Sri Durga Shodasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ನಾರದ ಉವಾಚ |
ದುರ್ಗಾ ನಾರಾಯಣೀಶಾನಾ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಶಿವಾ ಸತೀ |
ನಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾ ಭಗವತೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೧ ||

ಅಂಬಿಕಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಗೌರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಚ ಸನಾತನೀ |
ನಾಮಾನಿ ಕೌಥುಮೋಕ್ತಾನಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶುಭದಾನಿ ಚ || ೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪ್ರಕೃತಿಖಂಡೇ ಸಪ್ತಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: