Dakaradi Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram – ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ → ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು → ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ...

Karthaveeryarjuna Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಮಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |...

Sri Chamundeshwari Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |...
error: Not allowed