Sri Venkateshwara Dwadasa Manjarika Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ದ್ವಾದಶಮಂಜರಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಕಳ್ಯಾಣಗುಣೋಲ್ಲಾಸಂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಂ ಮಹೌಜಸಮ್ |
ಶೇಷಾದ್ರಿಮಸ್ತಕಾವಾಸಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೧ ||

ವಾರಾಹವೇಷಭೂಲೋಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೋಹನವಿಗ್ರಹಮ್ |
ವೇದಾಂತಗೋಚರಂ ದೇವಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೨ ||

ಸಾಂಗಾನಾಮರ್ಚಿತಾಕಾರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪಂಕಜಮ್ |
ವಿಶ್ವವಿಶ್ವಂಭರಾಧೀಶಂ ವೃಷಾದ್ರೀಶಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೩ ||

ಕನತ್ಕನಕವೇಲಾಢ್ಯಂ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯಮ್ |
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಚಿನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಶೇಷಾದ್ರೀಶಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೪ ||

ಘನಾಘನಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಶಿಖರಾನಂದಮಂದಿರಮ್ |
ಶ್ರಿತಚಾತಕ ಸಂರಕ್ಷಂ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೫ ||

ಮಂಗಳಪ್ರದಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ತುಲಸ್ಯಾದಿ ಮನಃಪೂಜ್ಯಂ ತೀರ್ಥಾದ್ರೀಶಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೬ ||

ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣೀತೀರ್ಥವಾಸಂ ವ್ಯಾಸಾದಿವರ್ಣಿತಮ್ |
ಸ್ವಾಂಘ್ರೀಸೂಚಿತಹಸ್ತಾಬ್ಜಂ ಸತ್ಯರೂಪಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೭ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಶಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಸನತತ್ಪರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಮೋಹಾತೀತಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೮ ||

ಅಂಜನಾದ್ರೀಶ್ವರಂ ಲೋಕರಂಜನಂ ಮುನಿರಂಜನಮ್ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಂ ಭಕ್ತಪಾರಿಜಾತಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ || ೯ ||

ಭಿಲ್ಲೀ ಮನೋಹರ್ಯಂ ಸತ್ಯಮನಂತಂ ಜಗತಾಂ ವಿಭುಮ್ |
ನಾರಾಯಣಾಚಲಪತಿಂ ಸತ್ಯಾನಂದಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೦ ||

ಚತುರ್ಮುಖತ್ರ್ಯಂಬಕಾಢ್ಯಂ ಸನ್ನುತಾರ್ಯ ಕದಂಬಕಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಮುಖನಿತ್ರಾನಂ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಶ್ರಯೇ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಪದ್ಮಾಸನಾಗ್ರಸ್ಥ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಲೋಕೈಕನಾಯಕಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಾದ್ರೀಶಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೨ ||

ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಹರೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದ್ವಾದಶಶ್ಲೋಕಸಂಯುತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಕರೇಸ್ಥಿತಾ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪ್ರಾಹುಃ ವೇಂಕಟೇಶಸ್ತದೋಚ್ಯತೇ |
ತ್ವನ್ನಾಮಕೋ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಃ ಸ್ಮರತೋ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ |
ಸದ್ಯಃ ಸಂಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೪ ||

ವೇಂಕಟೇಶಪದದ್ವಂದ್ಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ವ್ರಜಾಮಿ ಸದಾ |
ಭೂಯಾಃ ಶರಣ್ಯೋ ಮೇ ಸಾಕ್ಷಾದ್ದೇವೇಶೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ದ್ವಾದಶಮಂಜರಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed