Sri Rama Maala Mantram – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಃ


ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ, ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರ ಸಂತುಷ್ಟಾಯ, ಮಹಾ ಭಯ ನಿವಾರಣಾಯ, ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರವಾಸಿನೇ, ಶ್ರೀರಾಮಾಯ, ಮಹಾ ಮುನಿ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾಯ, ಸಕಲ ದೇವತಾ ಪರಿವೃತಾಯ, ಕಪಿಸೇನಾ ಶೋಭಿತಾಯ, ಭಕ್ತಜನಾಽಜ್ಞಾನ ತಮಃ ಪಟಲ ಭಂಜನಾಯ, ಹ್ರಾಂ ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾಯ, ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವಭೂತೋಚ್ಚಾಟನಾಯ, ಐಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯ, ಕ್ಲೀಂ ಜಗತ್ತ್ರಯ ವಶೀಕರಣಾಯ, ಸೌಃ ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪತಯೇ, ರಾಂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ, ಸರ್ವಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ರಾಕ್ಷಸ ದಾನವ ಮರ್ದನ ರಾಮಾಯ, ರಾಂ ರೀಂ ರೂಂ ರೈಂ ರೌಂ ರಃ ಮಮ ಸಕಲ ಶತ್ರುಸಂಹರಣ ಬಡಬಾನಲರಾಮಾಯಾಘೋರರೂಪಾಯ, ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed