Panchastavi 2. Charcha Stava – பஞ்சஸ்தவி – 2. சர்சாஸ்தவ꞉


ஸௌந்த³ர்யவிப்⁴ரமபு⁴வோ பு⁴வநாதி⁴பத்ய-
-ஸங்கல்பகல்பதரவஸ்த்ரிபுரே ஜயந்தி ।
ஏதே கவித்வகுமத³ப்ரகராவபோ³த⁴-
-பூர்ணேந்த³வஸ்த்வயி ஜக³ஜ்ஜநநி ப்ரணாமா꞉ ॥ 1 ॥

தே³வி ஸ்துதிவ்யதிகரே க்ருதபு³த்³த⁴யஸ்தே
வாசஸ்பதி ப்ரப்⁴ருதயோ(அ)பி ஜடீ³ ப⁴வந்தி ।
தஸ்மாந்நிஸர்க³ஜடி³மா கதமோ(அ)ஹமத்ர
ஸ்தோத்ரம் தவ த்ரிபுரதாபநபத்நி கர்தும் ॥ 2 ॥

மாதஸ்ததா²பி ப⁴வதீம் ப⁴வதீவ்ரதாப-
-விச்சி²த்தயே ஸ்துதிமஹார்ணவ கர்ணதா⁴ர꞉ ।
ஸ்தோதும் ப⁴வாநி ஸ ப⁴வச்சரணாரவிந்த³-
-ப⁴க்திக்³ரஹ꞉ கிமபி மாம் முக²ரீ கரோதி ॥ 3 ॥

ஸூதே ஜக³ந்தி ப⁴வதீ ப⁴வதீ பி³ப⁴ர்தி
ஜாக³ர்தி தத்க்ஷயக்ருதே ப⁴வதீ ப⁴வாநி ।
மோஹம் பி⁴நத்தி ப⁴வதீ ப⁴வதீ ருணத்³தி⁴
லீலாயிதம் ஜயதி சித்ரமித³ம் ப⁴வத்யா꞉ ॥ 4 ॥

யஸ்மிந்மநாக³பி நவாம்பு³ஜபத்ரகௌ³ரீம்
கௌ³ரீம் ப்ரஸாத³மது⁴ராம் த்³ருஶமாத³தா⁴ஸி ।
தஸ்மிந்நிரந்தரமநங்க³ஶராவகீர்ண-
-ஸீமந்திநீநயநஸந்ததய꞉ பதந்தி ॥ 5 ॥

ப்ருத்²வீபு⁴ஜோ(அ)ப்யுத³யநப்ரப⁴வஸ்ய தஸ்ய
வித்³யாத⁴ர ப்ரணதி சும்பி³த பாத³பீட²꞉ ।
தச்சக்ரவர்திபத³வீப்ரணய꞉ ஸ ஏஷ꞉
த்வத்பாத³பங்கஜரஜ꞉ கணஜ꞉ ப்ரஸாத³꞉ ॥ 6 ॥

த்வத்பாத³பங்கஜரஜ ப்ரணிபாதபூர்வை꞉
புண்யைரநல்பமதிபி⁴꞉ க்ருதிபி⁴꞉ கவீந்த்³ரை꞉ ।
க்ஷீரக்ஷபாகரது³கூலஹிமாவதா³தா
கைரப்யவாபி பு⁴வநத்ரிதயே(அ)பி கீர்தி꞉ ॥ 7 ॥

கல்பத்³ருமப்ரஸவகல்பிதசித்ரபூஜாம்
உத்³தீ³பித ப்ரியதமாமத³ரக்தகீ³திம் ।
நித்யம் ப⁴வாநி ப⁴வதீமுபவீணயந்தி
வித்³யாத⁴ரா꞉ கநகஶைலகு³ஹாக்³ருஹேஷு ॥ 8 ॥

லக்ஷ்மீவஶீகரணகர்மணி காமிநீநாம்
ஆகர்ஷணவ்யதிகரேஷு ச ஸித்³த⁴மந்த்ர꞉ ।
நீரந்த்⁴ரமோஹதிமிரச்சி²து³ரப்ரதீ³போ
தே³வி த்வத³ங்க்⁴ரிஜநிதோ ஜயதி ப்ரஸாத³꞉ ॥ 9 ॥

தே³வி த்வத³ங்க்⁴ரிநக²ரத்நபு⁴வோ மயூகா²꞉
ப்ரத்யக்³ரமௌக்திகருசோ முத³முத்³வஹந்தி ।
ஸேவாநதிவ்யதிகரே ஸுரஸுந்த³ரீணாம்
ஸீமந்தஸீம்நி குஸுமஸ்தப³காயிதம் யை꞉ ॥ 10 ॥

மூர்த்⁴நி ஸ்பு²ரத்துஹிநதீ³தி⁴திதீ³ப்திதீ³ப்தம்
மத்⁴யே லலாடமமராயுத⁴ரஶ்மிசித்ரம் ।
ஹ்ருச்சக்ரசும்பி³ ஹுதபு⁴க்கணிகாநுகாரி
ஜ்யோதிர்யதே³ததி³த³மம்ப³ தவ ஸ்வரூபம் ॥ 11 ॥

ரூபம் தவ ஸ்பு²ரிதசந்த்³ரமரீசிகௌ³ரம்
ஆலோகதே ஶிரஸி வாக³தி⁴தை³வதம் ய꞉ ।
நி꞉ஸீமஸூக்திரசநாம்ருதநிர்ஜ²ரஸ்ய
தஸ்ய ப்ரஸாத³மது⁴ரா꞉ ப்ரஸரந்தி வாச꞉ ॥ 12 ॥

ஸிந்தூ³ரபாம்ஸுபடலச்சு²ரிதாமிவ த்³யாம்
த்வத்தேஜஸா ஜதுரஸஸ்நபிதாமிவோர்வீம் ।
ய꞉ பஶ்யதி க்ஷணமபி த்ரிபுரே விஹாய
வ்ரீடா³ம் ம்ருடா³நி ஸுத்³ருஶஸ்தமநுத்³ரவந்தி ॥ 13 ॥

மாதர்முஹூர்தமபி ய꞉ ஸ்மரதி ஸ்வரூபம்
லாக்ஷாரஸப்ரஸரதந்துநிப⁴ம் ப⁴வத்யா꞉ ।
த்⁴யாயந்த்யநந்யமநஸஸ்தமநங்க³தப்தா꞉
ப்ரத்³யும்நஸீம்நி ஸுப⁴க³த்வகு³ணம் தருண்ய꞉ ॥ 14 ॥

யோ(அ)யம் சகாஸ்தி க³க³நார்ணவரத்நமிந்து³꞉
யோ(அ)யம் ஸுராஸுரகு³ரு꞉ புருஷ꞉ புராண꞉ ।
யத்³வாமமர்த⁴மித³மந்த⁴கஸூத³நஸ்ய
தே³வி த்வமேவ ததி³தி ப்ரதிபாத³யந்தி ॥ 15 ॥

இச்சா²நுரூபமநுரூபகு³ணப்ரகர்ஷ
ஸங்கர்ஷிணி த்வமபி⁴ம்ருஶ்ய யதா³ பி³ப⁴ர்ஷி ।
ஜாயேத ஸ த்ரிபு⁴வநைக கு³ருஸ்ததா³நீம்
தே³வ꞉ ஶிவோ(அ)பி பு⁴வநத்ரயஸூத்ரதா⁴ர꞉ ॥ 16 ॥

த்⁴யாதாஸி ஹைமவதி யேந ஹிமாம்ஶுரஶ்மி-
-மாலாமலத்³யுதிரகல்மஷமாநஸேந ।
தஸ்யாவிளம்ப³மநவத்³யமநந்தகல்பம்
அல்பைர்தி³நை꞉ ஸ்ருஜஸி ஸுந்த³ரி வாக்³விளாஸம் ॥ 17 ॥

ஆதா⁴ரமாருதநிரோத⁴வஶேந யேஷாம்
ஸிந்தூ³ரரஞ்ஜிதஸரோஜகு³ணாநுகாரி ।
தீ³ப்தம் ஹ்ருதி³ ஸ்பு²ரதி தே³வி வபுஸ்த்வதீ³யம்
த்⁴யாயந்தி தாநிஹ ஸமீஹிதஸித்³தி⁴ஸார்தா²꞉ ॥ 18 ॥

யே சிந்தயந்த்யருணமண்ட³லமத்⁴யவர்தி
ரூபம் தவாம்ப³ நவயாவகபங்கபிங்க³ம் ।
தேஷாம் ஸதை³வ குஸுமாயுத⁴பா³ணபி⁴ந்ந-
-வக்ஷ꞉ஸ்த²லா ம்ருக³த்³ருஶோ வஶகா³ ப⁴வந்தி ॥ 19 ॥

த்வாமைந்த³வீமிவ கலாமநுபா²லதே³ஶம்
உத்³பா⁴ஸிதாம்ப³ரதலாமவலோகயந்த꞉ ।
ஸத்³யோ ப⁴வாநி ஸுதி⁴ய꞉ கவயோ ப⁴வந்தி
த்வம் பா⁴வநாஹிததி⁴யாம் குலகாமதே⁴நு꞉ ॥ 20 ॥

ஶர்வாணி ஸர்வஜநவந்தி³தபாத³பத்³மே
பத்³மச்ச²த³த்³யுதிவிட³ம்பி³தநேத்ரளக்ஷ்மி ।
நிஷ்பாபமூர்திஜநமாநஸராஜஹம்ஸி
ஹம்ஸி த்வமாபத³மநேகவிதா⁴ம் ஜநஸ்ய ॥ 21 ॥

உத்தப்தஹேமருசிரே த்ரிபுரே புநீஹி
சேதஶ்சிரந்தநமகௌ⁴க⁴வநம் லுநீஹி ।
காராக்³ருஹே நிக³ளப³ந்த⁴நயந்த்ரிதஸ்ய
த்வத்ஸம்ஸ்ம்ருதௌ ஜ²டிதி மே நிக³ளாஸ்த்ருடந்தி ॥ 22 ॥

த்வாம் வ்யாபிநீதி ஸுமநா இதி குண்ட³லீதி
த்வாம் காமிநீதி கமலேதி கலாவதீதி ।
த்வாம் மாலிநீதி லலிதேத்யபராஜிதேதி
தே³வி ஸ்துவந்தி விஜயேதி ஜயேத்யுமேதி ॥ 23 ॥

உத்³தா³மகாமபரமார்த²ஸரோஜக²ண்ட³-
சண்ட³த்³யுதித்³யுதிமபாஸிதஷட்³விகாராம் ।
மோஹத்³விபேந்த்³ரகத³நோத்³யதபோ³த⁴ஸிம்ஹ-
-லீலாகு³ஹாம் ப⁴க³வதீம் த்ரிபுராம் நமாமி ॥ 24 ॥

க³ணேஶவடுகஸ்துதா ரதிஸஹாயகாமாந்விதா
ஸ்மராரிவரவிஷ்டரா குஸுமபா³ணபா³ணைர்யுதா ।
அநங்க³குஸுமாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருதா ச ஸித்³தை⁴ஸ்த்ரிபி⁴꞉
கத³ம்ப³வநமத்⁴யகா³ த்ரிபுரஸுந்த³ரீ பாது ந꞉ ॥ 25 ॥

ருத்³ராணி வித்³ருமமயீம் ப்ரதிமாமிவ த்வாம்
யே சிந்தயந்த்யருணகாந்திமநந்யரூபாம் ।
தாநேத்ய பக்ஷ்மலத்³ருஶ꞉ ப்ரஸப⁴ம் ப⁴ஜந்தே
கண்டா²வஸக்தம்ருது³பா³ஹுலதாஸ்தருண்ய꞉ ॥ 26 ॥

த்வத்³ரூபைகநிரூபணப்ரணயிதாப³ந்தோ⁴ த்³ருஶோஸ்த்வத்³கு³ண-
-க்³ராமாகர்ணநராகி³தா ஶ்ரவணயோஸ்த்வத்ஸம்ஸ்ம்ருதிஶ்சேதஸி ।
த்வத்பாதா³ர்சநசாதுரீ கரயுகே³ த்வத்கீர்திதம் வாசி மே
குத்ராபி த்வது³பாஸநவ்யஸநிதா மே தே³வி மா ஶாம்யது ॥ 27 ॥

த்வத்³ரூபமுல்லஸிததா³டி³மபுஷ்பரக்தம்
உத்³பா⁴வயேந்மத³நதை³வதமக்ஷரம் ய꞉ ।
தம் ரூபஹீநமபி மந்மத²நிர்விஶேஷம்
ஆலோகயந்த்யுருநிதம்ப³தடாஸ்தருண்ய꞉ ॥ 28 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரஹரிசந்த்³ரஸஹஸ்ரரஶ்மி-
-ஸ்கந்த³த்³விபாநநஹுதாஶநவந்தி³தாயை ।
வாகீ³ஶ்வரி த்ரிபு⁴வநேஶ்வரி விஶ்வமாத꞉
அந்தர்ப³ஹிஶ்ச க்ருதஸம்ஸ்தி²தயே நமஸ்தே ॥ 29 ॥

கஸ்தோத்ரமேதத³நுவாஸரமீஶ்வராயா꞉
ஶ்ரேயஸ்கரம் பட²தி வா யதி³ வா ஶ்ருணோதி ।
தஸ்யேப்ஸிதம் ப²லதி ராஜபி⁴ரீட்³யதே(அ)ஸௌ
ஜாயேத ஸ ப்ரியதமோ மதி³ரேக்ஷணாநாம் ॥ 30 ॥

இதி ஶ்ரீகாளிதா³ஸ விரசித பஞ்சஸ்தவ்யாம் த்³விதீய꞉ சர்சாஸ்தவ꞉ ।


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed