Sri Bala Vimsathi Stava – ஶ்ரீ பா³லா விம்ஶதி ஸ்தவ꞉


ஐந்த்³ரஸ்யேவ ஶராஸநஸ்ய த³த⁴தீ மத்⁴யேலலாடம் ப்ரபா⁴ம்
ஶௌக்லீம் காந்திமநுஷ்ணகோ³ரிவ ஶிரஸ்யாதந்வதீ ஸர்வத꞉ ।
ஏஷா(அ)ஸௌ த்ரிபுரா ஹ்ருதி³ த்³யுதிரிவோஷ்ணாம்ஶோ꞉ ஸதா³ஹ꞉ ஸ்தி²தா
சி²த்³யாந்ந꞉ ஸஹஸா பதை³ஸ்த்ரிபி⁴ரக⁴ம் ஜ்யோதிர்மயீ வாங்மயீ ॥ 1 ॥

யா மாத்ரா த்ரபுஷீலதாதநுலஸத்தந்துஸ்தி²திஸ்பர்தி⁴நீ
வாக்³பீ³ஜே ப்ரத²மே ஸ்தி²தா தவ ஸதா³ தாம் மந்மஹே தே வயம் ।
ஶக்தி꞉ குண்ட³லிநீதி விஶ்வஜநநவ்யாபாரப³த்³தோ⁴த்³யமாம்
ஜ்ஞாத்வேத்த²ம் ந புந꞉ ஸ்ப்ருஶந்தி ஜநநீக³ர்பே⁴(அ)ர்ப⁴கத்வம் நரா꞉ ॥ 2 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ஸம்ப்⁴ரமகாரி வஸ்து ஸஹஸா ஐ ஐ இதி வ்யாஹ்ருதம்
யேநாகூதவஶாத³பீஹ வரதே³ பி³ந்து³ம் விநாப்யக்ஷரம் ।
தஸ்யாபி த்⁴ருவமேவ தே³வி தரஸா ஜாதே தவாநுக்³ரஹே
வாச꞉ ஸூக்திஸுதா⁴ரஸத்³ரவமுசோ நிர்யாந்தி வக்த்ராம்பு³ஜாத் ॥ 3 ॥

யந்நித்யே தவ காமராஜமபரம் மந்த்ராக்ஷரம் நிஷ்களம்
தத்ஸாரஸ்வதமித்யவைதி விரள꞉ கஶ்சித்³பு³த⁴ஶ்சேத்³பு⁴வி ।
ஆக்²யாநம் ப்ரதிபர்வ ஸத்யதபஸோ யத்கீர்தயந்தோ த்³விஜா꞉
ப்ராரம்பே⁴ ப்ரணவாஸ்பத³ப்ரணயிநீம் நீத்வோச்சரந்தி ஸ்பு²டம் ॥ 4 ॥

யத்ஸத்³யோ வசஸாம் ப்ரவ்ருத்திகரணே த்³ருஷ்டப்ரபா⁴வம் பு³தை⁴꞉
தார்தீயம் தத³ஹம் நமாமி மநஸா த்வத்³பீ³ஜமிந்து³ப்ரப⁴ம் ।
அஸ்த்வௌர்வோ(அ)பி ஸரஸ்வதீமநுக³தோ ஜாட்³யாம்பு³விச்சி²த்தயே
கௌ³꞉ ஶப்³தோ³ கி³ரி வர்ததே ஸுநியதம் யோக³ம் விநா ஸித்³தி⁴த³꞉ ॥ 5 ॥

ஏகைகம் தவ தே³வி பீ³ஜமநக⁴ம் ஸவ்யஞ்ஜநாவ்யஞ்ஜநம்
கூடஸ்த²ம் யதி³ வா ப்ருத²க்க்ரமக³தம் யத்³வா ஸ்தி²தம் வ்யுத்க்ரமாத் ।
யம் யம் காமமபேக்ஷ்ய யேந விதி⁴நா கேநாபி வா சிந்திதம்
ஜப்தம் வா ஸப²லீகரோதி தரஸா தம் தம் ஸமஸ்தம் ந்ருணாம் ॥ 6 ॥

வாமே புஸ்தகதா⁴ரிணீமப⁴யதா³ம் ஸாக்ஷஸ்ரஜம் த³க்ஷிணே
ப⁴க்தேப்⁴யோ வரதா³நபேஶலகராம் கர்பூரகுந்தோ³ஜ்ஜ்வலாம் ।
உஜ்ஜ்ரும்பா⁴ம்பு³ஜபத்ரகாந்திநயநஸ்நிக்³த⁴ப்ரபா⁴(ஆ)லோகிநீம்
யே த்வாமம்ப³ ந ஶீலயந்தி மநஸா தேஷாம் கவித்வம் குத꞉ ॥ 7 ॥

யே த்வாம் பாண்ட³ரபுண்ட³ரீகபடலஸ்பஷ்டாபி⁴ராமப்ரபா⁴ம்
ஸிஞ்சந்தீமம்ருதத்³ரவைரிவ ஶிரோ த்⁴யாயந்தி மூர்த்⁴நி ஸ்தி²தாம் ।
அஶ்ராந்தம் விகசஸ்பு²டாக்ஷரபதா³ நிர்யாதி வக்த்ராம்பு³ஜாத்
தேஷாம் பா⁴ரதி பா⁴ரதீ ஸுரஸரித்கல்லோலலோலோர்மிவத் ॥ 8 ॥

யே ஸிந்தூ³ரபராக³புஞ்ஜபிஹிதாம் த்வத்தேஜஸா த்³யாமிமாம்
உர்வீம் சாபி விளீநயாவகரஸப்ரஸ்தாரமக்³நாமிவ ।
பஶ்யந்தி க்ஷணமப்யநந்யமநஸஸ்தேஷாமநங்க³ஜ்வர-
-க்லாந்தாஸ்த்ரஸ்தகுரங்க³ஶாவகத்³ருஶோ வஶ்யா ப⁴வந்தி ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 9 ॥

சஞ்சத்காஞ்சநகுண்ட³லாங்க³த³த⁴ராமாப³த்³த⁴காஞ்சீஸ்ரஜம்
யே த்வாம் சேதஸி தத்³க³தே க்ஷணமபி த்⁴யாயந்தி க்ருத்வா ஸ்தி²ராம் ।
தேஷாம் வேஶ்மஸு விப்⁴ரமாத³ஹரஹ꞉ ஸ்பா²ரீப⁴வந்த்யஶ்சிரம் ।
மாத்³யத்குஞ்ஜரகர்ணதாலதரளா꞉ ஸ்தை²ர்யம் ப⁴ஜந்தே ஶ்ரிய꞉ ॥ 10 ॥

ஆர்ப⁴ட்யா ஶஶிக²ண்ட³மண்டி³தஜடாஜூடாம் ந்ருமுண்ட³ஸ்ரஜம்
ப³ந்தூ⁴கப்ரஸவாருணாம்ப³ரத⁴ராம் ப்ரேதாஸநாத்⁴யாஸிநீம் ।
த்வாம் த்⁴யாயந்தி சதுர்பு⁴ஜாம் த்ரிநயநாமாபீநதுங்க³ஸ்தநீம்
மத்⁴யே நிம்நவலித்ரயாங்கிததநும் த்வத்³ரூபஸாம்வேத்தயே ॥ 11 ॥

ஜாதோ(அ)ப்யல்பபரிச்ச²தே³ க்ஷிதிபு⁴ஜாம் ஸாமாந்யமாத்ரே குலே
நிஶ்ஶேஷாவநிசக்ரவர்திபத³வீம் லப்³த்⁴வா ப்ரதாபோந்நத꞉ ।
யத்³வித்³யாத⁴ரவ்ருந்த³வந்தி³தபத³꞉ ஶ்ரீவத்ஸராஜோ(அ)ப⁴வ-
-தே³வி த்வச்சரணாம்பு³ஜப்ரணதிஜ꞉ ஸோ(அ)யம் ப்ரஸாதோ³த³ய꞉ ॥ 12 ॥

சண்டி³ த்வச்சரணாம்பு³ஜார்சநக்ருதே பி³ல்வீத³ளோல்லுண்ட²ந –
-த்ருட்யத்கண்டககோடிபி⁴꞉ பரிசயம் யேஷாம் ந ஜக்³மு꞉ கரா꞉ ।
தே த³ண்டா³ங்குஶசக்ரசாபகுலிஶ ஶ்ரீவத்ஸமத்ஸ்யாங்கிதை꞉
ஜாயந்தே ப்ருதி²வீபு⁴ஜ꞉ கத²மிவாம்போ⁴ஜப்ரபை⁴꞉ பாணிபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

விப்ரா꞉ க்ஷோணிபு⁴ஜோ விஶஸ்ததி³தரே க்ஷீராஜ்யமத்⁴வாஸவை꞉ ।
த்வாம் தே³வி த்ரிபுரே பராபரகலாம் ஸந்தர்ப்ய பூஜாவிதௌ⁴ ।
யாம் யாம் ப்ரார்த²யதே மந꞉ ஸ்தி²ரதி⁴யாம் தேஷாம் த ஏவ த்⁴ருவம்
தாம் தாம் ஸித்³தி⁴மவாப்நுவந்தி தரஸா விக்⁴நைரவிக்⁴நீக்ருதா꞉ ॥ 14 ॥

ஶப்³தா³நாம் ஜநநீ த்வமத்ர பு⁴வநே வாக்³வாதி³நீத்யுச்யஸே
த்வத்த꞉ கேஶவவாஸவப்ரப்⁴ருதயோ(அ)ப்யாவிர்ப⁴வந்தி த்⁴ருவம் ।
லீயந்தே க²லு யத்ர கல்பவிரமே ப்³ரஹ்மாத³யஸ்தே(அ)ப்யமீ
ஸா த்வம் காசித³சிந்த்யரூபமஹிமா ஶக்தி꞉ பரா கீ³யஸே ॥ 15 ॥

தே³வாநாம் த்ரிதயம் த்ரயீ ஹுதபு⁴ஜாம் ஶக்தித்ரயம் த்ரிஸ்வரா꞉
த்ரைலோக்யம் த்ரிபதீ³ த்ரிபுஷ்கரமதோ² த்ரிப்³ரஹ்ம வர்ணாஸ்த்ரய꞉ ।
யத்கிஞ்சிஜ்ஜக³தி த்ரிதா⁴ நியமிதம் வஸ்து த்ரிவர்கா³தி³கம்
தத்ஸர்வம் த்ரிபுரேதி நாம ப⁴க³வத்யந்வேதி தே தத்த்வத꞉ ॥ 16 ॥

லக்ஷ்மீம் ராஜகுலே ஜயாம் ரணமுகே² க்ஷேமங்கரீமத்⁴வநி
க்ரவ்யாத³த்³விபஸர்பபா⁴ஜி ஶப³ரீம் காந்தாரது³ர்கே³ கி³ரௌ ।
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசஜம்ப⁴கப⁴யே ஸ்ம்ருத்வா மஹாபை⁴ரவீம்
வ்யாமோஹே த்ரிபுராம் தரந்தி விபத³ஸ்தாராஞ்ச தோயப்லவே ॥ 17 ॥

மாயா குண்ட³லிநீ க்ரியா மது⁴மதீ காளீ கலாமாலிநீ
மாதங்கீ³ விஜயா ஜயா ப⁴க³வதீ தே³வீ ஶிவா ஶாம்ப⁴வீ ।
ஶக்தி꞉ ஶங்கரவல்லபா⁴ த்ரிநயநா வாக்³வாதி³நீ பை⁴ரவீ
ஹ்ரீங்காரீ த்ரிபுரா பராபரமயீ மாதா குமாரீத்யஸி ॥ 18 ॥

ஆஈபல்லவிதை꞉ பரஸ்பரயுதைர்த்³வித்³விக்ரமாத³க்ஷரை꞉
காத்³யை꞉ க்ஷாந்தக³தை꞉ ஸ்வராதி³பி⁴ரத² க்ஷாந்தைஶ்ச தை꞉ ஸஸ்வரை꞉ ।
நாமாநி த்ரிபுரே ப⁴வந்தி க²லு யாந்யத்யந்தகு³ஹ்யாநி தே
தேப்⁴யோ பை⁴ரவபத்நி விம்ஶதிஸஹஸ்ரேப்⁴ய꞉ பரேப்⁴யோ நம꞉ ॥ 19 ॥

போ³த்³த⁴வ்யா நிபுணம் பு³தை⁴꞉ ஸ்துதிரியம் க்ருத்வா மநஸ்தத்³க³தம்
பா⁴ரத்யாஸ்த்ரிபுரேத்யநந்யமநஸோ யத்ராத்³யவ்ருத்தே ஸ்பு²டம் ।
ஏகத்³வித்ரிபத³க்ரமேண கதி²தஸ்தத்பாத³ஸங்க்²யாக்ஷரை꞉
மந்த்ரோத்³தா⁴ரவிதி⁴ர்விஶேஷஸஹித꞉ ஸத்ஸம்ப்ரதா³யாந்வித꞉ ॥ 20 ॥

ஸாவத்³யம் நிரவத்³யமஸ்து யதி³ வா கிம் வாநயா சிந்தயா
நூநம் ஸ்தோத்ரமித³ம் படி²ஷ்யதி ஜநோ யஸ்யாஸ்தி ப⁴க்திஸ்த்வயி ।
ஸஞ்சிந்த்யாபி லகு⁴த்வமாத்மநி த்³ருட⁴ம் ஸஞ்ஜாயமாநம் ஹடா²த்
த்வத்³ப⁴க்த்யா முக²ரீக்ருதேந ரசிதம் யஸ்மாந்மயாபி த்⁴ருவம் ॥ 21 ॥

இதி காளிதா³ஸவிரசித꞉ ஶ்ரீ பா³லா விம்ஶதி ஸ்தவ꞉ ।


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: