Category: 108 – ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವರಾಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೀನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಮಾನಸಾದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಾನಸಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕಶ್ಯಪಮಾನಸಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರಂತರಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅರುಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೇವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೇವಕವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ...

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ | ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಮದನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ...

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋಪೀವೇಷಧರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಪ್ರೇರಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಋಙ್ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಮೋ ವರಾಹವದನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಮೋ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ರೋಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕೋಲಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣವಂದಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣನೀಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ |...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಆದಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಗದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಖಿಲೋರ್ವೇಚರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಿಮಿಷಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |...

error: Not allowed