Sri Gopala Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ கோ³பால ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே கௌ³ரீ பப்ரச்ச² ஶங்கரம் ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³கி²லநாத²ஸ்த்வம் ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரக꞉ ॥ 1 ॥

த்வமேவ பூஜ்யஸே லோகைர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஸுராதி³பி⁴꞉ ।
நித்யம் பட²ஸி தே³வேஶ கஸ்ய ஸ்தோத்ரம் மஹேஶ்வர ॥ 2 ॥

ஆஶ்சர்யமித³மத்யந்தம் ஜாயதே மம ஶங்கர ।
தத்ப்ராணேஶ மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்ஶயம் சி²ந்தி⁴ மே ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச-
த⁴ந்யாஸி க்ருதபுண்யாஸி பார்வதி ப்ராணவல்லபே⁴ ।
ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யம் ச யத்ப்ருச்ச²ஸி வராநநே ॥ 4 ॥

ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வாந்மஹாதே³வி புநஸ்த்வம் பரிப்ருச்ச²ஸி ।
கோ³பநீயம் கோ³பநீயம் கோ³பநீயம் ப்ரயத்நத꞉ ॥ 5 ॥

த³த்தே ச ஸித்³தி⁴ஹாநி꞉ ஸ்யாத்தஸ்மாத்³யத்நேந கோ³பயேத் ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் புருஷார்த²ப்ரதா³யகம் ॥ 6 ॥

த⁴நரத்நௌக⁴மாணிக்யம் துரங்க³ம் ச க³ஜாதி³கம் ।
த³தா³தி ஸ்மரணாதே³வ மஹாமோக்ஷப்ரதா³யகம் ॥ 7 ॥

தத்தே(அ)ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணுஷ்வாவஹிதா ப்ரியே ।
யோ(அ)ஸௌ நிரஞ்ஜநோ தே³வஶ்சித்ஸ்வரூபீ ஜநார்த³ந꞉ ॥ 8 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ரோத்தாரகாரணாய ந்ருணாம் ஸதா³ ।
ஶ்ரீரங்கா³தி³கரூபேண த்ரைலோக்யம் வ்யாப்ய திஷ்ட²தி ॥ 9 ॥

ததோ லோகா மஹாமூடா⁴ விஷ்ணுப⁴க்திவிவர்ஜிதா꞉ ।
நிஶ்சயம் நாதி⁴க³ச்ச²ந்தி புநர்நாராயணோ ஹரி꞉ ॥ 10 ॥

நிரஞ்ஜநோ நிராகாரோ ப⁴க்தாநாம் ப்ரீதிகாமத³꞉ ।
ப்³ருந்தா³வநவிஹாராய கோ³பாலம் ரூபமுத்³வஹந் ॥ 11 ॥

முரளீவாத³நாதா⁴ரீ ராதா⁴யை ப்ரீதிமாவஹந் ।
அம்ஶாம்ஶேப்⁴ய꞉ ஸமுந்மீல்ய பூர்ணரூபகலாயுத꞉ ॥ 12 ॥

ஶ்ரீக்ருஷ்ணசந்த்³ரோ ப⁴க³வாந் நந்த³கோ³பவரோத்³யத꞉ ।
த⁴ரணீரூபிணீ மாதா யஶோதா³ நந்த³கே³ஹிநீ ॥ 13 ॥

த்³வாப்⁴யாம் ப்ரயாசிதோ நாதோ² தே³வக்யாம் வஸுதே³வத꞉ ।
ப்³ரஹ்மணா(அ)ப்⁴யர்தி²தோ தே³வோ தே³வைரபி ஸுரேஶ்வர꞉ ॥ 14 ॥

ஜாதோ(அ)வந்யாம் ச முதி³தோ முரளீவாசநேச்ச²யா ।
ஶ்ரியா ஸார்த⁴ம் வச꞉ க்ருத்வா ததோ ஜாதோ மஹீதலே ॥ 15 ॥

ஸம்ஸாரஸாரஸர்வஸ்வம் ஶ்யாமளம் மஹது³ஜ்ஜ்வலம் ।
ஏதஜ்ஜ்யோதிரஹம் வந்த்³யம் சிந்தயாமி ஸநாதநம் ॥ 16 ॥

கௌ³ரதேஜோ விநா யஸ்து ஶ்யாமதேஜஸ்ஸமர்சயேத் ।
ஜபேத்³வா த்⁴யாயதே வாபி ஸ ப⁴வேத்பாதகீ ஶிவே ॥ 17 ॥

ஸ ப்³ரஹ்மஹா ஸுராபீ ச ஸ்வர்ணஸ்தேயீ ச பஞ்சம꞉ ।
ஏதைர்தோ³ஷைர்விளிப்யேத தேஜோபே⁴தா³ந்மஹீஶ்வரி ॥ 18 ॥

தஸ்மாஜ்ஜ்யோதிரபூ⁴த்³த்³வேதா⁴ ராதா⁴மாத⁴வரூபகம் ।
தஸ்மாதி³த³ம் மஹாதே³வி கோ³பாலேநைவ பா⁴ஷிதம் ॥ 19 ॥

து³ர்வாஸஸோ முநேர்மோஹே கார்திக்யாம் ராஸமண்ட³லே ।
தத꞉ ப்ருஷ்டவதீ ராதா⁴ ஸந்தே³ஹம் பே⁴த³மாத்மந꞉ ॥ 20 ॥

நிரஞ்ஜநாத்ஸமுத்பந்நம் மாயாதீதம் ஜக³ந்மயம் ।
ஶ்ரீக்ருஷ்ணேந தத꞉ ப்ரோக்தம் ராதா⁴யை நாரதா³ய ச ॥ 21 ॥

ததோ நாரத³தஸ்ஸர்வம் விரளா வைஷ்ணவாஸ்ததா² ।
கலௌ ஜாநந்தி தே³வேஶி கோ³பநீயம் ப்ரயத்நத꞉ ॥ 22 ॥

ஶடா²ய க்ருபணாயாத² டா³ம்பி⁴காய ஸுரேஶ்வரி ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாமவாப்நோதி தஸ்மாத்³யத்நேந கோ³பயேத் ॥ 23 ॥

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீநாரத³ ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீகோ³பாலோ தே³வதா, காமோ பீ³ஜம், மாயா ஶக்தி꞉, சந்த்³ர꞉ கீலகம், ஶ்ரீக்ருஷ்ணசந்த்³ர ப⁴க்திரூபப²லப்ராப்தயே ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஜபே விநியோக³꞉ ।

ஓம் ஐம் க்லீம் பீ³ஜம், ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஶ்ரீ ப்³ருந்தா³வநநிவாஸ꞉ கீலகம், ஶ்ரீராதா⁴ப்ரியம் பரம் ப்³ரஹ்மேதி மந்த்ர꞉, த⁴ர்மாதி³ சதுர்வித⁴ புருஷார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் நாரத³ ருஷயே நம꞉ ஶிரஸி ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த³ஸே நம꞉ முகே² ।
ஶ்ரீகோ³பாலதே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருத³யே ।
க்லீம் கீலகாய நம꞉ நாபௌ⁴ ।
ஹ்ரீம் ஶக்தயே நம꞉ கு³ஹ்யே ।
ஶ்ரீம் கீலகாய நம꞉ பா²லயோ꞉ ।
ஓம் க்லீம் க்ருஷ்ணாய கோ³விந்தா³ய கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ஸ்வாஹா இதி மூலமந்த்ர꞉ ।

கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் க்லாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்லூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்லைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்லௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ல꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் க்லாம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் க்லூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் க்லைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் க்லௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் க்ல꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।

மூலமந்த்ரந்யாஸ꞉ ।
க்லீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
க்ருஷ்ணாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
கோ³விந்தா³ய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
கோ³பீஜந அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
வல்லபா⁴ய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஸ்வாஹா கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
க்லீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
க்ருஷ்ணாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
கோ³விந்தா³ய ஶிகா²யை வஷட் ।
கோ³பீஜந கவசாய ஹும் ।
வல்லபா⁴ய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஸ்வாஹா அஸ்த்ராய ப²ட் ।

த்⁴யாநம் ।

பு²ல்லேந்தீ³வரகாந்திமிந்து³வத³நம் ப³ர்ஹாவதம்ஸப்ரியம்
ஶ்ரீவத்ஸாங்கமுதா³ரகௌஸ்துப⁴த⁴ரம் பீதாம்ப³ரம் ஸுந்த³ரம் ।
கோ³பீநாம் நயநோத்பலார்சிததநும் கோ³கோ³பஸங்கா⁴வ்ருதம்
கோ³விந்த³ம் கலவேணுவாத³நபரம் தி³வ்யாங்க³பூ⁴ஷம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥

கஸ்தூரீதிலகம் லலாடப²லகே வக்ஷஸ்ஸ்த²லே கௌஸ்துப⁴ம்
நாஸாக்³ரே வரமௌக்திகம் கரதலே வேணும் கரே கங்கணம் ।
ஸர்வாங்கே³ ஹரிசந்த³நம் ச கலயந் கண்டே² ச முக்தாவளிம்
கோ³பஸ்த்ரீபரிவேஷ்டிதோ விஜயதே கோ³பாலசூடா³மணி꞉ ॥ 2 ॥

ஓம் க்லீம் தே³வ꞉ காமதே³வ꞉ காமபீ³ஜஶிரோமணி꞉ ।
ஶ்ரீகோ³பாலோ மஹீபாலோ வேத³வேதா³ங்க³பாரக³꞉ ॥ 1 ॥

க்ருஷ்ண꞉ கமலபத்ராக்ஷ꞉ புண்ட³ரீக꞉ ஸநாதந꞉ ।
கோ³பதிர்பூ⁴பதி꞉ ஶாஸ்தா ப்ரஹர்தா விஶ்வதோமுக²꞉ ॥ 2 ॥

ஆதி³கர்தா மஹாகர்தா மஹாகால꞉ ப்ரதாபவாந் ।
ஜக³ஜ்ஜீவோ ஜக³த்³தா⁴தா ஜக³த்³ப⁴ர்தா ஜக³த்³வஸு꞉ ॥ 3 ॥

மத்ஸ்யோ பீ⁴ம꞉ குஹூப⁴ர்தா ஹர்தா வாராஹமூர்திமாந் ।
நாராயணோ ஹ்ருஷீகேஶோ கோ³விந்தோ³ க³ருட³த்⁴வஜ꞉ ॥ 4 ॥

கோ³குலேஶோ மஹாசந்த்³ர꞉ ஶர்வரீப்ரியகாரக꞉ ।
கமலாமுக²லோலாக்ஷ꞉ புண்ட³ரீக꞉ ஶுபா⁴வஹ꞉ ॥ 5 ॥

து³ர்வாஸா꞉ கபிலோ பௌ⁴ம꞉ ஸிந்து⁴ஸாக³ரஸங்க³ம꞉ ।
கோ³விந்தோ³ கோ³பதிர்கோ³த்ர꞉ காளிந்தீ³ப்ரேமபூரக꞉ ॥ 6 ॥

கோ³பஸ்வாமீ கோ³குலேந்த்³ர꞉ கோ³வர்த⁴நவரப்ரத³꞉ ।
நந்தா³தி³கோ³குலத்ராதா தா³தா தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 7 ॥

ஸர்வமங்க³ளதா³தா ச ஸர்வகாமவரப்ரத³꞉ ।
ஆதி³கர்தா மஹீப⁴ர்தா ஸர்வஸாக³ரஸிந்து⁴ஜ꞉ ॥ 8 ॥

க³ஜகா³மீ க³ஜோத்³தா⁴ரீ காமீ காமகலாநிதி⁴꞉ ।
கலங்கரஹிதஶ்சந்த்³ரோ பி³ம்பா³ஸ்யோ பி³ம்ப³ஸத்தம꞉ ॥ 9 ॥

மாலாகார꞉ க்ருபாகார꞉ கோகிலஸ்வரபூ⁴ஷண꞉ ।
ராமோ நீலாம்ப³ரோ தே³ஹீ ஹலீ த்³விவித³மர்த³ந꞉ ॥ 10 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷபுரீபே⁴த்தா மஹாமாரீவிநாஶந꞉ ।
ஶிவ꞉ ஶிவதமோ பே⁴த்தா ப³லாராதிப்ரபூஜக꞉ ॥ 11 ॥

குமாரீவரதா³யீ ச வரேண்யோ மீநகேதந꞉ ।
நரோ நாராயணோ தீ⁴ரோ த⁴ராபதிருதா³ரதீ⁴꞉ ॥ 12 ॥

ஶ்ரீபதி꞉ ஶ்ரீநிதி⁴꞉ ஶ்ரீமாந் மாபதி꞉ ப்ரதிராஜஹா ।
ப்³ருந்தா³பதி꞉ குலம் க்³ராமீ தா⁴ம ப்³ரஹ்மஸநாதந꞉ ॥ 13 ॥

ரேவதீரமணோ ராம꞉ ப்ரியஶ்சஞ்சலலோசந꞉ ।
ராமாயணஶரீரஶ்ச ராமோ ராம꞉ ஶ்ரிய꞉பதி꞉ ॥ 14 ॥

ஶர்வர꞉ ஶர்வரீ ஶர்வ꞉ ஸர்வத்ர ஶுப⁴தா³யக꞉ ।
ராதா⁴ராத⁴யிதாராதீ⁴ ராதா⁴சித்தப்ரமோத³க꞉ ॥ 15 ॥

ராதா⁴ரதிஸுகோ²பேதோ ராதா⁴மோஹநதத்பர꞉ ।
ராதா⁴வஶீகரோ ராதா⁴ஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜஷட்பத³꞉ ॥ 16 ॥

ராதா⁴ளிங்க³நஸம்மோதோ³ ராதா⁴நர்தநகௌதுக꞉ ।
ராதா⁴ஸஞ்ஜாதஸம்ப்ரீதோ ராதா⁴காமப²லப்ரத³꞉ ॥ 17 ॥

ப்³ருந்தா³பதி꞉ கோகநிதி⁴꞉ கோகஶோகவிநாஶந꞉ ।
சந்த்³ராபதிஶ்சந்த்³ரபதிஶ்சண்ட³கோத³ண்ட³ப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 18 ॥

ராமோ தா³ஶரதீ² ராமோ ப்⁴ருகு³வம்ஶஸமுத்³ப⁴வ꞉ ।
ஆத்மாராமோ ஜிதக்ரோதோ⁴ மோஹோ மோஹாந்த⁴ப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 19 ॥

வ்ருஷபா⁴நுப⁴வோ பா⁴வீ காஶ்யபி꞉ கருணாநிதி⁴꞉ ।
கோலாஹலோ ஹலோ ஹாலீ ஹலீ ஹலத⁴ரப்ரிய꞉ ॥ 20 ॥

ராதா⁴முகா²ப்³ஜமார்தாண்டோ³ பா⁴ஸ்கரோ ரவிஜோ விது⁴꞉ ।
விதி⁴ர்விதா⁴தா வருணோ வாருணோ வாருணீப்ரிய꞉ ॥ 21 ॥

ரோஹிணீஹ்ருத³யாநந்தீ³ வஸுதே³வாத்மஜோ ப³லி꞉ ।
நீலாம்ப³ரோ ரௌஹிணேயோ ஜராஸந்த⁴வதோ⁴(அ)மல꞉ ॥ 22 ॥

நாகோ³ ஜவாம்போ⁴ விருதோ³ வீரஹா வரதோ³ ப³லீ ।
கோ³பதோ³ விஜயீ வித்³வாந் ஶிபிவிஷ்ட꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 23 ॥

பரஶுராமவசோக்³ராஹீ வரக்³ராஹீ ஸ்ருகா³ளஹா ।
த³மகோ⁴ஷோபதே³ஷ்டா ச ரத²க்³ராஹீ ஸுத³ர்ஶந꞉ ॥ 24 ॥

வீரபத்நீயஶஸ்த்ராதா ஜராவ்யாதி⁴விகா⁴தக꞉ ।
த்³வாரகாவாஸதத்த்வஜ்ஞோ ஹுதாஶநவரப்ரத³꞉ ॥ 25 ॥

யமுநாவேக³ஸம்ஹாரீ நீலாம்ப³ரத⁴ர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
விபு⁴꞉ ஶராஸநோ த⁴ந்வீ க³ணேஶோ க³ணநாயக꞉ ॥ 26 ॥

லக்ஷ்மணோ லக்ஷணோ லக்ஷ்யோ ரக்ஷோவம்ஶவிநாஶக꞉ ।
வாமநோ வாமநீபூ⁴தோ வமநோ வமநாருஹ꞉ ॥ 27 ॥

யஶோதா³நந்த³ந꞉ கர்தா யமலார்ஜுநமுக்தித³꞉ ।
உலூக²லீ மஹாமாநோ தா³மப³த்³தா⁴ஹ்வயீ ஶமீ ॥ 28 ॥

ப⁴க்தாநுகாரீ ப⁴க³வாந் கேஶவோ(அ)சலதா⁴ரக꞉ ।
கேஶிஹா மது⁴ஹா மோஹீ வ்ருஷாஸுரவிகா⁴தக꞉ ॥ 29 ॥

அகா⁴ஸுரவிகா⁴தீ ச பூதநாமோக்ஷதா³யக꞉ ।
குப்³ஜாவிநோதீ³ ப⁴க³வாந் கம்ஸம்ருத்யுர்மஹாமுகீ² ॥ 30 ॥

அஶ்வமேதோ⁴ வாஜபேயோ கோ³மேதோ⁴ நரமேத⁴வாந் ।
கந்த³ர்பகோடிலாவண்யஶ்சந்த்³ரகோடிஸுஶீதள꞉ ॥ 31 ॥

ரவிகோடிப்ரதீகாஶோ வாயுகோடிமஹாப³ல꞉ ।
ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மாண்ட³கர்தா ச கமலாவாஞ்சி²தப்ரத³꞉ ॥ 32 ॥

கமலீ கமலாக்ஷஶ்ச கமலாமுக²லோலுப꞉ ।
கமலாவ்ரததா⁴ரீ ச கமலாப⁴꞉ புரந்த³ர꞉ ॥ 33 ॥

ஸௌபா⁴க்³யாதி⁴கசித்தஶ்ச மஹாமாயீ மதோ³த்கட꞉ ।
தாடகாரி꞉ ஸுரத்ராதா மாரீசக்ஷோப⁴காரக꞉ ॥ 34 ॥

விஶ்வாமித்ரப்ரியோ தா³ந்தோ ராமோ ராஜீவலோசந꞉ ।
லங்காதி⁴பகுலத்⁴வம்ஸீ விபீ⁴ஷணவரப்ரத³꞉ ॥ 35 ॥

ஸீதாநந்த³கரோ ராமோ வீரோ வாரிதி⁴ப³ந்த⁴ந꞉ ।
க²ரதூ³ஷணஸம்ஹாரீ ஸாகேதபுரவாஸவாந் ॥ 36 ॥

சந்த்³ராவளிபதி꞉ கூல꞉ கேஶிகம்ஸவதோ⁴(அ)மர꞉ ।
மாத⁴வோ மது⁴ஹா மாத்⁴வீ மாத்⁴வீகோ மாத⁴வீ விபு⁴꞉ ॥ 37 ॥

முஞ்ஜாடவீகா³ஹமாநோ தே⁴நுகாரிர்த³ஶாத்மஜ꞉ ।
வம்ஶீவடவிஹாரீ ச கோ³வர்த⁴நவநாஶ்ரய꞉ ॥ 38 ॥

ததா² தாலவநோத்³தே³ஶீ பா⁴ண்டீ³ரவநஶங்கர꞉ ।
த்ருணாவர்தக்ருபாகாரீ வ்ருஷபா⁴நுஸுதாபதி꞉ ॥ 39 ॥

ராதா⁴ப்ராணஸமோ ராதா⁴வத³நாப்³ஜமதூ⁴த்கட꞉ ।
கோ³பீரஞ்ஜநதை³வஜ்ஞ꞉ லீலாகமலபூஜித꞉ ॥ 40 ॥

க்ரீடா³கமலஸந்தோ³ஹோ கோ³பிகாப்ரீதிரஞ்ஜந꞉ ।
ரஞ்ஜகோ ரஞ்ஜநோ ரங்கோ³ ரங்கீ³ ரங்க³மஹீருஹ꞉ ॥ 41 ॥

காம꞉ காமாரிப⁴க்தஶ்ச புராணபுருஷ꞉ கவி꞉ ।
நாரதோ³ தே³வலோ பீ⁴மோ பா³லோ பா³லமுகா²ம்பு³ஜ꞉ ॥ 42 ॥

அம்பு³ஜோ ப்³ரஹ்மஸாக்ஷீ ச யோகீ³ த³த்தவரோ முநி꞉ ।
ருஷப⁴꞉ பர்வதோ க்³ராமோ நதீ³பவநவல்லப⁴꞉ ॥ 43 ॥

பத்³மநாப⁴꞉ ஸுரஜ்யேஷ்டோ² ப்³ரஹ்மா ருத்³ரோ(அ)ஹிபூ⁴ஷித꞉ ।
க³ணாநாம் த்ராணகர்தா ச க³ணேஶோ க்³ரஹிலோ க்³ரஹி꞉ ॥ 44 ॥

க³ணாஶ்ரயோ க³ணாத்⁴யக்ஷோ க்ரோடீ³க்ருதஜக³த்த்ரய꞉ ।
யாத³வேந்த்³ரோ த்³வாரகேந்த்³ரோ மது²ராவள்லபோ⁴ து⁴ரீ ॥ 45 ॥

ப்⁴ரமர꞉ குந்தலீ குந்தீஸுதரக்ஷீ மஹாமநா꞉ ।
யமுநாவரதா³தா ச காஶ்யபஸ்ய வரப்ரத³꞉ ॥ 46 ॥

ஶங்க²சூட³வதோ⁴த்³தா³மோ கோ³பீரக்ஷணதத்பர꞉ ।
பாஞ்சஜந்யகரோ ராமீ த்ரிராமீ வநஜோ ஜய꞉ ॥ 47 ॥

பா²ல்கு³ண꞉ ப²ல்கு³நஸகோ² விராத⁴வத⁴காரக꞉ ।
ருக்மிணீப்ராணநாத²ஶ்ச ஸத்யபா⁴மாப்ரியங்கர꞉ ॥ 48 ॥

கல்பவ்ருக்ஷோ மஹாவ்ருக்ஷோ தா³நவ்ருக்ஷோ மஹாப²ல꞉ ।
அங்குஶோ பூ⁴ஸுரோ பா⁴வோ பா⁴மகோ ப்⁴ராமகோ ஹரி꞉ ॥ 49 ॥

ஸரள꞉ ஶாஶ்வதோ வீரோ யது³வம்ஶஶிவாத்மக꞉ ।
ப்ரத்³யும்நோ ப³லகர்தா ச ப்ரஹர்தா தை³த்யஹா ப்ரபு⁴꞉ ॥ 50 ॥

மஹாத⁴நோ மஹாவீரோ வநமாலாவிபூ⁴ஷண꞉ ।
துலஸீதா³மஶோபா⁴ட்⁴யோ ஜாலந்த⁴ரவிநாஶந꞉ ॥ 51 ॥

ஸூர꞉ ஸூர்யோ ம்ருகண்டு³ஶ்ச பா⁴ஸ்வரோ விஶ்வபூஜித꞉ ।
ரவிஸ்தமோஹா வஹ்நிஶ்ச பா³ட³போ³ ப³ட³பா³நல꞉ ॥ 52 ॥

தை³த்யத³ர்பவிநாஶீ ச க³ருடோ³ க³ருடா³க்³ரஜ꞉ ।
கோ³பீநாதோ² மஹீநாதோ² ப்³ருந்தா³நாதோ²(அ)வரோத⁴க꞉ ॥ 53 ॥

ப்ரபஞ்சீ பஞ்சரூபஶ்ச லதாகு³ள்மஶ்ச கோ³மதி꞉ ।
க³ங்கா³ ச யமுநாரூபோ கோ³தா³ வேத்ரவதீ ததா² ॥ 54 ॥

காவேரீ நர்மதா³ தாபீ க³ண்ட³கீ ஸரயூ ரஜ꞉ ।
ராஜஸஸ்தாமஸஸ்ஸத்த்வீ ஸர்வாங்கீ³ ஸர்வலோசந꞉ ॥ 55 ॥

ஸுதா⁴மயோ(அ)ம்ருதமயோ யோகி³நாம் வல்லப⁴꞉ ஶிவ꞉ ।
பு³த்³தோ⁴ பு³த்³தி⁴மதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணு꞉ ஶசீபதி꞉ ॥ 56 ॥

வம்ஶீ வம்ஶத⁴ரோ லோகோ விளோகோ மோஹநாஶந꞉ ।
ரவராவோ ரவோ ராவோ வலோ வாலோ வலாஹக꞉ ॥ 57 ॥

ஶிவோ ருத்³ரோ ளோ நீலோ லாங்க³ளீ லாங்க³ளாஶ்ரய꞉ ।
பாரத³꞉ பாவநோ ஹம்ஸோ ஹம்ஸாரூடோ⁴ ஜக³த்பதி꞉ ॥ 58 ॥

மோஹிநீமோஹநோ மாயீ மஹாமாயோ மஹாஸுகீ² ।
வ்ருஷோ வ்ருஷாகபி꞉ கால꞉ காளீத³மநகாரக꞉ ॥ 59 ॥

குப்³ஜாபா⁴க்³யப்ரதோ³ வீரோ ரஜகக்ஷயகாரக꞉ ।
கோமளோ வாருணீ ராஜா ஜலஜோ ஜலதா⁴ரக꞉ ॥ 60 ॥

ஹாரக꞉ ஸர்வபாபக்⁴ந꞉ பரமேஷ்டீ² பிதாமஹ꞉ ।
க²ட்³க³தா⁴ரீ க்ருபாகாரீ ராதா⁴ரமணஸுந்த³ர꞉ ॥ 61 ॥

த்³வாத³ஶாரண்யஸம்போ⁴கீ³ ஶேஷநாக³ப²ணாலய꞉ ।
காம꞉ ஶ்யாம꞉ ஸுக²ஶ்ரீத³꞉ ஶ்ரீபதி꞉ ஶ்ரீநிதி⁴꞉ க்ருதி꞉ ॥ 62 ॥

ஹரிர்ஹரோ நரோ நாரோ நரோத்தம இஷுப்ரிய꞉ ।
கோ³பாலசித்தஹர்தா ச கர்தா ஸம்ஸாரதாரக꞉ ॥ 63 ॥

ஆதி³தே³வோ மஹாதே³வோ கௌ³ரீகு³ருரநாஶ்ரய꞉ ।
ஸாது⁴ர்மது⁴ர்விது⁴ர்தா⁴தா த்ராதா(அ)க்ரூரபராயண꞉ ॥ 64 ॥

ரோலம்பீ³ ச ஹயக்³ரீவோ வாநராரிர்வநாஶ்ரய꞉ ।
வநம் வநீ வநாத்⁴யக்ஷோ மஹாவந்த்³யோ மஹாமுநி꞉ ॥ 65 ॥

ஸ்யமந்தகமணிப்ராஜ்ஞ꞉ விஜ்ஞோ விக்⁴நவிகா⁴தக꞉ ।
கோ³வர்த⁴நோ வர்த⁴நீயோ வர்த⁴நீ வர்த⁴நப்ரிய꞉ ॥ 66 ॥

வார்த⁴ந்யோ வர்த⁴நோ வர்தீ⁴ வர்தி⁴ஷ்ணஸ்து ஸுக²ப்ரிய꞉ ।
வர்தி⁴தோ வர்த⁴கோ வ்ருத்³தோ⁴ ப்³ருந்தா³ரகஜநப்ரிய꞉ ॥ 67 ॥

கோ³பாலரமணீப⁴ர்தா ஸாம்ப³குஷ்ட²விநாஶந꞉ ।
ருக்மிணீஹரணப்ரேமா ப்ரேமீ சந்த்³ராவளீபதி꞉ ॥ 68 ॥

ஶ்ரீகர்தா விஶ்வப⁴ர்தா ச நாராயண நரோ ப³லீ ।
க³ணோ க³ணபதிஶ்சைவ த³த்தாத்ரேயோ மஹாமுநி꞉ ॥ 69 ॥

வ்யாஸோ நாராயணோ தி³வ்யோ ப⁴வ்யோ பா⁴வுகதா⁴ரக꞉ ।
ஶ்வ꞉ஶ்ரேயஸம் ஶிவம் ப⁴த்³ரம் பா⁴வுகம் ப⁴வுகம் ஶுப⁴ம் ॥ 70 ॥

ஶுபா⁴த்மக꞉ ஶுப⁴꞉ ஶாஸ்தா ப்ரஶஸ்தோ மேக⁴நாத³ஹா ।
ப்³ரஹ்மண்யதே³வோ தீ³நாநாமுத்³தா⁴ரகரணக்ஷம꞉ ॥ 71 ॥

க்ருஷ்ண꞉ கமலபத்ராக்ஷ꞉ க்ருஷ்ண꞉ கமலலோசந꞉ ।
க்ருஷ்ண꞉ காமீ ஸதா³ க்ருஷ்ண꞉ ஸமஸ்தப்ரியகாரக꞉ ॥ 72 ॥

நந்தோ³ நந்தீ³ மஹாநந்தீ³ மாதீ³ மாத³நக꞉ கிலீ ।
மீலீ ஹிலீ கி³ளீ கோ³ளீ கோ³ளோ கோ³ளாலயோ கு³ளீ ॥ 73 ॥

கு³க்³கு³ளீ மாரகீ ஶாகீ² வட꞉ பிப்பலக꞉ க்ருதீ ।
ம்லேச்ச²ஹா காலஹர்தா ச யஶோதா³ யஶ ஏவ ச ॥ 74 ॥

அச்யுத꞉ கேஶவோ விஷ்ணு꞉ ஹரி꞉ ஸத்யோ ஜநார்த³ந꞉ ।
ஹம்ஸோ நாராயணோ நீலோ லீநோ ப⁴க்திபராயண꞉ ॥ 75 ॥

ஜாநகீவல்லபோ⁴ ராமோ விராமோ விஷநாஶந꞉ ।
ஸிம்ஹபா⁴நுர்மஹாபா⁴நு-ர்வீரபா⁴நுர்மஹோத³தி⁴꞉ ॥ 76 ॥

ஸமுத்³ரோ(அ)ப்³தி⁴ரகூபார꞉ பாராவார꞉ ஸரித்பதி꞉ ।
கோ³குலாநந்த³காரீ ச ப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலக꞉ ॥ 77 ॥

ஸதா³ராம꞉ க்ருபாராமோ மஹாராமோ த⁴நுர்த⁴ர꞉ ।
பர்வத꞉ பர்வதாகாரோ க³யோ கே³யோ த்³விஜப்ரிய꞉ ॥ 78 ॥

கமலாஶ்வதரோ ராமோ ராமாயணப்ரவர்தக꞉ ।
த்³யௌர்தி³வோ தி³வஸோ தி³வ்யோ ப⁴வ்யோ பா⁴கீ³ ப⁴யாபஹ꞉ ॥ 79 ॥

பார்வதீபா⁴க்³யஸஹிதோ ப⁴ர்தா லக்ஷ்மீஸஹாயவாந் । [விளாஸவாந்]
விளாஸீ ஸாஹஸீ ஸர்வீ க³ர்வீ க³ர்விதலோசந꞉ ॥ 80 ॥

ஸுராரிர்லோகத⁴ர்மஜ்ஞோ ஜீவநோ ஜீவநாந்தக꞉ ।
யமோ யமாரிர்யமநோ யமீ யாமவிகா⁴தக꞉ ॥ 81 ॥

வம்ஶுலீ பாம்ஶுலீ பாம்ஸு꞉ பாண்டு³ரர்ஜுநவல்லப⁴꞉ ।
லலிதா சந்த்³ரிகாமாலா மாலீ மாலாம்பு³ஜாஶ்ரய꞉ ॥ 82 ॥

அம்பு³ஜாக்ஷோ மஹாயக்ஷோ த³க்ஷஶ்சிந்தாமணிப்ரபு⁴꞉ ।
மணிர்தி³நமணிஶ்சைவ கேதா³ரோ ப³த³ரீஶ்ரய꞉ ॥ 83 ॥

ப³த³ரீவநஸம்ப்ரீதோ வ்யாஸ꞉ ஸத்யவதீஸுத꞉ ।
அமராரிநிஹந்தா ச ஸுதா⁴ஸிந்து⁴விதூ⁴த³ய꞉ ॥ 84 ॥

சந்த்³ரோ ரவி꞉ ஶிவ꞉ ஶூலீ சக்ரீ சைவ க³தா³த⁴ர꞉ ।
ஶ்ரீகர்தா ஶ்ரீபதி꞉ ஶ்ரீத³꞉ ஶ்ரீதே³வோ தே³வகீஸுத꞉ ॥ 85 ॥

ஶ்ரீபதி꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ பத்³மநாபோ⁴ ஜக³த்பதி꞉ ।
வாஸுதே³வோ(அ)ப்ரமேயாத்மா கேஶவோ க³ருட³த்⁴வஜ꞉ ॥ 86 ॥

நாராயண꞉ பரம் தா⁴ம தே³வதே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
சக்ரபாணி꞉ கலாபூர்ணோ வேத³வேத்³யோ த³யாநிதி⁴꞉ ॥ 87 ॥

ப⁴க³வாந் ஸர்வபூ⁴தேஶோ கோ³பால꞉ ஸர்வபாலக꞉ ।
அநந்தோ நிர்கு³ணோ நித்யோ நிர்விகல்போ நிரஞ்ஜந꞉ ॥ 88 ॥

நிராதா⁴ரோ நிராகாரோ நிராபா⁴ஸோ நிராஶ்ரய꞉ ।
புருஷ꞉ ப்ரணவாதீதோ முகுந்த³꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 89 ॥

க்ஷணாவநி꞉ ஸார்வபௌ⁴மோ வைகுண்டோ² ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
விஷ்ணுர்தா³மோத³ர꞉ க்ருஷ்ணோ மாத⁴வோ மது²ராபதி꞉ ॥ 90 ॥

தே³வகீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தோ யஶோதா³வத்ஸலோ ஹரி꞉ ।
ஶிவ꞉ ஸங்கர்ஷண꞉ ஶம்பு⁴ர்பூ⁴தநாதோ² தி³வஸ்பதி꞉ ॥ 91 ॥

அவ்யய꞉ ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞோ நிர்மலோ நிருபத்³ரவ꞉ ।
நிர்வாணநாயகோ நித்யோ நீலஜீமூதஸந்நிப⁴꞉ ॥ 92 ॥

கலாக்ஷயஶ்ச ஸர்வஜ்ஞ꞉ கமலாரூபதத்பர꞉ ।
ஹ்ருஷீகேஶ꞉ பீதவாஸா வஸுதே³வப்ரியாத்மஜ꞉ ॥ 93 ॥

நந்த³கோ³பகுமாரார்யோ நவநீதாஶநோ விபு⁴꞉ ।
புராண꞉ புருஷஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶங்க²பாணி꞉ ஸுவிக்ரம꞉ ॥ 94 ॥

அநிருத்³த⁴ஶ்சக்ரத⁴ர꞉ ஶார்ங்க³பாணிஶ்சதுர்பு⁴ஜ꞉ ।
க³தா³த⁴ர꞉ ஸுரார்திக்⁴நோ கோ³விந்தோ³ நந்த³காயுத⁴꞉ ॥ 95 ॥

ப்³ருந்தா³வநசர꞉ ஶௌரிர்வேணுவாத்³யவிஶாரத³꞉ ।
த்ருணாவர்தாந்தகோ பீ⁴மஸாஹஸோ ப³ஹுவிக்ரம꞉ ॥ 96 ॥

ஶகடாஸுரஸம்ஹாரீ ப³காஸுரவிநாஶந꞉ ।
தே⁴நுகாஸுரஸம்ஹாரீ பூதநாரிர்ந்ருகேஸரீ ॥ 97 ॥

பிதாமஹோ கு³ருஸ்ஸாக்ஷீ ப்ரத்யகா³த்மா ஸதா³ஶிவ꞉ ।
அப்ரமேய꞉ ப்ரபு⁴꞉ ப்ராஜ்ஞோ(அ)ப்ரதர்க்ய꞉ ஸ்வப்நவர்த⁴ந꞉ ॥ 98 ॥

த⁴ந்யோ மாந்யோ ப⁴வோ பா⁴வோ தீ⁴ர꞉ ஶாந்தோ ஜக³த்³கு³ரு꞉ ।
அந்தர்யாமீஶ்வரோ தி³வ்யோ தை³வஜ்ஞோ தே³வஸம்ஸ்துத꞉ ॥ 99 ॥

க்ஷீராப்³தி⁴ஶயநோ தா⁴தா லக்ஷ்மீவாந் லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ।
தா⁴த்ரீபதிரமேயாத்மா சந்த்³ரஶேக²ரபூஜித꞉ ॥ 100 ॥

லோகஸாக்ஷீ ஜக³ச்சக்ஷு꞉ புண்யசாரித்ரகீர்தந꞉ ।
கோடிமந்மத²ஸௌந்த³ர்யோ ஜக³ந்மோஹநவிக்³ரஹ꞉ ॥ 101 ॥

மந்த³ஸ்மிததநுர்கோ³பகோ³பிகாபரிவேஷ்டித꞉ ।
பு²ல்லாரவிந்த³நயநஶ்சாணூராந்த்⁴ரநிஷூத³ந꞉ ॥ 102 ॥

இந்தீ³வரத³ளஶ்யாமோ ப³ர்ஹிப³ர்ஹாவதம்ஸக꞉ ।
முரளீநிநதா³ஹ்லாதோ³ தி³வ்யமாலாம்ப³ராவ்ருத꞉ ॥ 103 ॥

ஸுகபோலயுக³꞉ ஸுப்⁴ரூயுக³ள꞉ ஸுலலாடகம் ।
கம்பு³க்³ரீவோ விஶாலாக்ஷோ லக்ஷ்மீவாஞ்சு²ப⁴லக்ஷண꞉ ॥ 104 ॥

பீநவக்ஷாஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்மூர்திஸ்த்ரிவிக்ரம꞉ ।
கலங்கரஹித꞉ ஶுத்³தோ⁴ து³ஷ்டஶத்ருநிப³ர்ஹண꞉ ॥ 105 ॥

கிரீடகுண்ட³லத⁴ர꞉ கடகாங்க³த³மண்டி³த꞉ ।
முத்³ரிகாப⁴ரணோபேத꞉ கடிஸூத்ரவிராஜித꞉ ॥ 106 ॥

மஞ்ஜீரரஞ்ஜிதபத³꞉ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ ।
விந்யஸ்தபாத³யுக³ளோ தி³வ்யமங்க³ளவிக்³ரஹ꞉ ॥ 107 ॥

கோ³பிகாநயநாநந்த³꞉ பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நந꞉ ।
ஸமஸ்தஜக³தா³நந்த³꞉ ஸுந்த³ரோ லோகநந்த³ந꞉ ॥ 108 ॥

யமுநாதீரஸஞ்சாரீ ராதா⁴மந்மத²வைப⁴வ꞉ ।
கோ³பநாரீப்ரியோ தா³ந்தோ கோ³பீவஸ்த்ராபஹாரக꞉ ॥ 109 ॥

ஶ்ருங்கா³ரமூர்தி꞉ ஶ்ரீதா⁴மா தாரகோ மூலகாரணம் ।
ஸ்ருஷ்டிஸம்ரக்ஷணோபாய꞉ க்ரூராஸுரவிப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 110 ॥

நரகாஸுரஸம்ஹாரீ முராரிர்வைரிமர்த³ந꞉ ।
ஆதி³தேயப்ரியோ தை³த்யபீ⁴கரோ யது³ஶேக²ர꞉ ॥ 111 ॥

ஜராஸந்த⁴குலத்⁴வம்ஸீ கம்ஸாராதி꞉ ஸுவிக்ரம꞉ ।
புண்யஶ்லோக꞉ கீர்தநீயோ யாத³வேந்த்³ரோ ஜக³ந்நுத꞉ ॥ 112 ॥

ருக்மிணீரமண꞉ ஸத்யபா⁴மாஜாம்ப³வதீப்ரிய꞉ ।
மித்ரவிந்தா³நாக்³நஜிதீலக்ஷ்மணாஸமுபாஸித꞉ ॥ 113 ॥

ஸுதா⁴கரகுலே ஜாதோ(அ)நந்த꞉ ப்ரப³லவிக்ரம꞉ ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஸம்பந்நோ த்³வாரகாபட்டணஸ்தி²த꞉ ॥ 114 ॥

ப⁴த்³ராஸூர்யஸுதாநாதோ² லீலாமாநுஷவிக்³ரஹ꞉ ।
ஸஹஸ்ரஷோட³ஶஸ்த்ரீஶோ போ⁴க³மோக்ஷைகதா³யக꞉ ॥ 115 ॥

வேதா³ந்தவேத்³ய꞉ ஸம்வேத்³யோ வைத்³யோ ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக꞉ ।
கோ³வர்த⁴நத⁴ரோ நாத²꞉ ஸர்வஜீவத³யாபர꞉ ॥ 116 ॥

மூர்திமாந் ஸர்வபூ⁴தாத்மா ஆர்தத்ராணபராயண꞉ ।
ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வஸுலப⁴꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉ ॥ 117 ॥

ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்பந்ந꞉ பூர்ணகாமோ து⁴ரந்த⁴ர꞉ ।
மஹாநுபா⁴வ꞉ கைவல்யதா³யகோ லோகநாயக꞉ ॥ 118 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹித꞉ ஶுத்³த⁴ஸாத்த்விகவிக்³ரஹ꞉ ।
அஸமாந꞉ ஸமஸ்தாத்மா ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ ॥ 119 ॥

உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரணம் ஸர்வகாரணம் ।
க³ம்பீ⁴ர꞉ ஸர்வபா⁴வஜ்ஞ꞉ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 120 ॥

விஷ்வக்ஸேந꞉ ஸத்யஸந்த⁴꞉ ஸத்யவாக் ஸத்யவிக்ரம꞉ ।
ஸத்யவ்ரத꞉ ஸத்யரத꞉ ஸத்யத⁴ர்மபராயண꞉ ॥ 121 ॥

ஆபந்நார்திப்ரஶமந꞉ த்³ரௌபதீ³மாநரக்ஷக꞉ ।
கந்த³ர்பஜநக꞉ ப்ராஜ்ஞோ ஜக³ந்நாடகவைப⁴வ꞉ ॥ 122 ॥

ப⁴க்திவஶ்யோ கு³ணாதீத꞉ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யக꞉ ।
த³மகோ⁴ஷஸுதத்³வேஷீ பா³ணபா³ஹுவிக²ண்ட³ந꞉ ॥ 123 ॥

பீ⁴ஷ்மப⁴க்திப்ரதோ³ தி³வ்ய꞉ கௌரவாந்வயநாஶந꞉ ।
கௌந்தேயப்ரியப³ந்து⁴ஶ்ச பார்த²ஸ்யந்த³நஸாரதி²꞉ ॥ 124 ॥

நாரஸிம்ஹோ மஹாவீர꞉ ஸ்தம்ப⁴ஜாதோ மஹாப³ல꞉ ।
ப்ரஹ்லாத³வரத³꞉ ஸத்யோ தே³வபூஜ்யோ(அ)ப⁴யங்கர꞉ ॥ 125 ॥

உபேந்த்³ர இந்த்³ராவரஜோ வாமநோ ப³லிப³ந்த⁴ந꞉ ।
க³ஜேந்த்³ரவரத³꞉ ஸ்வாமீ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருத꞉ ॥ 126 ॥

ஶேஷபர்யங்கஶயநோ வைநதேயரதோ² ஜயீ ।
அவ்யாஹதப³லைஶ்வர்யஸம்பந்ந꞉ பூர்ணமாநஸ꞉ ॥ 127 ॥

யோகீ³ஶ்வரேஶ்வர꞉ ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ ஜ்ஞாநதா³யக꞉ ।
யோகி³ஹ்ருத்பங்கஜாவாஸோ யோக³மாயாஸமந்வித꞉ ॥ 128 ॥

நாத³பி³ந்து³கலாதீதஶ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத³꞉ ।
ஸுஷும்நாமார்க³ஸஞ்சாரீ தே³ஹஸ்யாந்தரஸம்ஸ்தி²த꞉ ॥ 129 ॥

தே³ஹேந்த்³ரியமந꞉ப்ராணஸாக்ஷீ சேத꞉ப்ரஸாத³க꞉ ।
ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸர்வக³தோ தே³ஹீ ஜ்ஞாநத³ர்பணகோ³சர꞉ ॥ 130 ॥

தத்த்வத்ரயாத்மகோ(அ)வ்யக்த꞉ குண்ட³லீ ஸமுபாஶ்ரித꞉ ।
ப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஶாந்தோ தா³ந்தோ க³தக்லம꞉ ॥ 131 ॥

ஶ்ரீநிவாஸ꞉ ஸதா³நந்தோ³ விஶ்வமூர்திர்மஹாப்ரபு⁴꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 132 ॥

ஸமஸ்தபு⁴வநாதா⁴ர꞉ ஸமஸ்தப்ராணரக்ஷக꞉ ।
ஸமஸ்தஸ்ஸர்வபா⁴வஜ்ஞோ கோ³பிகாப்ராணவல்லப⁴꞉ ॥ 133 ॥

நித்யோத்ஸவோ நித்யஸௌக்²யோ நித்யஶ்ரீர்நித்யமங்க³ளம் ।
வ்யூஹார்சிதோ ஜக³ந்நாத²꞉ ஶ்ரீவைகுண்ட²புராதி⁴ப꞉ ॥ 134 ॥

பூர்ணாநந்த³க⁴நீபூ⁴தோ கோ³பவேஷத⁴ரோ ஹரி꞉ ।
கலாபகுஸுமஶ்யாம꞉ கோமள꞉ ஶாந்தவிக்³ரஹ꞉ ॥ 135 ॥

கோ³பாங்க³நாவ்ருதோ(அ)நந்தோ ப்³ருந்தா³வநஸமாஶ்ரய꞉ ।
வேணுநாத³ரத꞉ ஶ்ரேஷ்டோ² தே³வாநாம் ஹிதகாரக꞉ ॥ 136 ॥

ஜலக்ரீடா³ஸமாஸக்தோ நவநீதஸ்ய தஸ்கர꞉ ।
கோ³பாலகாமிநீஜாரஶ்சோரஜாரஶிகா²மணி꞉ ॥ 137 ॥

பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பராகாஶ꞉ பராவாஸ꞉ பரிஸ்பு²ட꞉ ।
அஷ்டாத³ஶாக்ஷரோ மந்த்ரோ வ்யாபகோ லோகபாவந꞉ ॥ 138 ॥

ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரஶேக²ரோ தே³வஶேக²ர꞉ ।
விஜ்ஞாநஜ்ஞாநஸந்தா⁴நஸ்தேஜோராஶிர்ஜக³த்பதி꞉ ॥ 139 ॥

ப⁴க்தலோகப்ரஸந்நாத்மா ப⁴க்தமந்தா³ரவிக்³ரஹ꞉ ।
ப⁴க்ததா³ரித்³ர்யஶமநோ ப⁴க்தாநாம் ப்ரீதிதா³யக꞉ ॥ 140 ॥

ப⁴க்தாதீ⁴நமநா꞉ பூஜ்யோ ப⁴க்தலோகஶிவங்கர꞉ ।
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரத³꞉ ஸர்வப⁴க்தாகௌ⁴க⁴நிக்ருந்தக꞉ ॥ 141 ॥

அபாரகருணாஸிந்து⁴ர்ப⁴க³வாந் ப⁴க்ததத்பர꞉ ॥ 142 ॥

[இதி ஶ்ரீராதி⁴காநாத² நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரமீரிதம் । ]
ஸ்மரணாத்பாபராஶீநாம் க²ண்ட³நம் ம்ருத்யுநாஶநம் ॥ 1 ॥

வைஷ்ணவாநாம் ப்ரியகரம் மஹாதா³ரித்³ர்யநாஶநம் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாஸுராபாநம் பரஸ்த்ரீக³மநம் ததா² ॥ 2 ॥

பரத்³ரவ்யாபஹரணம் பரத்³வேஷஸமந்விதம் ।
மாநஸம் வாசிகம் காயம் யத்பாபம் பாபஸம்ப⁴வம் ॥ 3 ॥

ஸஹஸ்ரநாமபட²நாத்ஸர்வே நஶ்யந்தி தத்க்ஷணாத் ।
மஹாதா³ரித்³ர்யயுக்தோ வை வைஷ்ணவோ விஷ்ணுப⁴க்திமாந் ॥ 4 ॥

கார்திக்யாம் ய꞉ படே²த்³ராத்ரௌ ஶதமஷ்டோத்தரம் க்ரமாத் ।
பீதாம்ப³ரத⁴ரோ தீ⁴மாந் ஸுக³ந்தீ⁴ புஷ்பசந்த³நை꞉ ॥ 5 ॥

புஸ்தகம் பூஜயித்வா ச நைவேத்³யாதி³பி⁴ரேவ ச ।
ராதா⁴த்⁴யாநாங்கிதோ தீ⁴ரோ வநமாலாவிபூ⁴ஷித꞉ ॥ 6 ॥

ஶதமஷ்டோத்தரம் தே³வி படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
சைத்ரே க்ருஷ்ணே ச ஶுக்லே ச குஹூஸங்க்ராந்திவாஸரே ॥ 7 ॥

படி²தவ்யம் ப்ரயத்நேந த்ரைலோக்யம் மோஹயேத் க்ஷணாத் ।
துலஸீமாலயா யுக்தோ வைஷ்ணவோ ப⁴க்திதத்பர꞉ ॥ 8 ॥

ரவிவாரே ச ஶுக்ரே ச த்³வாத³ஶ்யாம் ஶ்ராத்³த⁴வாஸரே ।
ப்³ராஹ்மணம் பூஜயித்வா ச போ⁴ஜயித்வா விதா⁴நத꞉ ॥ 9 ॥

படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் ச தத꞉ ஸித்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ।
மஹாநிஶாயாம் ஸததம் வைஷ்ணவோ ய꞉ படே²த்ஸதா³ ॥ 10 ॥

தே³ஶாந்தரக³தா லக்ஷ்மீ꞉ ஸமாயாதி ந ஸம்ஶய꞉ ।
த்ரைலோக்யே து மஹாதே³வி ஸுந்த³ர்ய꞉ காமமோஹிதா꞉ ॥ 11 ॥

முக்³தா⁴꞉ ஸ்வயம் ஸமாயாந்தி வைஷ்ணவம் ச ப⁴ஜந்தி தா꞉ ।
ரோகீ³ ரோகா³த்ப்ரமுச்யேத ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ॥ 12 ॥

க³ர்பி⁴ணீ ஜநயேத்புத்ரம் கந்யா விந்த³தி ஸத்பதிம் ।
ராஜாநோ வஶதாம் யாந்தி கிம் புந꞉ க்ஷுத்³ரமாநுஷா꞉ ॥ 13 ॥

ஸஹஸ்ரநாமஶ்ரவணாத் பட²நாத் பூஜநாத் ப்ரியே ।
தா⁴ரணாத் ஸர்வமாப்நோதி வைஷ்ணவோ நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 14 ॥

வம்ஶீவடே சாந்யவடே ததா² பிப்பலகே(அ)த² வா ।
கத³ம்ப³பாத³பதலே ஶ்ரீகோ³பாலஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 15 ॥

ய꞉ படே²த்³வைஷ்ணவோ நித்யம் ஸ யாதி ஹரிமந்தி³ரம் ।
க்ருஷ்ணேநோக்தம் ராதி⁴காயை தயா ப்ரோக்தம் புரா ஶிவே ॥ 16 ॥

நாரதா³ய மயா ப்ரோக்தம் நாரதே³ந ப்ரகாஶிதம் ।
மயா தவ வராரோஹே ப்ரோக்தமேதத்ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 17 ॥

கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந ந ப்ரகாஶ்யம் கதா³சந ।
ஶடா²ய பாபிநே சைவ லம்படாய விஶேஷத꞉ ॥ 18 ॥

ந தா³தவ்யம் ந தா³தவ்யம் ந தா³தவ்யம் கதா³சந ।
தே³யம் ஶாந்தாய ஶிஷ்யாய விஷ்ணுப⁴க்திரதாய ச ॥ 19 ॥

கோ³தா³நப்³ரஹ்மயஜ்ஞாதே³ர்வாஜபேயஶதஸ்ய ச ।
அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய ப²லம் பாடே² ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 20 ॥

மோஹநம் ஸ்தம்ப⁴நம் சைவ மாரணோச்சாடநாதி³கம் ।
யத்³யத்³வாஞ்ச²தி சித்தேந தத்தத்ப்ராப்நோதி வைஷ்ணவ꞉ ॥ 21 ॥

ஏகாத³ஶ்யாம் நர꞉ ஸ்நாத்வா ஸுக³ந்த⁴த்³ரவ்யதைலகை꞉ ।
ஆஹாரம் ப்³ராஹ்மணே த³த்த்வா த³க்ஷிணாம் ஸ்வர்ணபூ⁴ஷணம் ॥ 22 ॥

தத꞉ ப்ராரம்ப⁴கர்தாஸௌ ஸர்வம் ப்ராப்நோதி மாநவ꞉ ।
ஶதாவ்ருத்த ஸஹஸ்ரம் ச ய꞉ படே²த்³வைஷ்ணவோ ஜந꞉ ॥ 23 ॥

ஶ்ரீப்³ருந்தா³வநசந்த்³ரஸ்ய ப்ரஸாதா³த்ஸர்வமாப்நுயாத் ।
யத்³க்³ருஹே புஸ்தகம் தே³வி பூஜிதம் சைவ திஷ்ட²தி ॥ 24 ॥

ந மாரீ ந ச து³ர்பி⁴க்ஷம் நோபஸர்க³ப⁴யம் க்வசித் ।
ஸர்பாதி³பூ⁴தயக்ஷாத்³யா நஶ்யந்தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 25 ॥

ஶ்ரீகோ³பாலோ மஹாதே³வி வஸேத்தஸ்ய க்³ருஹே ஸதா³ ।
யத்³க்³ருஹே ச ஸஹஸ்ரம் ச நாம்நாம் திஷ்ட²தி பூஜிதம் ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீஸம்மோஹநதந்த்ரே ஹரகௌ³ரீஸம்வாதே³ ஶ்ரீகோ³பால ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed