Sri Durga Stotras – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕುಬ್ಜಿಕಾ ವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕುಮಾರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ತುಲಜಾ ಭವಾನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದೀಪ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲಿಸಾ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶನ್ನಾಮಾವಳಿ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಂ

ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ >>

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅರ್ಜುನ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

ಶ್ರೀ ನವದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣೀ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಂ (ವಂಶಾಖ್ಯಂ) ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ

ಸಿದ್ಧಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

 

ಸೂಕ್ತಮ್

ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

 

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ  – 1

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 2

ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

 

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

 

ಪೂಜಾ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: