Sri Venkateshwara Stotras – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಉಜ್ಜ್ವಲವೇಂಕಟನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳೀ

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ದಯಾ ಶತಕಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ದ್ವಾದಶಮಂಜರಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ವಜ್ರಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪ್ರಭಾಕರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ತೂಣಕಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಭುಜಂಗಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ವಿಜಯಾರ್ಯಾ ಸಪ್ತವಿಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯಂ

ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗದ್ಯಂ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾರಾವಳೀ (ಶ್ರೀದೇವಶರ್ಮ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಾಃ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತುತಿಃ (ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ)

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತುತಿಃ (ತೋಂಡಮಾನ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸ್ತೋತಂ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 2

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 3

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 

ಪೂಜಾ 

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: