Sri Brahma Samhita – ஶ்ரீ ப்³ரஹ்ம ஸம்ஹிதா


ஈஶ்வர꞉ பரம꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
அநாதி³ராதி³ர்கோ³விந்த³꞉ ஸர்வகாரணகாரணம் ॥ 1 ॥

ஸஹஸ்ரபத்ரகமலம் கோ³குலாக்²யம் மஹத்பத³ம் ।
தத்கர்ணிகாரம் தத்³தா⁴ம தத³நந்தாஶஸம்ப⁴வம் ॥ 2 ॥

கர்ணிகாரம் மஹத்³யந்த்ரம் ஷட்கோணம் வஜ்ரகீலகம்
ஷட³ங்க³ ஷட்பதீ³ஸ்தா²நம் ப்ரக்ருத்யா புருஷேண ச ।
ப்ரேமாநந்த³மஹாநந்த³ரஸேநாவஸ்தி²தம் ஹி யத்
ஜ்யோதீரூபேண மநுநா காமபீ³ஜேந ஸங்க³தம் ॥ 3 ॥

தத்கிஞ்ஜல்கம் தத³ம்ஶாநாம் தத்பத்ராணி ஶ்ரியாமபி ॥ 4 ॥

சதுரஸ்ரம் தத்பரித꞉ ஶ்வேதத்³வீபாக்²யமத்³பு⁴தம் ।
சதுரஸ்ரம் சதுர்மூர்தேஶ்சதுர்தா⁴ம சதுஷ்க்ருதம் ।
சதுர்பி⁴꞉ புருஷார்தை²ஶ்ச சதுர்பி⁴ர்ஹேதுபி⁴ர்வ்ருதம் ।
ஶூலைர்த³ஶபி⁴ராநத்³த⁴மூர்த்⁴வாதோ⁴ தி³க்³விதி³க்ஷ்வபி ।
அஷ்டபி⁴ர்நிதி⁴பி⁴ர்ஜுஷ்டமஷ்டபி⁴꞉ ஸித்³தி⁴பி⁴ஸ்ததா² ।
மநுரூபைஶ்ச த³ஶபி⁴ர்தி³க்பாலை꞉ பரிதோ வ்ருதம் ।
ஶ்யாமைர்கௌ³ரைஶ்ச ரக்தைஶ்ச ஶுக்லைஶ்ச பார்ஷத³ர்ஷபை⁴꞉ ।
ஶோபி⁴தம் ஶக்திபி⁴ஸ்தாபி⁴ரத்³பு⁴தாபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 5 ॥

ஏவம் ஜ்யோதிர்மயோ தே³வ꞉ ஸதா³நந்த³ம் பராத்பர꞉ ।
ஆத்மாராமஸ்ய தஸ்யாஸ்தி ப்ரக்ருத்யா ந ஸமாக³ம꞉ ॥ 6 ॥

மாயயா(அ)ரமமாணஸ்ய ந வியோக³ஸ்தயா ஸஹ ।
ஆத்மநா ரமயா ரேமே த்யக்தகாலம் ஸிஸ்ருக்ஷயா ॥ 7 ॥

நியதி꞉ ஸா ரமாதே³வீ தத்ப்ரியா தத்³வஶம் ததா³ ।
தல்லிங்க³ம் ப⁴க³வாந் ஶம்பு⁴ர்ஜோதிரூப꞉ ஸநாதந꞉ ।
யா யோநி꞉ ஸாபராஶக்தி꞉ காமோ பீ³ஜம் மஹத்³த⁴ரே꞉ ॥ 8 ॥

லிங்க³யோந்யாத்மிகா ஜாதா இமா மாஹேஶ்வரீ ப்ரஜா꞉ ॥ 9 ॥

ஶக்திமாந் புருஷ꞉ ஸோ(அ)யம் லிங்க³ரூபீ மஹேஶ்வர꞉ ।
தஸ்மிந்நாவிரபூ⁴ல்லிங்கே³ மஹாவிஷ்ணுர்ஜக³த்பதி꞉ ॥ 10 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸஹஸ்ரபா³ஹுர்விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராம்ஶ꞉ ஸஹஸ்ரஸூ꞉ ॥ 11 ॥

நாராயண꞉ ஸ ப⁴க³வாநாபஸ்தஸ்மாத்ஸநாதநாத் ।
ஆவிராஸீத்காரணார்ணோ நிதி⁴꞉ ஸங்கர்ஷணாத்மக꞉ ।
யோக³நித்³ராம் க³தஸ்தஸ்மிந் ஸஹஸ்ராம்ஶ꞉ ஸ்வயம் மஹாந் ॥ 12 ॥

தத்³ரோமபி³ல ஜாலேஷு பீ³ஜம் ஸங்கர்ஷணஸ்ய ச ।
ஹைமாந்யண்டா³நி ஜாதாநி மஹாபூ⁴தாவ்ருதாநி து ॥ 13 ॥

ப்ரத்யண்ட³மேவமேகாம்ஶாதே³காம்ஶாத்³விஶதி ஸ்வயம் ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ விஶ்வாத்மா மஹாவிஷ்ணு꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 14 ॥

வாமாங்கா³த³ஸ்ருஜத்³விஷ்ணும் த³க்ஷிணாங்கா³த்ப்ரஜாபதிம் ।
ஜ்யோதிர்லிங்க³மயம் ஶம்பு⁴ம் கூர்சதே³ஶாத³வாஸ்ருஜத் ॥ 15 ॥

அஹங்காராத்மகம் விஶ்வம் தஸ்மாதே³தத்³வ்யஜாயத ॥ 16 ॥

அத² தைஸ்த்ரிவிதை⁴ர்வேஶைர்லீலாமுத்³வஹத꞉ கில ।
யோக³நித்³ரா ப⁴க³வதீ தஸ்ய ஶ்ரீரிவ ஸங்க³தா ॥ 17 ॥

ஸஸ்ருக்ஷாயாம் ததோ நாபே⁴ஸ்தஸ்ய பத்³மம் விநிர்யயௌ ।
தந்நாலம் ஹேமநலிநம் ப்³ரஹ்மணோ லோகமத்³பு⁴தம் ॥ 18 ॥

தத்த்வாநி பூர்வரூடா⁴நி காரணாநி பரஸ்பரம் ।
ஸமவாயாப்ரயோகா³ச்ச விபி⁴ந்நாநி ப்ருத²க் ப்ருத²க் ।
சிச்ச²க்த்யா ஸஜ்ஜமாநோ(அ)த² ப⁴க³வாநாதி³பூருஷ꞉ ।
யோஜயந்மாயயா தே³வோ யோக³நித்³ராமகல்பயத் ॥ 19 ॥

யோஜயித்வா து தாந்யேவ ப்ரவிவேஶ ஸ்வயம் கு³ஹாம் ।
கு³ஹாம் ப்ரவிஷ்டே தஸ்மிம்ஸ்து ஜீவாத்மா ப்ரதிபு³த்⁴யதே ॥ 20 ॥

ஸ நித்யோ நித்யஸம்ப³ந்த⁴꞉ ப்ரக்ருதிஶ்ச பரைவ ஸா ॥ 21 ॥

ஏவம் ஸர்வாத்மஸம்ப³ந்த⁴ம் நாப்⁴யாம் பத்³மம் ஹரேரபூ⁴த் ।
தத்ர ப்³ரஹ்மாப⁴வத்³பூ⁴யஶ்சதுர்வேதீ³ சதுர்முக²꞉ ॥ 22 ॥

ஸ ஜாதோ ப⁴க³வச்ச²க்த்யா தத்காலம் கில சோதி³த꞉ ।
ஸிஸ்ருக்ஷாயாம் மதிம் சக்ரே பூர்வஸம்ஸ்காரஸம்ஸ்க்ருத꞉ ।
த³த³ர்ஶ கேவலம் த்⁴வாந்தம் நாந்யத்கிமபி ஸர்வத꞉ ॥ 23 ॥

உவாச புரதஸ்தஸ்மை தஸ்ய தி³வ்யா ஸரஸ்வதீ ।
காம꞉ க்ருஷ்ணாய கோ³விந்த³ ஹே கோ³பீஜந இத்யபி ।
வல்லபா⁴ய ப்ரியா வஹ்நேர்மந்த்ரம் தே தா³ஸ்யதி ப்ரியம் ॥ 24 ॥

தபஸ்த்வம் தப ஏதேந தவ ஸித்³தி⁴ர்ப⁴விஷ்யதி ॥ 25 ॥

அத² தேபே ஸ ஸுசிரம் ப்ரீணந் கோ³விந்த³மவ்யயம் ।
ஶ்வேதத்³வீபபதிம் க்ருஷ்ணம் கோ³ளோகஸ்த²ம் பராத்பரம் ।
ப்ரக்ருத்யா கு³ணரூபிண்யா ரூபிண்யா பர்யுபாஸிதம் ।
ஸஹஸ்ரத³ளஸம்பந்நே கோடிகிஞ்ஜல்கப்³ரும்ஹிதே ।
பூ⁴மிஶ்சிந்தாமணிஸ்தத்ர கர்ணிகாரே மஹாஸநே ।
ஸமாஸீநம் சிதா³நந்த³ம் ஜ்யோதிரூபம் ஸநாதநம் ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயம் வேணும் வாத³யந்தம் முகா²ம்பு³ஜே ।
விளாஸிநீக³ணவ்ருதம் ஸ்வை꞉ ஸ்வைரம்ஶைரபி⁴ஷ்டுதம் ॥ 26 ॥

அத² வேணுநிநாத³ஸ்ய த்ரயீமூர்திமயீ க³தி꞉ ।
ஸ்பு²ரந்தீ ப்ரவிவேஶாஶு முகா²ப்³ஜாநி ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ।
கா³யத்ரீம் கா³யதஸ்தஸ்மாத³தி⁴க³த்ய ஸரோஜஜ꞉ ।
ஸம்ஸ்க்ருதஶ்சாதி³கு³ருணா த்³விஜதாமக³மத்தத꞉ ॥ 27 ॥

த்ரய்யா ப்ரபு³த்³தோ⁴(அ)த² விதி⁴ர்விஜ்ஞாததத்த்வஸாக³ர꞉ ।
துஷ்டாவ வேத³ஸாரேண ஸ்தோத்ரேணாநேந கேஶவம் ॥ 28 ॥

சிந்தாமணிப்ரகரஸத்³மஸு கல்பவ்ருக்ஷ
லக்ஷாவ்ருதேஷு ஸுரபீ⁴ரபி⁴பாலயந்தம் ।
லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரஶதஸம்ப்⁴ரமஸேவ்யமாநம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 29 ॥

வேணும் க்வணந்தமரவிந்த³த³ளாயதாக்ஷம்
ப³ர்ஹாவதம்ஸமஸிதாம்பு³த³ஸுந்த³ராங்க³ம் ।
கந்த³ர்பகோடிகமநீயவிஶேஷஶோப⁴ம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 30 ॥

ஆலோலசந்த்³ரகலஸத்³வநமால்யவம்ஶீ-
-ரத்நாங்க³த³ம் ப்ரணயகேலிகலாவிளாஸம் ।
ஶ்யாமம் த்ரிப⁴ங்க³ளலிதம் நியதப்ரகாஶம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 31 ॥

அங்கா³நி யஸ்ய ஸகலேந்த்³ரியவ்ருத்திமந்தி
பஶ்யந்தி பாந்தி கலயந்தி சிரம் ஜக³ந்தி ।
ஆநந்த³சிந்மயஸது³ஜ்ஜ்வலவிக்³ரஹஸ்ய
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 32 ॥

அத்³வைதமச்யுதமநாதி³மநந்தரூபம்
ஆத்³யம் புராணபுருஷம் நவயௌவநம் ச ।
வேதே³ஷு து³ர்லப⁴மது³ர்லப⁴மாத்மப⁴க்தௌ
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 33 ॥

பந்தா²ஸ்து கோடிஶதவத்ஸரஸம்ப்ரக³ம்யோ
வாயோரதா²பி மநஸோ முநிபுங்க³வாநாம் ।
ஸோ(அ)ப்யஸ்தி யத்ப்ரபத³ஸீம்ந்யவிசிந்த்யதத்த்வே
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 34 ॥

ஏகோ(அ)ப்யஸௌ ரசயிதும் ஜக³த³ண்ட³கோடிம்
யச்ச²க்திரஸ்தி ஜக³த³ண்ட³சயா யத³ந்த꞉ ।
அண்டா³ந்தரஸ்த²பரமாணுசயாந்தரஸ்த²ம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 35 ॥

யத்³பா⁴வபா⁴விததி⁴யோ மநுஜாஸ்ததை²வ
ஸம்ப்ராப்ய ரூபமஹிமாஸநயாநபூ⁴ஷா꞉ ।
ஸூக்தைர்யமேவ நிக³மப்ரதி²தை꞉ ஸ்துவந்தி
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 36 ॥

ஆநந்த³சிந்மயரஸப்ரதிபா⁴விதாபி⁴-
-ஸ்தாபி⁴ர்ய ஏவ நிஜரூபதயா கலாபி⁴꞉ ।
கோ³ளோக ஏவ நிவஸத்யகி²லாத்மபூ⁴தோ
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 37 ॥

ப்ரேமாஞ்ஜநச்சு²ரிதப⁴க்திவிளோசநேந
ஸந்த꞉ ஸதை³வ ஹ்ருத³யேஷு விளோகயந்தி ।
யம் ஶ்யாமஸுந்த³ரமசிந்த்யகு³ணஸ்வரூபம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 38 ॥

ராமாதி³மூர்திஷு கலாநியமேந திஷ்ட²ந்
நாநாவதாரமகரோத்³பு⁴வநேஷு கிந்து ।
க்ருஷ்ண꞉ ஸ்வயம் ஸமப⁴வத்பரம꞉ புமாந் யோ
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 39 ॥

யஸ்ய ப்ரபா⁴ ப்ரப⁴வதோ ஜக³த³ண்ட³கோடி-
-கோடிஷ்வஶேஷவஸுதா⁴தி³ விபூ⁴திபி⁴ந்நம் ।
தத்³ப்³ரஹ்ம நிஷ்களமநந்தமஶேஷபூ⁴தம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 40 ॥

மாயா ஹி யஸ்ய ஜக³த³ண்ட³ஶதாநி ஸூதே
த்ரைகு³ண்யதத்³விஷயவேத³விதாயமாநா ।
ஸத்த்வாவளம்பி³பரஸத்த்வம் விஶுத்³த⁴ஸத்த்வம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 41 ॥

ஆநந்த³சிந்மயரஸாத்மதயா மந꞉ஸு
ய꞉ ப்ராணிநாம் ப்ரதிப²லந் ஸ்மரதாமுபேத்ய ।
லீலாயிதேந பு⁴வநாநி ஜயத்யஜஸ்ரம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 42 ॥

கோ³ளோகநாம்நி நிஜதா⁴ம்நி தலே ச தஸ்ய
தே³வி மஹேஶஹரிதா⁴மஸு தேஷு தேஷு ।
தே தே ப்ரபா⁴வநிசயா விஹிதாஶ்ச யேந
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 43 ॥

ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திப்ரளயஸாத⁴நஶக்திரேகா
சா²யேவ யஸ்ய பு⁴வநாநி பி³ப⁴ர்தி து³ர்கா³ ।
இச்சா²நுரூபமபி யஸ்ய ச சேஷ்டதே ஸா
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 44 ॥

க்ஷீரம் யதா² த³தி⁴ விகாரவிஶேஷயோகா³த்
ஸஞ்ஜாயதே ந ஹி தத꞉ ப்ருத²க³ஸ்தி ஹேதோ꞉ ।
ய꞉ ஶம்பு⁴தாமபி ததா² ஸமுபைதி கார்யா-
-த்³கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 45 ॥

தீ³பார்சிரேவ ஹி த³ஶாந்தரமப்⁴யுபேத்ய
தீ³பாயதே விவ்ருதஹேதுஸமாநத⁴ர்மா ।
யஸ்தாத்³ருகே³வ ஹி ச விஷ்ணுதயா விபா⁴தி
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 46 ॥

ய꞉ காரணார்ணவஜலே ப⁴ஜதி ஸ்ம யோக³-
-நித்³ராமநந்தஜக³த³ண்ட³ஸரோமகூப꞉ ।
ஆதா⁴ரஶக்திமவலம்ப்³ய பராம் ஸ்வமூர்திம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 47 ॥

யஸ்யைகநிஶ்வஸிதகாலமதா²வலம்ப்³ய
ஜீவந்தி லோமபி³லஜா ஜக³த³ண்ட³நாதா²꞉ ।
விஷ்ணுர்மஹாந் ஸ இஹ யஸ்ய கலாவிஶேஷோ
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 48 ॥

பா⁴ஸ்வாந் யதா²ஶ்மஶகலேஷு நிஜேஷு தேஜ꞉
ஸ்வீயம் கியத்ப்ரகடயத்யபி தத்³வத³த்ர ।
ப்³ரஹ்மா ய ஏஷ ஜக³த³ண்ட³விதா⁴நகர்தா
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 49 ॥

யத்பாத³பல்லவயுக³ம் விநிதா⁴ய கும்ப⁴-
-த்³வந்த்³வே ப்ரணாமஸமயே ஸ க³ணாதி⁴ராஜ꞉ ।
விக்⁴நாந் விஹந்துமலமஸ்ய ஜக³த்த்ரயஸ்ய
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 50 ॥

அக்³நிர்மஹீ க³க³நமம்பு³ மருத்³தி³ஶஶ்ச
காலஸ்ததா²த்மமநஸீதி ஜக³த்த்ரயாணி ।
யஸ்மாத்³ப⁴வந்தி விப⁴வந்தி விஶந்தி யம் ச
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 51 ॥

யச்சக்ஷுரேஷ ஸவிதா ஸகலக்³ரஹாணாம்
ராஜா ஸமஸ்தஸுரமூர்திரஶேஷதேஜா꞉ ।
யஸ்யாஜ்ஞயா ப்⁴ரமதி ஸம்ப்⁴ருதகாலசக்ரோ
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 52 ॥

த⁴ர்மோ(அ)த² பாபநிசய꞉ ஶ்ருதயஸ்தபாம்ஸி
ப்³ரஹ்மாதி³கீடபதகா³வத⁴யஶ்ச ஜீவா꞉ ।
யத்³த³தமாத்ரவிப⁴வப்ரகடப்ரபா⁴வா
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 53 ॥

யஸ்த்விந்த்³ரகோ³பமத²வேந்த்³ரமஹோ ஸ்வகர்ம-
-ப³ந்தா⁴நுரூபப²லபா⁴ஜநமாதநோதி ।
கர்மாணி நிர்த³ஹதி கிந்து ச ப⁴க்திபா⁴ஜாம்
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 54 ॥

யம் க்ரோத⁴காமஸஹஜப்ரணயாதி³பீ⁴தி-
-வாத்ஸல்யமோஹகு³ருகௌ³ரவஸேவ்யபா⁴வை꞉ ।
ஸஞ்சிந்த்ய தஸ்ய ஸத்³ருஶீம் தநுமாபுரேதே
கோ³விந்த³மாதி³புருஷம் தமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 55 ॥

ஶ்ரிய꞉ காந்தா꞉ காந்த꞉ பரமபுருஷ꞉ கல்பதரவோ
த்³ருமா பூ⁴மிஶ்சிந்தாமணிக³ணமயி தோயமம்ருதம் ।
கதா² கா³நம் நாட்யம் க³மநமபி வம்ஶீ ப்ரியஸகி²
சிதா³நந்த³ம் ஜ்யோதி꞉ பரமபி ததா³ஸ்வாத்³யமபி ச ।
ஸ யத்ர க்ஷீராப்³தி⁴꞉ ஸ்ரவதி ஸுரபீ⁴ப்⁴யஶ்ச ஸுமஹாந்
நிமேஷார்தா⁴க்²யோ வா வ்ரஜதி ந ஹி யத்ராபி ஸமய꞉ ।
ப⁴ஜே ஶ்வேதத்³வீபம் தமஹமிஹ கோ³ளோகமிதி யம்
வித³ந்தஸ்தே ஸந்த꞉ க்ஷிதிவிரளசாரா꞉ கதிபயே ॥ 56 ॥

அதோ²வாச மஹாவிஷ்ணுர்ப⁴க³வந்தம் ப்ரஜாபதிம் ।
ப்³ரஹ்மந் மஹத்த்வவிஜ்ஞாநே ப்ரஜாஸர்கே³ ச சேந்மதி꞉ ।
பஞ்சஶ்லோகீமிமாம் வித்³யாம் வத்ஸ த³த்தாம் நிபோ³த⁴ மே ॥ 57 ॥

ப்ரபு³த்³தே⁴ ஜ்ஞாநப⁴க்திப்⁴யாமாத்மந்யாநந்த³சிந்மயீ ।
உதே³த்யநுத்தமா ப⁴க்திர்ப⁴க³வத்ப்ரேமலக்ஷணா ॥ 58 ॥

ப்ரமாணைஸ்தத் ஸதா³சாரைஸ்தத³ப்⁴யாஸைர்நிரந்தரம் ।
போ³த⁴யநாத்மநாத்மாநம் ப⁴க்திமப்யுத்தமாம் லபே⁴த் ॥ 59 ॥

யஸ்யா꞉ ஶ்ரேயஸ்கரம் நாஸ்தி யயா நிர்வ்ருதிமாப்நுயாத் ।
யா ஸாத⁴யதி மாமேவ ப⁴க்திம் தாமேவ ஸாத⁴யேத் ॥ 60 ॥

த⁴ர்மாநந்யாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ப⁴ஜ விஶ்வஸந் ।
யாத்³ருஶீ யாத்³ருஶீ ஶ்ரத்³தா⁴ ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி தாத்³ருஶீ ।
குர்வந்நிரந்தரம் கர்ம லோகோ(அ)யமநுவர்ததே ।
தேநைவ கர்மணா த்⁴யாயந்மாம் பராம் ப⁴க்திமிச்ச²தி ॥ 61 ॥

அஹம் ஹி விஶ்வஸ்ய சராசரஸ்ய
பீ³ஜம் ப்ரதா⁴நம் ப்ரக்ருதி꞉ புமாம்ஶ்ச ।
மயாஹிதம் தேஜ இத³ம் பி³ப⁴ர்ஷி
விதே⁴ விதே⁴ஹி த்வமதோ² ஜக³ந்தி ॥ 62 ॥

இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்ம ஸம்ஹிதா ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed