவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் தூ³ரத்வபரிநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் வேத³விதே³ நம꞉ ।
ஓம் வேத³க்ருதே நம꞉ ।
ஓம் வேதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வேதா³த்மநே நம꞉ ।
ஓம் விமலாஶயாய நம꞉ ।
ஓம் விவிக்தஸேவிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரஶ்ரமநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மயோநயே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³யோநயே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வயோநயே நம꞉ ।
ஓம் விதே³ஹவதே நம꞉ ।
ஓம் விஶாலாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஹாடகாங்க³த³பூ⁴ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் அபா³த்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தா³ராத்⁴யாய நம꞉ । 560

ஓம் ஜக³தா³ர்ஜவபாலநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநவதே நம꞉ ।
ஓம் த⁴நவதே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மிணே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மகா³ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தி⁴தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமநோஹராய நம꞉ ।
ஓம் க²லுப்³ரஹ்மக²லுஸ்தா²நாய நம꞉ ।
ஓம் முநீநாம் பரமாயை க³தயே நம꞉ ।
ஓம் உபத்³ரஷ்ட்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஶுசிபூ⁴தாய நம꞉ ।
ஓம் அநாமயாய நம꞉ ।
ஓம் வேத³ஸித்³தா⁴ந்தவேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் மாநஸாஹ்லாத³வர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹாத³ந்யாய நம꞉ । 580

ஓம் கு³ணாத³ந்யாய நம꞉ ।
ஓம் லோகாத³ந்யாய நம꞉ ।
ஓம் விவேகவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் து³ஷ்டஸ்வப்நஹராய நம꞉ ।
ஓம் கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் கு³ருவரோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் கர்மிணே நம꞉ ।
ஓம் கர்மவிநிர்முக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ந்யாஸிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸாத⁴கேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபா⁴வவிஹீநாய நம꞉ ।
ஓம் த்ருஷ்ணாஸங்க³நிவாரகாய நம꞉ ।
ஓம் த்யாகி³நே நம꞉ ।
ஓம் த்யாக³வபுஷே நம꞉ ।
ஓம் த்யாகா³ய நம꞉ ।
ஓம் த்யாக³தா³நவிவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் த்யாக³காரணத்யாகா³த்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²தா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷாய நம꞉ । 600

ஓம் த³க்ஷாதி³வந்த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநவாத³ப்ரவர்தகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³ப்³ரஹ்மப்ரகாஶவதே நம꞉ ।
ஓம் க்³ரஸிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் ஸஹிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் விக³தாந்தராய நம꞉ ।
ஓம் வித்³வத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவந்த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் விஶாலோத்தமவாசே முநயே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மபா⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மர்ஷயே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்மணப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மப்ரகாஶாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரகாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் அத்ரிவம்ஶப்ரபூ⁴தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் தாபஸோத்தமவந்தி³தாய நம꞉ । 620

ஓம் ஆத்மவாஸிநே நம꞉ ।
ஓம் விதே⁴யாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் அத்ரிவம்ஶவிவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரவர்தநாய நம꞉ ।
ஓம் நிவ்ருத்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரளயோத³கஸந்நிபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ர்க³வப்ரியக்ருத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கல்பது³꞉க²த³ளநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரதமநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிதா⁴காராய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகு³ணாத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் பே⁴த³த்ரயஹராய நம꞉ ।
ஓம் தாபத்ரயநிவாரகாய நம꞉ ।
ஓம் தோ³ஷத்ரயவிபே⁴தி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஶயார்ணவக²ண்ட³நாய நம꞉ ।
ஓம் அஸம்ஶயாய நம꞉ । 640

ஓம் அஸம்மூடா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் அவாதி³நே நம꞉ ।
ஓம் ராஜவந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் ராஜயோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வபா⁴வக³ளிதாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யஶ்லோகாய நம꞉ ।
ஓம் பவித்ராங்க்⁴ரயே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யாநயோக³பராயணாய நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யாநஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யாநக³ம்யாய நம꞉ ।
ஓம் விதே⁴யாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் புராதநாய நம꞉ ।
ஓம் அவிஜ்ஞேயாய நம꞉ ।
ஓம் அந்தராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் முக்²யபி³ம்ப³ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜீவஸஞ்ஜீவநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜீவாய நம꞉ ।
ஓம் சித்³விளாஸாய நம꞉ ।
ஓம் சிதா³ஶ்ரயாய நம꞉ । 660

ஓம் மஹேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் அமரமாந்யாய நம꞉ ।
ஓம் யோகே³ந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் யோக³வித்தமாய நம꞉ ।
ஓம் யோக³த⁴ர்மாய நம꞉ ।
ஓம் யோகா³ய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வவிநிஶ்சயாய நம꞉ ।
ஓம் நைகபா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் நைகநாமபராக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் நைகாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் நைகபாதா³ய நம꞉ ।
ஓம் நாத²நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் உத்தமோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷ்ணே நம꞉ ।
ஓம் புருஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபாதே³ நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரரூபத்³ருஶே நம꞉ । 680

ஓம் ஸஹஸ்ராரமயோத்³த⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபாத³புருஷாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபாதூ³ர்த்⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் த்ர்யம்ப³காய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவீர்யாய நம꞉ ।
ஓம் யோக³வீர்யவிஶாரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் விஜயிநே நம꞉ ।
ஓம் விநயிநே நம꞉ ।
ஓம் ஜேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் வீதராகி³ணே நம꞉ ।
ஓம் விராஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ரௌத்³ராய நம꞉ ।
ஓம் மஹாபீ⁴மாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராஜ்ஞமுக்²யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶுசயே நம꞉ ।
ஓம் அந்தர்ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யகா³த்மநே நம꞉ ।
ஓம் நிரந்தராய நம꞉ । 700

ஓம் அரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபா⁴வவிநிர்வ்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் அந்த꞉ஶூந்யாய நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹி꞉ஶூந்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶூந்யாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஶூந்யபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் அந்த꞉பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹி꞉பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் அந்தஸ்த்யாகி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹிஸ்த்யாகி³நே நம꞉ ।
ஓம் த்யாகா³த்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வயோக³வதே நம꞉ ।
ஓம் அந்தர்யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹிர்யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வயோக³பராயணாய நம꞉ ।
ஓம் அந்தர்போ⁴கி³நே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹிர்போ⁴கி³நே நம꞉ । 720

ஓம் ஸர்வபோ⁴க³விது³த்தமாய நம꞉ ।
ஓம் அந்தர்நிஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹிர்நிஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வநிஷ்டா²மயாய நம꞉ ।
ஓம் பா³ஹ்யாந்தரவிமுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் பா³ஹ்யாந்தரவிவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் விஶுத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரக்ருதே꞉ பராய நம꞉ ।
ஓம் அகாலாய நம꞉ ।
ஓம் காலநேமிநே நம꞉ ।
ஓம் காலகாலாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் காலாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் காலகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் காலஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் காலநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் கைவல்யபத³தா³த்ரே நம꞉ । 740

ஓம் கைவல்யஸுக²தா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் கைவல்யகலநாதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் நிர்ப⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹர்ஷவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத³யஸ்தா²ய ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் க³ர்ப⁴வர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸகலாக³மபூஜ்யாய நம꞉ ।
ஓம் நிக³மாய நம꞉ ।
ஓம் நிக³மாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் பராயை ஶக்தயே நம꞉ ।
ஓம் பராயை கீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் பராயை வ்ருத்தயே நம꞉ ।
ஓம் நிதி⁴ஸ்ம்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் பரவித்³யாய நம꞉ ।
ஓம் பராயை க்ஷாந்தயே நம꞉ ।
ஓம் விப⁴க்தயே நம꞉ ।
ஓம் யுக்தஸத்³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரகாஶாத்மநே நம꞉ । 760

ஓம் பரஸம்வேத³நாத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸேவ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வவிதா³ம் ஸ்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸம்வேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் அநகா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷமிணே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநுஸந்தா⁴நஶீலாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநுஸந்தா⁴நகோ³சராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநுஸந்தா⁴நஶூந்யாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநுஸந்தா⁴நகாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வபோ³த⁴த³ர்பணாய நம꞉ ।
ஓம் அப⁴ங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் கந்த³ர்பகுலநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவேத்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்மணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவித்தமாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வபோ³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴வர்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் பாவநாய நம꞉ । 780

ஓம் பாபபாவகாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மஸூத்ரவிதே⁴யாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மஸூத்ரார்த²நிர்ணயாய நம꞉ ।
ஓம் ஆத்யந்திகாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாகல்பாய நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கல்பாவர்தநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஆதி⁴வ்யாதி⁴ஹராய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஶயார்ணவஶோஷகாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வாத்மஜ்ஞாநஸந்தே³ஶாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாநுப⁴வபா⁴விதாய நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மாநுப⁴வஸம்பந்நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநுபா⁴வஸுகா²ஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்³பா⁴நவே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமதோ³த்கர்ஷநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் அநிகேதப்ரஶாந்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஶூந்யாவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³வபுஷே நம꞉ ।
ஓம் சித்³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் சிந்மயாய நம꞉ । 800

ஓம் சக்ரிணே நம꞉ ।
ஓம் மாயாசக்ரப்ரவர்தகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவர்ணவிதா³ரம்பி⁴ணே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாரம்ப⁴பராயணாய நம꞉ ।
ஓம் புராணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரவராய நம꞉ ।
ஓம் தா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸுந்த³ராய நம꞉ ।
ஓம் கநகாங்க³தி³நே நம꞉ ।
ஓம் அநஸூயாத்மஜாய நம꞉ ।
ஓம் த³த்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமதா³ய நம꞉ ।
ஓம் காமஜிதே நம꞉ ।
ஓம் காமபாலாய நம꞉ ।
ஓம் காமிநே நம꞉ ।
ஓம் காமப்ரதா³க³மாய நம꞉ ।
ஓம் காமவதே நம꞉ ।
ஓம் காமபோஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமநிவர்தகாய நம꞉ । 820

ஓம் ஸர்வகர்மப²லோத்பத்தயே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமப²லப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகர்மப²லை꞉ பூஜ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகர்மப²லாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஜடோ³ந்மத்தபிஶாசவதே நம꞉ ।
ஓம் பி⁴க்ஷவே நம꞉ ।
ஓம் பி⁴க்ஷாகராய நம꞉ ।
ஓம் பை⁴க்ஷாஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் நிராஶ்ரமிணே நம꞉ ।
ஓம் அகூலாய நம꞉ ।
ஓம் அநுகூலாய நம꞉ ।
ஓம் விகலாய நம꞉ ।
ஓம் அகலாய நம꞉ ।
ஓம் ஜடிலாய நம꞉ ।
ஓம் வநசாரிணே நம꞉ । 840

ஓம் த³ண்டி³நே நம꞉ ।
ஓம் முண்டி³நே நம꞉ ।
ஓம் க³ண்டி³நே நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹத⁴ர்மவிஹீநாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஏகாகிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸங்க³வர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஆஶ்ரமிணே நம꞉ ।
ஓம் அநாஶ்ரமாரம்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் அநாசாரிணே நம꞉ ।
ஓம் கர்மவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் அஸந்தே³ஹிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தே³ஹிநே நம꞉ ।
ஓம் ந கிஞ்சிந்ந ச கிஞ்சநாய நம꞉ ।
ஓம் ந்ருதே³ஹிநே நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹஶூந்யாய நம꞉ ।
ஓம் நாபா⁴விநே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வநிர்க³தாய நம꞉ ।
ஓம் நாப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வயமேவ நிராகுலாய நம꞉ । 860

ஓம் அநகா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் அகு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் நாத²நாதோ²த்தமாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் த்³விபு⁴ஜாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராக்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநகாய நம꞉ ।
ஓம் பிதாமஹாய நம꞉ ।
ஓம் அநாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ந ச நாநாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் நீதயே நம꞉ ।
ஓம் நீதிமதாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³ருஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாய நம꞉ ।
ஓம் சிந்மாத்ராய நம꞉ ।
ஓம் ந கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க்த்ரே நம꞉ । 880

ஓம் போ⁴க³விவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் துரீயாய நம꞉ ।
ஓம் துரீயாதீதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வச்சா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²நரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வத்⁴யேயவிவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகநிவாஸாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸகலோத்தமவந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹிநே நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹவிப⁴க்தாய நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹபா⁴வப்ரகாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் லயஸ்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் லயவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் லயாபா⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் போ³த⁴வதே நம꞉ । 900

ஓம் லயாதீதாய நம꞉ ।
ஓம் லயஸ்யாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் லயபா⁴வநிவாரணாய நம꞉ ।
ஓம் விமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யங்முக²வதா³சரிணே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபு⁴ஜே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வத்⁴ருஷே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வக்ஷேமகராய நம꞉ ।
ஓம் அவிக்ஷிப்தாய நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமாதி³நே நம꞉ ।
ஓம் பரர்த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் பரமார்த²த்³ருஶே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநுபா⁴வவிஹீநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாநுபா⁴வப்ரகாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் நிரிந்த்³ரியாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்பு³த்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் நிராபா⁴ஸாய நம꞉ ।
ஓம் நிராக்ருதாய நம꞉ । 920

ஓம் நிரஹங்காரரூபாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் நிர்வபுஷே நம꞉ ।
ஓம் ஸகலாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஶோகது³꞉க²ஹராய நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரஸந்நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³ப்³ரஹ்மார்த²ஸங்க்³ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஆக³மாபாயஶூந்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தா²நதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸதாங்க³தயே நம꞉ ।
ஓம் அக்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருதகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் விநிர்வ்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் பே⁴த³த்ரயஹராய நம꞉ ।
ஓம் தே³ஹத்ரயவிநிர்க³தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமமயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமநிவர்தகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தே⁴ஶ்வராய நம꞉ । 940

ஓம் அஜராய நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சபா³ணத³ர்பஹுதாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் சதுரக்ஷரபீ³ஜாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் சித்கீர்திபூ⁴ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் அகா³த⁴பு³த்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷுப்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் யமத³ம்ஷ்ட்ராய நம꞉ ।
ஓம் அதிஸம்ஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் பரமாநந்த³ஸாக³ராய நம꞉ ।
ஓம் லீலாவிஶ்வம்ப⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴நவே நம꞉ ।
ஓம் பை⁴ரவாய நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசர்மாம்ப³ராய நம꞉ ।
ஓம் காலாய நம꞉ ।
ஓம் அசலாய நம꞉ ।
ஓம் சலநாந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³தே³வாய நம꞉ । 960

ஓம் ஜக³த்³யோநயே நம꞉ ।
ஓம் வாஸவாரிவிமர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் விகர்மகர்மகர்மஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்யக³மகாய நம꞉ ।
ஓம் அக³மாய நம꞉ ।
ஓம் அப³த்³த⁴கர்மஶூந்யாய நம꞉ ।
ஓம் காமராக³குலக்ஷயாய நம꞉ ।
ஓம் யோகா³ந்த⁴காரமத²நாய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மஜந்மாதி³வந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தகாமாய நம꞉ ।
ஓம் அக்³ரஜாய நம꞉ ।
ஓம் சக்ரிணே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வநிர்பா⁴வபா⁴வகாய நம꞉ ।
ஓம் பே⁴தா³ந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாதே நம꞉ ।
ஓம் அக்³ர்யாய நம꞉ ।
ஓம் நிகூ³ஹாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³சராந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் காலாக்³நிஶமநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்க²சக்ரபத்³மக³தா³த⁴ராய நம꞉ । 980

ஓம் தீ³ப்தாய நம꞉ ।
ஓம் தீ³நபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வச்ச²ந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் முக்திதா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமத⁴ர்மாம்ப³ராய நம꞉ ।
ஓம் பே⁴த்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ஸ்மதா⁴ரிணே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மகு³ப்தாய நம꞉ ।
ஓம் அந்வயாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் வ்யதிரேகார்த²நிர்ணயாய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாநேககு³ணாபா⁴ஸாபா⁴ஸநிர்பா⁴ஸவர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வாபா⁴வஸ்வபா⁴வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வாபா⁴வவிபா⁴வவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் யோகி³ஹ்ருத³யவிஶ்ராமாய நம꞉ ।
ஓம் அநந்தவித்³யாவிவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் விக்⁴நாந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வாத்மஜ்ஞாநஸாக³ராய நம꞉ । 1000

இதி ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸஹஸ்ரநாமாவளீ ।


மேலும் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed