Sri Raama Stotras – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ರಾಮಾಯಣಂ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ

ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ರಾಮಾಯಣಂ

ಗಾಯತ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ

ನಾಮ ರಾಮಾಯಣಂ

ಸಂಕ್ಷೇಪ ರಾಮಾಯಣಂ

ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ರಾಮ ಕಳ್ಯಾಣ ಘಟ್ಟಂ (ಬಾಲಕಾಂಡಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗಃ (ಯುದ್ಧಕಾಂಡಂ)

ರಾಮಾಯಣ ಜಯ ಮಂತ್ರಂ

ಸಪ್ತರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣಂ

ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಜೀವನಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಭರತ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಗದ್ಯಂ (ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ವೈಭವಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತವಃ (ಶಂಭು ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತವರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ಜಟಾಯು ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ತುಲಸೀದಾಸ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರದ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಹಲ್ಯಾ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ – 2

ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪೂಜ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: